Kakav zupčasti kaiš za Ford Fiesta.

Kod motora
1.1 (GL-CVH)
Godina proizvodnje
1983-1989
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (BL11EGSF)
Godina proizvodnje
1983-1989
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (BL11GSI)
Godina proizvodnje
1983-1989
Broj zubaca
92
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.1
Kod motora
1.2 (SNJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (SNJB)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (DHA)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (DHB)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (DHC)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (DHD)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (DHE)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (DHF)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (DHG)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (M7JA)
Godina proizvodnje
2003
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (M7JB)
Godina proizvodnje
2003
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.2 (STJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (STJB)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (1.25DCDOHCEFI)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (1.25DURATEC)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (1.25DCDOHCEFI(80))
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA))
Godina proizvodnje
2003-2009
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (ZH12FUJB)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (ZH12M7JA)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.2 (ZH12M7JB)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.2
Kod motora
1.3 (DHC)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHD)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHE)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHF)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHG)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (SNJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (SNJB)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (STJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHA)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (DHB)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (STJB)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (1.25DCDOHCEFI)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (1.25DURATEC)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (1.25DCDOHCEFI(80))
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA))
Godina proizvodnje
2003-2009
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (ZH12FUJB)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (ZH12M7JA)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (ZH12M7JB)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.3 (JP)
Godina proizvodnje
1984-1986
Broj zubaca
92
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.3
Kod motora
1.4 (SPJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (SPJC)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FXJA)
Godina proizvodnje
2005
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.4 (F4A)
Godina proizvodnje
1989-1992
Broj zubaca
97
Širina
21, 6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6JA)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6JB)
Godina proizvodnje
2005-2013
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.4 (FXJB)
Godina proizvodnje
2005
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.4 (FHE)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6E)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FHA)
Godina proizvodnje
1996-2000
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUF)
Godina proizvodnje
1989-1991
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (D14F6JA)
Godina proizvodnje
2002-2013
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (1.4ZC-SVCT)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (F6JC)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ZH14FXJA)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ZH14FXJB)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (D14F6JB)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ZETEC-S1.4EFI)
Godina proizvodnje
2002-2005
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ZH14FHA)
Godina proizvodnje
1996-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ZH14FHE)
Godina proizvodnje
1996-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14F4A)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14FUF)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14FUG)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14FUJ)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFIF6E)
Godina proizvodnje
1989-1995
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (FUA)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFIF6A)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14CFIF6C)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14FUB)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (HL14FUD)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (HHJD)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (FYJA)
Godina proizvodnje
2001-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LTB)
Godina proizvodnje
1988-1989
Broj zubaca
98
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (FYJB)
Godina proizvodnje
2001-2008
