Kakav filter za ulje za Ford Escort.

ESCORT VII Limuzina (GAL, AFL) 1995-2002

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 i 16V 123 mm 62 mm 76 mm
1.6 i 16V 73 mm - -
1.6 i 16V 118 mm - 76 mm
1.6 i 16V 142 mm 62 / 71 mm 76 mm
1.6 i 16V 120 mm 71 mm 77 mm
1.6 i 16V 125 mm - 76 mm
1.6 i 16V 77 mm - 77.6 mm
1.6 i 16V 124 mm - -
1.6 i 16V 119 mm - 76 mm
1.6 i 16V 121 mm 70 mm 75 mm
1.8 D 101 mm 71 mm 77,0 mm
1.8 D 100 mm 62 mm 76 mm
1.8 D 85 mm - 76 mm
1.8 D 100 mm - 76 mm
1.8 D 100 mm 71 mm 76 mm
1.8 D 103 mm - 76 mm
1.8 D 89 mm - -
1.8 D 101 mm - -
Prikaži više

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.8 Turbo D 100 mm 62 mm 76 mm
1.8 Turbo D 100 mm 71 mm 76 mm
1.8 Turbo D 85 mm - 76 mm
1.8 Turbo D 100 mm - 76 mm
1.8 Turbo D 101 mm 71 mm 77,0 mm
1.8 Turbo D 101 mm - -
1.8 Turbo D 103 mm - 76 mm
1.8 Turbo D 89 mm - -
Prikaži više

ESCORT VII Convertible (ALL) 1995-2000

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.8 16V XR3i 123 mm 62 mm 76 mm
1.8 16V XR3i 121 mm 70 mm 75 mm
1.8 16V XR3i 118 mm - 76 mm
1.8 16V XR3i 77 mm - 77.6 mm
1.8 16V XR3i 120 mm 71 mm 77 mm
1.8 16V XR3i 119 mm - 76 mm
1.8 16V XR3i 73 mm - -
1.8 16V XR3i 142 mm 62 / 71 mm 76 mm
1.8 16V XR3i 124 mm - -
1.8 16V XR3i 125 mm - 76 mm
Prikaži više

ESCORT VI (GAL) 1992-1996

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.8 TD 100 mm 62 mm 76 mm
1.8 TD 101 mm - -
1.8 TD 85 mm - 76 mm
1.8 TD 103 mm - 76 mm
1.8 TD 101 mm 71 mm 77,0 mm
1.8 TD 100 mm - 76 mm
1.8 TD 89 mm - -
1.8 TD 100 mm 71 mm 76 mm
Prikaži više

ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.4 79 mm 62 mm 76 mm
1.4 86 mm 70 mm 75 mm
1.4 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.4 73 mm - 76.5 mm
1.4 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.4 74 mm - 76 mm
1.4 73 mm - -
1.4 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.4 87 mm - 77 mm
1.4 79 mm - -
1.4 77 mm - 77.6 mm
Prikaži više

ESCORT VI Convertible (ALL) 1992-1995

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.8 16V XR3i 123 mm 62 mm 76 mm
1.8 16V XR3i 121 mm 70 mm 75 mm
1.8 16V XR3i 118 mm - 76 mm
1.8 16V XR3i 77 mm - 77.6 mm
1.8 16V XR3i 120 mm 71 mm 77 mm
1.8 16V XR3i 119 mm - 76 mm
1.8 16V XR3i 73 mm - -
1.8 16V XR3i 142 mm 62 / 71 mm 76 mm
1.8 16V XR3i 124 mm - -
1.8 16V XR3i 125 mm - 76 mm
Prikaži više

ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.4 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.4 74 mm - 76 mm
1.4 79 mm 62 mm 76 mm
1.4 73 mm - -
1.4 73 mm - 76.5 mm
1.4 87 mm - 77 mm
1.4 86 mm 70 mm 75 mm
1.4 77 mm - 77.6 mm
1.4 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.4 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.4 79 mm - -
1.6 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.6 87 mm - 77 mm
1.6 73 mm - -
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 86 mm 70 mm 75 mm
1.6 79 mm - -
1.6 77 mm - 77.6 mm
1.6 73 mm - 76.5 mm
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
1.6 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.6 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.8 D 100 mm 62 mm 76 mm
1.8 D 100 mm 71 mm 76 mm
1.8 D 100 mm - 76 mm
1.8 D 101 mm 71 mm 77,0 mm
1.8 D 85 mm - 76 mm
1.8 D 101 mm - -
1.8 D 103 mm - 76 mm
1.8 D 89 mm - -
Prikaži više

