Kakav zupčasti kaiš za Audi 80.

Kod motora
1.6 (ABM)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (RA)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAHN
Kod motora
1.6 (SB)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAHN
Kod motora
1.6 (RN)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.6 (ADA)
Godina proizvodnje
1993-1995
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.6 (JK)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
135
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (CY)
Godina proizvodnje
1981-1986
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAHN
Kod motora
1.6 (DT)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (SA)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (WV)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (YN)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (YP)
Godina proizvodnje
1980-1983
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.6 (ABB)
Godina proizvodnje
1993-1995
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (RNA)
Godina proizvodnje
1986-1987
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (CR)
Godina proizvodnje
1980-1986
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAHN
Kod motora
1.6 (DS)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (JN)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (JU)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (WY)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (YZ)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (YY)
Godina proizvodnje
1980-1981
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (DZ)
Godina proizvodnje
1983-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (RU)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.8 (JN)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (NE)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (PM)
Godina proizvodnje
1986-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (SF)
Godina proizvodnje
1986-1989
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (PV)
Godina proizvodnje
1984-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (JV)
Godina proizvodnje
1983-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (DS)
Godina proizvodnje
1983-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.8 (MU)
Godina proizvodnje
1984-1986
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (AAZ)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
137
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (1Z)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
137
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAHR
Kod motora
1.9 (WN)
Godina proizvodnje
1981-1983
Broj zubaca
113
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (ABT)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
124
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAN
Kod motora
2.0 (AAD)
Godina proizvodnje
1990-1991
Broj zubaca
124
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAN
Kod motora
2.0 (ACE)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
147
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
2.0 (6A)
Godina proizvodnje
1989-1994
Broj zubaca
147
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (ABK)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
124
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (3A)
Godina proizvodnje
1989-1991
Broj zubaca
121
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
2.0 (HP)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
120
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (JS)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
120
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
2.0 (ADW)
Godina proizvodnje
1991-1995
Broj zubaca
124
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (JL)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
120
Širina
18 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.1 (KK)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
113
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
 
Kod motora
2.3 (NG)
Godina proizvodnje
1991-1992
Broj zubaca
142
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
 
Kod motora
2.6 (ABC)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
2.6 (ACZ)
Godina proizvodnje
1992-1995
Broj zubaca
239
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.6
Kod motora
2.8 (AAH)
Godina proizvodnje
1991-1993
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
 
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.6 (ABM) 1991-1994 121 18 mm - -
1.6 (RA) 1986-1991 135 25.4 mm 9.525 N / mm LAHN
1.6 (SB) 1986-1991 135 25.4 mm 9.525 N / mm LAHN
1.6 (RN) 1986-1991 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.6 (ADA) 1993-1995 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.6 (JK) 1980-1986 135 25 mm - -
1.6 (CY) 1981-1986 135 25.4 mm 9.525 N / mm LAHN
1.6 (DT) 1983-1986 121 18 mm - -
1.6 (SA) 1983-1986 121 18 mm - -
1.6 (WV) 1980-1984 121 18 mm - -
1.6 (YN) 1980-1984 121 18 mm - -
1.6 (YP) 1980-1983 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.6 (ABB) 1993-1995 121 18 mm - -
1.6 (RNA) 1986-1987 121 18 mm - -
1.6 (CR) 1980-1986 135 25.4 mm 9.525 N / mm LAHN
1.6 (DS) 1983-1986 121 18 mm - -
1.6 (JN) 1983-1986 121 18 mm - -
1.6 (JU) 1983-1986 121 18 mm - -
1.6 (WY) 1980-1984 121 18 mm - -
1.6 (YZ) 1980-1984 121 18 mm - -
1.6 (YY) 1980-1981 121 18 mm - -
1.8 (DZ) 1983-1991 121 18 mm - -
1.8 (RU) 1986-1990 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.8 (JN) 1986-1991 121 18 mm - -
1.8 (NE) 1986-1991 207 32 mm - -
1.8 (PM) 1986-1991 121 18 mm - -
1.8 (SF) 1986-1989 121 18 mm - -
1.8 (PV) 1984-1986 121 18 mm - -
1.8 (JV) 1983-1991 121 18 mm - -
1.8 (DS) 1983-1986 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.8 (MU) 1984-1986 121 18 mm - -
1.9 (AAZ) 1992-1995 137 25, 4 mm - -
1.9 (1Z) 1992-1995 137 25.4 mm 9.525 N / mm LAHR
1.9 (WN) 1981-1983 113 19 mm 9.525 N / mm LA
2.0 (ABT) 1991-1995 124 18 mm 9.525 N / mm LAN
2.0 (AAD) 1990-1991 124 18 mm 9.525 N / mm LAN
2.0 (ACE) 1992-1995 147 25 mm 8 N / mm STD
2.0 (6A) 1989-1994 147 25 mm - -
2.0 (ABK) 1991-1995 124 18 mm - -
2.0 (3A) 1989-1991 121 18 mm 9.525 N / mm LA
2.0 (HP) 1983-1984 120 18 mm - -
2.0 (JS) 1983-1984 120 18 mm 9.525 N / mm LA
2.0 (ADW) 1991-1995 124 18 mm - -
2.0 (JL) 1983-1984 120 18 mm - -
2.1 (KK) 1983-1984 113 19 mm 9.525 N / mm LA
2.3 (NG) 1991-1992 142 19 mm 8 N / mm STD
2.6 (ABC) 1992-1995 239 25 mm 8 N / mm STD
2.6 (ACZ) 1992-1995 239 25, 4 mm - -
2.8 (AAH) 1991-1993 239 25 mm 8 N / mm STD