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1T)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1V)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1G)
Godina proizvodnje
1994-1995
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LJC)
Godina proizvodnje
1989-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HHJC)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HHJE)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HXJA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HXJB)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (U5JA)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HHJA)
Godina proizvodnje
2005-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.6 (HHJB)
Godina proizvodnje
2005-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.6 (1.6DQTDCI/F(90-D))
Godina proizvodnje
2007-2013
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DCTI-VCT)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DCTI-VCT(120))
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
117
Širina
22, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-))
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
117
Širina
22, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DQDISOHC(95-C))
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
141
Širina
25, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DQTDCI)
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DQTDCI/F)
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6DURATORQ/F)
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16HHJA)
Godina proizvodnje
2004-2008
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16HHJB)
Godina proizvodnje
2004-2008
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HHDA/B)
Godina proizvodnje
2004-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HHJA/B)
Godina proizvodnje
2004-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (ZETEC-S1.6EFI)
Godina proizvodnje
2002-2005
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L1T(Zete))
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
117
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16HLJC)
Godina proizvodnje
1989-1994
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16EFILJD)
Godina proizvodnje
1989-1992
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16LUH)
Godina proizvodnje
1989-1992
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16TLHA)
Godina proizvodnje
1989-1992
Broj zubaca
122
Širina
8.6 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LNA)
Godina proizvodnje
1990-1992
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16GLUD)
Godina proizvodnje
1983-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (D16LTB)
Godina proizvodnje
1983-1989
Broj zubaca
98
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LU)
Godina proizvodnje
1984-1989
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (LUC)
Godina proizvodnje
1984-1989
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (HL16GLUB)
Godina proizvodnje
1984-1989
Broj zubaca
97
Širina
19.75 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (L3A)
Godina proizvodnje
1981-1983
Broj zubaca
97
Širina
19, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (RTJ)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTK)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTC)
Godina proizvodnje
1989-1995
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTD)
Godina proizvodnje
1989-1995
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RDB)
Godina proizvodnje
1992-1994
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RQC)
Godina proizvodnje
1992-1994
Broj zubaca
131
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTN)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTP)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RTQ)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NARTJ)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NARTK)
Godina proizvodnje
1995-2000
Broj zubaca
116
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (DI-TD)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (LD18RTN)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (LD18RTP)
Godina proizvodnje
2000-2002
Broj zubaca
91
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18NARTG)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTC)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTD)
Godina proizvodnje
1989-1996
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (D18RTG)
Godina proizvodnje
1991-1996
Broj zubaca
116
Širina
20 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (ZH18NRDB)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
131
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.1 (GL-CVH) 1983-1989 92 20 mm - -
1.1 (BL11EGSF) 1983-1989 92 19.75 mm - -
1.1 (BL11GSI) 1983-1989 92 19.75 mm - -
1.2 (SNJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (SNJB) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (DHA) 1995-2002 117 22 mm - -
1.2 (DHB) 1995-2002 117 22 mm - -
1.2 (DHC) 1995-2002 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (DHD) 1995-2002 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (DHE) 1995-2002 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (DHF) 1995-2002 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (DHG) 1995-2002 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (M7JA) 2003-2003 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (M7JB) 2003-2003 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.2 (STJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (STJB) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (1.25DCDOHCEFI) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (1.25DURATEC) 2008-2013 117 22 mm - -
