Kakav zupčasti kaiš za Ford Escort.

Kod motora
1.1 (GSG)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (GMA)
Godina proizvodnje
1980-1983
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (GPA)
Godina proizvodnje
1980-1983
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (BL11L)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (HL11L)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (KL11GGLB)
Godina proizvodnje
1981-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (BL11GSE)
Godina proizvodnje
1983-1985
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.1
Kod motora
1.3 (JLA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (JPA)
Godina proizvodnje
1980-1985
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (HL13H)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (KL13)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (HL13HJPA)
Godina proizvodnje
1981-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (ZL13G)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (J1F)
Godina proizvodnje
1974
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDN
Ostali motori 1.3
Kod motora
1.4 (F4B)
Godina proizvodnje
1992-2002
Broj zubaca
97
Širina
21, 6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6F)
Godina proizvodnje
1990-1995
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6G)
Godina proizvodnje
1990-1995
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUH)
Godina proizvodnje
1990-1995
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FU)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14EFIF4B)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
97
Širina
21.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFUH4B)
Godina proizvodnje
1990-1999
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFIF4B)
Godina proizvodnje
1990-1998
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14F6F)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F4B(HL14))
Godina proizvodnje
1994-1995
Broj zubaca
97
Širina
21, 6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6F(HL14))
Godina proizvodnje
1990-1991
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6G(HL14))
Godina proizvodnje
1990-1991
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUH(HL14))
Godina proizvodnje
1990-1991
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6B(HL14))
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6D(HL14))
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUC(HL14))
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (H14FUAA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14HFUA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (L1E)
Godina proizvodnje
1992-1998
Broj zubaca
131
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.6 (L1H)
Godina proizvodnje
1992-1998
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1K)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUA)
Godina proizvodnje
1980-1982
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUJ)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUK)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LJF)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LNB)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LRB)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUC)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LPA)
Godina proizvodnje
1980-1985
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LRA)
Godina proizvodnje
1983-1985
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16L)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LNA)
Godina proizvodnje
1985
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUE)
Godina proizvodnje
1982-1983
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L1E)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L1K)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L2E)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILJF)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16EE1)
Godina proizvodnje
1993-1994
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LJF(HL16))
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16HLUJ)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16HLUK)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (R7)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
122
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16LTC)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILRB)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16ELUC)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16GLNB)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16L4B)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16LUC)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILJB)
Godina proizvodnje
1989-1990
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LT)
Godina proizvodnje
1984-1988
Broj zubaca
98
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16LP2)
Godina proizvodnje
1986-1987
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16MFI)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16ELJC)
Godina proizvodnje
1981-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16LTA)
Godina proizvodnje
1982-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16TEFI)
Godina proizvodnje
1984-1985
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16G)
Godina proizvodnje
1980-1982
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (RTH)
Godina proizvodnje
1992-2001
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTE)
Godina proizvodnje
1990-1995
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFD)
Godina proizvodnje
1993-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RKC)
Godina proizvodnje
1995-1999
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RDA)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RQB)
Godina proizvodnje
1992-1996
Broj zubaca
131
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.8 (RFS)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RV(D18T))
Godina proizvodnje
1996-2002
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TRVA)
Godina proizvodnje
1995-2001
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RV)
