Kakav zupčasti kaiš za Ford Orion.

Kod motora
1.3 (JPA)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (HL13H)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.3
Kod motora
1.4 (FUH)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6F)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6G)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6B)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFIF4B)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14F6F)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14HFUA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14HFUAA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (LPA)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LRA)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1E)
Godina proizvodnje
1992-1993
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LJF)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUJ)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUK)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILJF)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16HLUJ)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16HLUK)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZH16L1E)
Godina proizvodnje
1992-1993
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LJE)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LU)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LR)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUA)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILRB)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16ILUG)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16LTC)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LT)
Godina proizvodnje
1984-1988
Broj zubaca
98
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16LTA)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16L)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
120
Širina
9 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16ELR2)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (RDA)
Godina proizvodnje
1992-1993
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RQB)
Godina proizvodnje
1992-1993
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RT)
Godina proizvodnje
1989-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NARTH)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTF)
Godina proizvodnje
1990-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18NRDA)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18PRQB)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18TIRFK)
Godina proizvodnje
1992-1993
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTA)
Godina proizvodnje
1989-1990
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.3 (JPA) 1983-1986 92 20 mm - -
1.3 (HL13H) 1983-1986 92 19.75 mm - -
1.4 (FUH) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6F) 1990-1993 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6G) 1990-1993 97 19, 8 mm - -
1.4 (FUA) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.4 (F6B) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.4 (HL14CFIF4B) 1990-1993 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14F6F) 1990-1993 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14HFUA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.4 (HL14HFUAA) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (LPA) 1983-1986 97 19, 8 mm - -
1.6 (LRA) 1983-1986 97 19, 8 mm - -
1.6 (L1E) 1992-1993 131 25, 4 mm - -
1.6 (LJF) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUJ) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUK) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (HL16EFILJF) 1990-1993 97 19.75 mm - -
1.6 (HL16HLUJ) 1990-1993 97 19.75 mm - -
1.6 (HL16HLUK) 1990-1993 97 19.75 mm - -
1.6 (ZH16L1E) 1992-1993 131 25.4 mm - -
1.6 (LJE) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LU) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (LR) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUA) 1986-1990 97 19, 8 mm - -
1.6 (HL16EFILRB) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (HL16ILUG) 1986-1990 120 9 mm - -
1.6 (D16LTC) 1986-1989 120 9 mm - -
1.6 (LT) 1984-1988 98 19 mm - -
1.6 (D16LTA) 1983-1986 120 9 mm - -
1.6 (HL16L) 1983-1986 120 9 mm - -
1.6 (HL16ELR2) 1983-1986 97 19.75 mm - -
1.8 (RDA) 1992-1993 131 25, 4 mm - -
1.8 (RQB) 1992-1993 131 25, 4 mm - -
1.8 (RT) 1989-1993 116 20 mm - -
1.8 (D18NARTH) 1990-1993 116 20 mm - -
1.8 (D18RTF) 1990-1993 116 20 mm - -
1.8 (ZH18NRDA) 1991-1993 131 25.4 mm - -
1.8 (ZH18PRQB) 1991-1993 131 25.4 mm - -
1.8 (D18TIRFK) 1992-1993 116 20 mm - -
1.8 (D18RTA) 1989-1990 116 20 mm - -