ESCORT V (GAL) 1989-1992

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 86 mm 70 mm 75 mm
1.6 73 mm - -
1.6 77 mm - 77.6 mm
1.6 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.6 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 73 mm - 76.5 mm
1.6 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.6 87 mm - 77 mm
1.6 79 mm - -
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
Prikaži više

ESCORT V Convertible (ALL) 1990-1992

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 86 mm 70 mm 75 mm
1.6 73 mm - -
1.6 77 mm - 77.6 mm
1.6 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.6 87 mm - 77 mm
1.6 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.6 79 mm - -
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
1.6 73 mm - 76.5 mm
Prikaži više

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.4 77 mm - 77.6 mm
1.4 86 mm 70 mm 75 mm
1.4 73 mm - -
1.4 74 mm - 76 mm
1.4 79 mm - -
1.4 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.4 87 mm - 77 mm
1.4 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.4 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.4 79 mm 62 mm 76 mm
1.4 73 mm - 76.5 mm
Prikaži više

ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.3 79 mm 62 mm 76 mm
1.3 73 mm - -
1.3 77 mm - 77.6 mm
1.3 87 mm - 77 mm
1.3 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.3 73 mm - 76.5 mm
1.3 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.3 79 mm - -
1.3 74 mm - 76 mm
1.3 86 mm 70 mm 75 mm
Prikaži više

ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
1.6 86 mm 70 mm 75 mm
1.6 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.6 73 mm - 76.5 mm
1.6 91 mm 61 mm 79,0 mm
1.6 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 73 mm - -
1.6 87 mm - 77 mm
1.6 79 mm - -
1.6 77 mm - 77.6 mm
1.6 D 142 mm 71 mm 76,0 mm
1.6 D 145 mm 72 mm 78 mm
1.6 D 142 mm 62 mm 76 mm
1.6 D 119 mm - 76 mm
1.6 D 142 mm - -
1.6 D 140 mm - 75 mm
1.6 D 139 mm - -
1.6 D 120 mm - 78 mm
Prikaži više

ESCORT II Turnier 1975-1981

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.1 80 mm - -
1.1 85 mm - 76 mm
1.1 91 mm - 78 mm
1.1 80 mm 31 mm 62,0 mm
1.1 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.1 75 mm - 76 mm
1.1 79 mm - -
1.1 85 mm 69 mm 75 mm
Prikaži više

ESCORT VII Limuzina (GAL, AFL) 1995-2002

Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
118 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
142 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 / 71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
125 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
124 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
103 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
89 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
101 mm
Prikaži više

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002

Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
101 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
103 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 Turbo D
Visina
89 mm
Prikaži više

ESCORT VII Convertible (ALL) 1995-2000

Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
118 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
73 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
142 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 / 71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
124 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
125 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

ESCORT VI (GAL) 1992-1996

Modifikacija
1.8 TD
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
101 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
103 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
89 mm
Modifikacija
1.8 TD
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995

Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.4
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Modifikacija
1.4
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Modifikacija
1.4
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Prikaži više

ESCORT VI Convertible (ALL) 1992-1995

Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
118 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
73 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
142 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 / 71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
124 mm
Modifikacija
1.8 16V XR3i
Visina
125 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992

Modifikacija
1.4
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.4
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.4
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
101 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
103 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 D
Visina
89 mm
Prikaži više

ESCORT V (GAL) 1989-1992

Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

ESCORT V Convertible (ALL) 1990-1992

Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Prikaži više

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990

Modifikacija
1.4
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.4
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Modifikacija
1.4
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Modifikacija
1.4
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.4
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.4
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Prikaži više

ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990

Modifikacija
1.3
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.3
Visina
73 mm
Modifikacija
1.3
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.3
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.3
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.3
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.3
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.3
Visina
79 mm
Modifikacija
1.3
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.3
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Prikaži više

ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985

Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
91 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
142 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
145 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
142 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
142 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
140 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
139 mm
Modifikacija
1.6 D
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Prikaži više

ESCORT II Turnier 1975-1981

Modifikacija
1.1
Visina
80 mm
Modifikacija
1.1
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.1
Visina
91 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.1
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.1
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.1
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.1
Visina
79 mm
Modifikacija
1.1
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Prikaži više