Kakav zupčasti kaiš za Citroen C2.

Kod motora
1.1 (TU1JP)
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (HFX(TU1JP))
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
1.1 (TU1A)
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.1
Kod motora
1.4 (TU3JP)
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (KFV(TU3JP))
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.4 (KFU(ET3J4))
Godina proizvodnje
2006-2010
Broj zubaca
135
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.4 (8HX(DV4TD))
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.4 (DV4TD)
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (DV4TD(8HX))
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (DV4TD(8HZ))
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
144
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (TU3A)
Godina proizvodnje
2003-2009
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ET3J4)
Godina proizvodnje
2005-2009
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (TU5JP4)
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
134
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (NFU(TU5JP4))
Godina proizvodnje
2003-2010
Broj zubaca
134
Širina
26 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.6 (9HZ(DV6TED4))
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.6 (TU5JP4S)
Godina proizvodnje
2004-2009
Broj zubaca
134
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (DV6TED4/F)
Godina proizvodnje
2007-2009
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (DV6TED4)
Godina proizvodnje
2007-2009
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.1 (TU1JP) 2003-2010 100 17 mm - -
1.1 (HFX(TU1JP)) 2003-2010 100 17 mm 9.525 N / mm HTD
1.1 (TU1A) 2003-2010 100 17 mm - -
1.4 (TU3JP) 2003-2010 104 17 mm - -
1.4 (KFV(TU3JP)) 2003-2010 104 17 mm 9.525 N / mm HTDA
1.4 (KFU(ET3J4)) 2006-2010 135 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.4 (8HX(DV4TD)) 2003-2010 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.4 (DV4TD) 2003-2010 144 25.4 mm - -
1.4 (DV4TD(8HX)) 2005-2010 144 25, 4 mm - -
1.4 (DV4TD(8HZ)) 2005-2010 144 25, 4 mm - -
1.4 (TU3A) 2003-2009 104 17 mm - -
1.4 (ET3J4) 2005-2009 135 25.4 mm - -
1.6 (TU5JP4) 2003-2010 134 25.4 mm - -
1.6 (NFU(TU5JP4)) 2003-2010 134 26 mm 9.525 N / mm HTDA
1.6 (9HZ(DV6TED4)) 2005-2010 137 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.6 (TU5JP4S) 2004-2009 134 25.4 mm - -
1.6 (DV6TED4/F) 2007-2009 137 25 mm - -
1.6 (DV6TED4) 2007-2009 137 25 mm - -