Kakav zupčasti kaiš za Audi Q5.

Kod motora
2.0 (CAGA)
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (CDNC)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
54
Širina
12 mm
Min.čvrstoća veza
5 N / mm
Profil
CDP
Kod motora
2.0 (CJCA)
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (CAHA)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (CGLB)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (CMGA)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (CDNB)
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
54
Širina
12 mm
Min.čvrstoća veza
5 N / mm
Profil
CDP
Kod motora
2.0 (CAEB)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
54
Širina
12 mm
Min.čvrstoća veza
5 N / mm
Profil
CDP
Kod motora
2.0 (CPMA)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
54
Širina
12 mm
Min.čvrstoća veza
5 N / mm
Profil
CDP
Kod motora
2.0 (CNCB)
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
54
Širina
12 mm
Min.čvrstoća veza
5 N / mm
Profil
CDP
Kod motora
2.0 (CAHA/F)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
160
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CGLB/F)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CMGA/F)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CAGA/F)
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
160
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (CJCA/F)
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
160
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
3.0 (CCWA)
Godina proizvodnje
2008-2013
Broj zubaca
82
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
 
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
2.0 (CAGA) 2009-2013 160 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (CDNC) 2008-2008 54 12 mm 5 N / mm CDP
2.0 (CJCA) 2009-2013 160 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (CAHA) 2008-2008 160 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (CGLB) 2008-2008 160 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (CMGA) 2008-2008 160 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (CDNB) 2009-2013 54 12 mm 5 N / mm CDP
2.0 (CAEB) 2008-2008 54 12 mm 5 N / mm CDP
2.0 (CPMA) 2008-2008 54 12 mm 5 N / mm CDP
2.0 (CNCB) 2009-2013 54 12 mm 5 N / mm CDP
2.0 (CAHA/F) 2008-2012 160 30 mm - -
2.0 (CGLB/F) 2008-2012 160 25 mm - -
2.0 (CMGA/F) 2008-2012 160 25 mm - -
2.0 (CAGA/F) 2009-2012 160 30 mm - -
2.0 (CJCA/F) 2009-2012 160 25 mm - -
3.0 (CCWA) 2008-2013 82 24 mm 9.525 N / mm HTDA