Kakav zupčasti kaiš za Ford Mondeo.

Kod motora
1.6 (L1J)
Godina proizvodnje
1998
Broj zubaca
129
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.6 (L1F)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (PNBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (RHBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (KGBA)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-))
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
117
Širina
22, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6ZETEC-S)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6ZETEC-S(125-))
Godina proizvodnje
2007-2009
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16EL1J)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1)
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
129
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1J-90)
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
129
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16EL1L)
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1J-90(ZH16))
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L1F)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L1J)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (CHBB)
Godina proizvodnje
2002-2007
Broj zubaca
129
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFN)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKK)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.8 (RKA)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKB)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (QYBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (FFBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFM)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKF)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKH)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKJ)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (KHBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (1.8DQ-TDCIECO)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (1.8TCDLYNX)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (1.8DQ-TDCIECO(125))
Godina proizvodnje
2007-2012
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (1.8TCDLYNX(125))
Godina proizvodnje
2007-2012
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (1.8TCLYNX(100-))
Godina proizvodnje
2007-2010
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TIRFN)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (LD18TIRFN)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
2.0 (QXBB)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (UFBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (AZBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CJBB)
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
129
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NGD)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NGA)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (TXBA)
Godina proizvodnje
2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CHD
Kod motora
2.0 (KLBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (LPBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NGB)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NGC)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
129
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (TYBA)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0DQ16VCRTC)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0DURATORQ/F)
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0TDCIDURATORQ)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0DQDOHCDSL)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0DQDOHCECO)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.2 (2.2DQTDCI(200-))
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
118
Širina
25, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (2.2DQTDCI(175/))
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
118
Širina
25, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.2
Kod motora
2.5 (HUBA)
Godina proizvodnje
2007-2010
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.6 (L1J) 1998-1998 129 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.6 (L1F) 1993-1996 131 25, 4 mm - -
1.6 (PNBA) 2007-2013 117 22 mm - -
1.6 (RHBA) 2007-2013 117 22 mm - -
1.6 (KGBA) 2010-2013 117 22 mm - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-)) 2010-2013 117 22, 0 mm - -
1.6 (1.6ZETEC-S) 2007-2011 117 22 mm - -
1.6 (1.6ZETEC-S(125-)) 2007-2009 117 22 mm - -
1.6 (ZH16EL1J) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.6 (L1) 1998-2000 129 25, 4 mm - -
1.6 (L1J-90) 1998-2000 129 25, 4 mm - -
1.6 (ZH16EL1L) 1998-2000 129 25.4 mm - -
1.6 (L1J-90(ZH16)) 1996-1998 131 25, 4 mm - -
1.6 (ZH16L1F) 1993-1996 131 25.4 mm - -
1.6 (ZH16L1J) 1993-1996 131 25.4 mm - -
1.8 (CHBB) 2002-2007 129 25, 4 mm - -
1.8 (RFN) 1993-2000 116 20 mm - -
1.8 (RKK) 1996-2000 129 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.8 (RKA) 1993-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (RKB) 1994-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (QYBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (FFBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (RFM) 1995-1996 116 20 mm - -
1.8 (RKF) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.8 (RKH) 1996-2000 129 25.4 mm - -
1.8 (RKJ) 1996-2000 131 25, 4 mm - -
1.8 (KHBA) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8DQ-TDCIECO) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCDLYNX) 2007-2013 91 20 mm - -
1.8 (1.8DQ-TDCIECO(125)) 2007-2012 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCDLYNX(125)) 2007-2012 91 20 mm - -
1.8 (1.8TCLYNX(100-)) 2007-2010 91 20 mm - -
1.8 (D18TIRFN) 1993-2000 116 20 mm - -
1.8 (LD18TIRFN) 1996-2000 116 22 mm - -
2.0 (QXBB) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (UFBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (AZBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (CJBB) 2000-2007 129 25, 4 mm - -
2.0 (NGD) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (NGA) 1993-2000 131 25.4 mm - -
2.0 (TXBA) 2013-2013 116 25.4 mm 9.525 N / mm CHD
2.0 (KLBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (LPBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (NGB) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (NGC) 1996-2000 129 25.4 mm - -
2.0 (TYBA) 2007-2013 116 25.4 mm - -
2.0 (2.0DQ16VCRTC) 2007-2013 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DURATORQ/F) 2007-2013 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0TDCIDURATORQ) 2007-2011 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DQDOHCDSL) 2009-2011 116 25, 4 mm - -
2.0 (2.0DQDOHCECO) 2009-2011 116 25, 4 mm - -
2.2 (2.2DQTDCI(200-)) 2010-2013 118 25, 0 mm - -
2.2 (2.2DQTDCI(175/)) 2008-2010 118 25, 0 mm - -
2.5 (HUBA) 2007-2010 142 23 mm - -