1.2 (1.25DCDOHCEFI(80)) 2009-2013 117 22 mm - -
1.2 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA)) 2003-2009 117 22 mm - -
1.2 (ZH12FUJB) 2003-2008 117 22 mm - -
1.2 (ZH12M7JA) 2003-2008 117 22 mm - -
1.2 (ZH12M7JB) 2003-2008 117 22 mm - -
1.3 (DHC) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (DHD) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (DHE) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (DHF) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (DHG) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (SNJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (SNJB) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (STJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (DHA) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (DHB) 1995-2002 117 22 mm - -
1.3 (STJB) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (1.25DCDOHCEFI) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (1.25DURATEC) 2008-2013 117 22 mm - -
1.3 (1.25DCDOHCEFI(80)) 2009-2013 117 22 mm - -
1.3 (1.25ZETEC-S/DU(FUJA)) 2003-2009 117 22 mm - -
1.3 (ZH12FUJB) 2003-2008 117 22 mm - -
1.3 (ZH12M7JA) 2003-2008 117 22 mm - -
1.3 (ZH12M7JB) 2003-2008 117 22 mm - -
1.3 (JP) 1984-1986 92 20 mm - -
1.4 (SPJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.4 (SPJC) 2008-2013 117 22 mm - -
1.4 (FXJA) 2005-2005 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.4 (F4A) 1989-1992 97 21, 6 mm - -
1.4 (F6JA) 2002-2008 144 25, 4 mm - -
1.4 (F6JB) 2005-2013 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.4 (FXJB) 2005-2005 117 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.4 (FHE) 1996-2000 117 22 mm - -
1.4 (F6E) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.4 (FHA) 1996-2000 117 22 mm - -
1.4 (FUF) 1989-1991 97 19, 8 mm - -
1.4 (D14F6JA) 2002-2013 144 25.4 mm - -
1.4 (1.4ZC-SVCT) 2008-2013 117 22 mm - -
1.4 (F6JC) 2002-2008 144 25, 4 mm - -
1.4 (ZH14FXJA) 2002-2008 117 22 mm - -
1.4 (ZH14FXJB) 2002-2008 117 22 mm - -
1.4 (D14F6JB) 2002-2008 144 25.4 mm - -
1.4 (ZETEC-S1.4EFI) 2002-2005 117 22 mm - -
1.4 (ZH14FHA) 1996-2002 117 22 mm - -
1.4 (ZH14FHE) 1996-2002 117 22 mm - -
1.4 (HL14F4A) 1989-1996 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14FUF) 1989-1996 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14FUG) 1989-1996 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14FUJ) 1989-1996 122 8.6 mm - -
1.4 (HL14CFIF6E) 1989-1995 122 8.6 mm - -
1.4 (FUA) 1986-1989 97 19, 8 mm - -
1.4 (HL14CFIF6A) 1986-1989 97 19.75 mm - -
1.4 (HL14CFIF6C) 1986-1989 97 19.75 mm - -
1.4 (HL14FUB) 1986-1989 97 19.75 mm - -
1.4 (HL14FUD) 1986-1989 97 19.75 mm - -
1.6 (HHJD) 2008-2013 137 25 mm - -
1.6 (FYJA) 2001-2008 117 22 mm - -
1.6 (LTB) 1988-1989 98 19 mm - -
1.6 (FYJB) 2001-2008 117 22 mm - -
1.6 (L1T) 2000-2002 117 22 mm - -
1.6 (L1V) 2000-2002 117 22 mm - -
1.6 (L1G) 1994-1995 131 25, 4 mm - -
1.6 (LJC) 1989-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (HHJC) 2008-2013 137 25 mm - -
1.6 (HHJE) 2008-2013 137 25 mm - -
1.6 (HXJA) 2008-2013 117 22 mm - -
1.6 (HXJB) 2008-2013 117 22 mm - -
1.6 (U5JA) 2010-2013 117 22 mm - -
1.6 (HHJA) 2005-2007 137 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.6 (HHJB) 2005-2007 137 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.6 (1.6DQTDCI/F(90-D)) 2007-2013 137 25 mm - -
1.6 (1.6DCTI-VCT) 2008-2013 117 22 mm - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120)) 2010-2013 117 22, 0 mm - -
1.6 (1.6DCTI-VCT(120-)) 2010-2013 117 22, 0 mm - -
1.6 (1.6DQDISOHC(95-C)) 2010-2013 141 25, 0 mm - -
1.6 (1.6DQTDCI) 2008-2010 137 25 mm - -
1.6 (1.6DQTDCI/F) 2008-2010 137 25 mm - -
1.6 (1.6DURATORQ/F) 2008-2010 137 25 mm - -
1.6 (D16HHJA) 2004-2008 137 25 mm - -
1.6 (D16HHJB) 2004-2008 137 25 mm - -
1.6 (HHDA/B) 2004-2007 137 25 mm - -
1.6 (HHJA/B) 2004-2007 137 25 mm - -
1.6 (ZETEC-S1.6EFI) 2002-2005 117 22 mm - -
1.6 (L1T(Zete)) 2000-2002 117 22 mm - -
1.6 (HL16HLJC) 1989-1994 122 8.6 mm - -
1.6 (HL16EFILJD) 1989-1992 122 8.6 mm - -
1.6 (HL16LUH) 1989-1992 122 8.6 mm - -
1.6 (HL16TLHA) 1989-1992 122 8.6 mm - -
1.6 (LNA) 1990-1992 97 19, 8 mm - -
1.6 (HL16GLUD) 1983-1989 97 19.75 mm - -
1.6 (D16LTB) 1983-1989 98 19 mm - -
1.6 (LU) 1984-1989 97 19, 8 mm - -
1.6 (LUC) 1984-1989 97 19, 8 mm - -
1.6 (HL16GLUB) 1984-1989 97 19.75 mm - -
1.6 (L3A) 1981-1983 97 19, 8 mm - -
1.8 (RTJ) 1995-2002 116 22 mm - -
1.8 (RTK) 1995-2002 116 20 mm - -
1.8 (RTC) 1989-1995 116 20 mm - -
1.8 (RTD) 1989-1995 116 20 mm - -
1.8 (RDB) 1992-1994 131 25, 4 mm - -
1.8 (RQC) 1992-1994 131 25, 4 mm - -
1.8 (RTN) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (RTP) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (RTQ) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (D18NARTJ) 1995-2000 116 22 mm - -
1.8 (D18NARTK) 1995-2000 116 22 mm - -
1.8 (DI-TD) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (LD18RTN) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (LD18RTP) 2000-2002 91 20 mm - -
1.8 (D18NARTG) 1989-1996 116 20 mm - -
1.8 (D18RTC) 1989-1996 116 20 mm - -
1.8 (D18RTD) 1989-1996 116 20 mm - -
1.8 (D18RTG) 1991-1996 116 20 mm - -
1.8 (ZH18NRDB) 1991-1995 131 25.4 mm - -