Kakav zupčasti kaiš za Citroen C8.

Kod motora
2.0 (RFJ(EW10A))
Godina proizvodnje
2005-2011
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (RFN(EW10J4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
132
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (RHR(DW10BTED4))
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CHD
Kod motora
2.0 (RHK(DW10UTED4))
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CHD
Kod motora
2.0 (RHM(DW10ATED4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.0 (RHT(DW10ATED4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.0 (RHW(DW10ATED4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.0 (DW10UTED4)
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EW10A)
Godina proizvodnje
2004-2011
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (DW10CBTR/F(RHD-))
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
116
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (DW10BTED4)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
116
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (DW10ATED4)
Godina proizvodnje
2003-2009
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (DW10BTED4/F)
Godina proizvodnje
2006-2008
Broj zubaca
116
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EW10J4(RFN))
Godina proizvodnje
2003-2005
Broj zubaca
153
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.2 (4HT(DW12BTED4))
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
118
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.2 (3FZ(EW12J4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.2 (4HW(DW12TED4))
Godina proizvodnje
2003-2011
Broj zubaca
146
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.2 (DW12BTED4(4HT-))
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
118
Širina
25, 0 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (DW12TED4)
Godina proizvodnje
2003-2006
Broj zubaca
146
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (EW12J4)
Godina proizvodnje
2003-2006
Broj zubaca
153
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.2
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
2.0 (RFJ(EW10A)) 2005-2011 153 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (RFN(EW10J4)) 2003-2011 132 28 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (RHR(DW10BTED4)) 2006-2011 116 25.4 mm 9.525 N / mm CHD
2.0 (RHK(DW10UTED4)) 2007-2011 116 25.4 mm 9.525 N / mm CHD
2.0 (RHM(DW10ATED4)) 2003-2011 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
2.0 (RHT(DW10ATED4)) 2003-2011 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
2.0 (RHW(DW10ATED4)) 2003-2011 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
2.0 (DW10UTED4) 2003-2011 116 25.4 mm - -
2.0 (EW10A) 2004-2011 153 25 mm - -
2.0 (DW10CBTR/F(RHD-)) 2006-2011 116 25 mm - -
2.0 (DW10BTED4) 2006-2011 116 25.4 mm - -
2.0 (DW10ATED4) 2003-2009 144 25.4 mm - -
2.0 (DW10BTED4/F) 2006-2008 116 25, 4 mm - -
2.0 (EW10J4(RFN)) 2003-2005 153 25, 4 mm - -
2.2 (4HT(DW12BTED4)) 2006-2011 118 25.4 mm 9.525 N / mm HTDA
2.2 (3FZ(EW12J4)) 2003-2011 153 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.2 (4HW(DW12TED4)) 2003-2011 146 25 mm 9.525 N / mm CPPN
2.2 (DW12BTED4(4HT-)) 2008-2011 118 25, 0 mm - -
2.2 (DW12TED4) 2003-2006 146 25.4 mm - -
2.2 (EW12J4) 2003-2006 153 25.4 mm - -