Godina proizvodnje
1996-2001
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NARTH)
Godina proizvodnje
1990-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18PRQB)
Godina proizvodnje
1991-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NRTF)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TIRFK)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18MRKC)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18NRDA)
Godina proizvodnje
1991-1996
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTF)
Godina proizvodnje
1990-1995
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RFD(D18T))
Godina proizvodnje
1995
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTC)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTD)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18PMFI)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RFD)
Godina proizvodnje
1993-1994
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TRFK)
Godina proizvodnje
1993-1994
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (LJE)
Godina proizvodnje
1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RT)
Godina proizvodnje
1988-1990
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTA)
Godina proizvodnje
1988-1990
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTB)
Godina proizvodnje
1988-1990
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
2.0 (CH20N5F)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CH20N5E)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (TL20S)
Godina proizvodnje
1975-1980
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.1 (GSG) 1986-1990 120 9 mm - -
1.1 (GMA) 1980-1983 92 20 mm - -
1.1 (GPA) 1980-1983 92 20 mm - -
1.1 (BL11L) 1980-1986 92 19.75 mm - -
1.1 (HL11L) 1980-1986 92 19.75 mm - -
1.1 (KL11GGLB) 1981-1986 92 19.75 mm - -
1.1 (BL11GSE) 1983-1985 92 19.75 mm - -
1.3 (JLA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.3 (JPA) 1980-1985 92 20 mm - -
1.3 (HL13H) 1980-1986 92 19.75 mm - -
1.3 (KL13) 1980-1986 92 19.75 mm - -
1.3 (HL13HJPA) 1981-1986 92 19.75 mm - -
1.3 (ZL13G) 1983-1986 92 19.75 mm - -
1.3 (J1F) 1974-1974 92 19.75 mm 9.525 N / mm HTDN
1.4 (F4B) 1992-2002 97 21, 6 mm - -
1.4 (F6F) 1990-1995 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6G) 1990-1995 97 19, 8 mm - -
1.4 (FUA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.4 (FUH) 1990-1995 97 19, 8 mm - -
1.4 (FU) 1986-1990 120 9 mm - -
1.4 (HL14EFIF4B) 1994-2000 97 21.6 mm - -
1.4 (HL14CFUH4B) 1990-1999 97 19.75 mm - -
1.4 (HL14CFIF4B) 1990-1998 97 19.75 mm - -
1.4 (HL14F6F) 1991-1995 97 19.75 mm - -
1.4 (F4B(HL14)) 1994-1995 97 21, 6 mm - -
1.4 (F6F(HL14)) 1990-1991 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6G(HL14)) 1990-1991 97 19, 8 mm - -
1.4 (FUH(HL14)) 1990-1991 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6B(HL14)) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6D(HL14)) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.4 (FUC(HL14)) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.4 (H14FUAA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.4 (HL14HFUA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (L1E) 1992-1998 131 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.6 (L1H) 1992-1998 131 25, 4 mm - -
1.6 (L1K) 1993-2000 131 25, 4 mm - -
1.6 (LUA) 1980-1982 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUJ) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUK) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LJF) 1990-1992 131 25, 4 mm - -
1.6 (LNB) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (LRB) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (LUC) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (LPA) 1980-1985 97 19, 8 mm - -
1.6 (LRA) 1983-1985 97 19, 8 mm - -
1.6 (HL16L) 1980-1986 120 9 mm - -
1.6 (LNA) 1985-1985 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUE) 1982-1983 97 19, 8 mm - -
1.6 (ZH16L1E) 1995-2000 131 25.4 mm - -
1.6 (ZH16L1K) 1995-2000 131 25.4 mm - -
1.6 (ZH16L2E) 1992-1995 131 25.4 mm - -
1.6 (HL16EFILJF) 1990-1994 97 19.75 mm - -
1.6 (ZH16EE1) 1993-1994 131 25.4 mm - -
1.6 (LJF(HL16)) 1990-1992 131 25, 4 mm - -
1.6 (HL16HLUJ) 1990-1992 97 19.75 mm - -
1.6 (HL16HLUK) 1990-1992 97 19.75 mm - -
1.6 (R7) 1986-1990 122 9 mm - -
1.6 (D16LTC) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16EFILRB) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16ELUC) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16GLNB) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16L4B) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16LUC) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16EFILJB) 1989-1990 122 8.6 mm - -
1.6 (LT) 1984-1988 98 19 mm - -
1.6 (HL16LP2) 1986-1987 120 9 mm - -
1.6 (HL16MFI) 1980-1986 120 9 mm - -
1.6 (HL16ELJC) 1981-1986 120 9 mm - -
1.6 (D16LTA) 1982-1986 120 9 mm - -
1.6 (HL16TEFI) 1984-1985 120 9 mm - -
1.6 (HL16G) 1980-1982 120 9 mm - -
1.8 (RTH) 1992-2001 116 20 mm - -
1.8 (RTE) 1990-1995 116 20 mm - -
1.8 (RFD) 1993-2000 116 20 mm - -
1.8 (RKC) 1995-1999 131 25, 4 mm - -
1.8 (RDA) 1992-1995 131 25, 4 mm - -
1.8 (RQB) 1992-1996 131 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.8 (RFS) 1995-2000 116 22 mm - -
1.8 (RV(D18T)) 1996-2002 116 20 mm - -
1.8 (D18TRVA) 1995-2001 116 22 mm - -
1.8 (RV) 1996-2001 116 22 mm - -
1.8 (D18NARTH) 1990-2000 116 20 mm - -
1.8 (ZH18PRQB) 1991-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (D18NRTF) 1994-2000 116 20 mm - -
1.8 (D18TIRFK) 1995-2000 116 20 mm - -
1.8 (ZH18MRKC) 1995-2000 131 25.4 mm - -
1.8 (ZH18NRDA) 1991-1996 131 25.4 mm - -
1.8 (D18RTF) 1990-1995 116 20 mm - -
1.8 (RFD(D18T)) 1995-1995 116 20 mm - -
1.8 (RTC) 1991-1994 116 20 mm - -
1.8 (RTD) 1991-1994 116 20 mm - -
1.8 (ZH18PMFI) 1991-1994 131 25.4 mm - -
1.8 (D18RFD) 1993-1994 116 20 mm - -
1.8 (D18TRFK) 1993-1994 116 20 mm - -
1.8 (LJE) 1992-1992 97 19, 8 mm - -
1.8 (RT) 1988-1990 116 20 mm - -
1.8 (D18RTA) 1988-1990 116 20 mm - -
1.8 (D18RTB) 1988-1990 116 20 mm - -
2.0 (CH20N5F) 1995-1996 144 25.4 mm - -
2.0 (CH20N5E) 1991-1994 144 25.4 mm - -
2.0 (TL20S) 1975-1980 122 19 mm - -