Kakav zupčasti kaiš za Ford Sierra.

Kod motora
1.3 (JCT)
Godina proizvodnje
1982-1986
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora
1.6 (L6B)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LSE)
Godina proizvodnje
1982-1993
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LCS)
Godina proizvodnje
1982-1986
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LCT)
Godina proizvodnje
1982-1986
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LSD)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (TL16LSE)
Godina proizvodnje
1987-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (TL16LSF)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16L6B)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16REF)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (JCH)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
119
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (R6A)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
97
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (R2A)
Godina proizvodnje
1988-1993
Broj zubaca
97
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RED)
Godina proizvodnje
1984-1988
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (REB)
Godina proizvodnje
1984-1987
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFA)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFB)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (HL18RED)
Godina proizvodnje
1987-1993
Broj zubaca
97
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TRFA)
Godina proizvodnje
1989-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TRFL)
Godina proizvodnje
1989-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TRFB)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (HL18R2C)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
97
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (TL18R2A)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
2.0 (N4A)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NE5)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NR2)
Godina proizvodnje
1984-1987
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N9C)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NES)
Godina proizvodnje
1987-1991
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N9A)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N5C)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N5)
Godina proizvodnje
1988-1990
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N4B)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NET)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (NRB)
Godina proizvodnje
1985-1986
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (TL20NES)
Godina proizvodnje
1987-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CH20N5C)
Godina proizvodnje
1989-1993
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CH20N5D)
Godina proizvodnje
1989-1993
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N9A(DL20))
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N9C(DL20))
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CH20N5B)
Godina proizvodnje
1987-1990
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (TL20N4I)
Godina proizvodnje
1987-1989
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N5B)
Godina proizvodnje
1985-1987
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.3 (JCT) 1982-1986 119 19 mm - -
1.6 (L6B) 1991-1993 97 19, 8 mm - -
1.6 (LSE) 1982-1993 119 19 mm - -
1.6 (LCS) 1982-1986 122 19 mm - -
1.6 (LCT) 1982-1986 119 19 mm - -
1.6 (LSD) 1982-1987 119 19 mm - -
1.6 (TL16LSE) 1987-1993 122 19 mm - -
1.6 (TL16LSF) 1988-1993 122 19 mm - -
1.6 (HL16L6B) 1988-1993 97 19.75 mm - -
1.6 (HL16REF) 1988-1993 97 19.75 mm - -
1.6 (JCH) 1982-1987 119 19 mm - -
1.8 (R6A) 1988-1993 97 25, 4 mm - -
1.8 (R2A) 1988-1993 97 25, 4 mm - -
1.8 (RED) 1984-1988 122 19 mm - -
1.8 (REB) 1984-1987 122 19 mm - -
1.8 (RFA) 1990-1993 116 20 mm - -
1.8 (RFB) 1990-1993 116 20 mm - -
1.8 (HL18RED) 1987-1993 97 25.4 mm - -
1.8 (D18TRFA) 1989-1993 116 20 mm - -
1.8 (D18TRFL) 1989-1993 116 20 mm - -
1.8 (D18TRFB) 1990-1993 116 20 mm - -
1.8 (HL18R2C) 1991-1993 97 25.4 mm - -
1.8 (TL18R2A) 1987-1989 122 19 mm - -
2.0 (N4A) 1987-1989 122 19 mm - -
2.0 (NE5) 1987-1989 122 19 mm - -
2.0 (NR2) 1984-1987 122 19 mm - -
2.0 (N9C) 1990-1993 122 19 mm - -
2.0 (NES) 1987-1991 122 19 mm - -
2.0 (N9A) 1990-1993 122 19 mm - -
2.0 (N5C) 1990-1993 144 25, 4 mm - -
2.0 (N5) 1988-1990 144 25, 4 mm - -
2.0 (N4B) 1987-1989 122 19 mm - -
2.0 (NET) 1982-1987 122 19 mm - -
2.0 (NRB) 1985-1986 122 19 mm - -
2.0 (TL20NES) 1987-1993 122 19 mm - -
2.0 (CH20N5C) 1989-1993 144 25.4 mm - -
2.0 (CH20N5D) 1989-1993 144 25.4 mm - -
2.0 (N9A(DL20)) 1990-1993 122 19 mm - -
2.0 (N9C(DL20)) 1990-1993 122 19 mm - -
2.0 (CH20N5B) 1987-1990 144 25.4 mm - -
2.0 (TL20N4I) 1987-1989 122 19 mm - -
2.0 (N5B) 1985-1987 144 25.4 mm - -