Kakav zupčasti kaiš za Audi A8.

Kod motora
2.8 (AAH)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
239
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
2.8 (ACK)
Godina proizvodnje
1995-2003
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (AMX)
Godina proizvodnje
1995-2003
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (APR)
Godina proizvodnje
1995-2003
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (AQD)
Godina proizvodnje
1995-2003
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (ALG)
Godina proizvodnje
1995-2002
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.8
Kod motora
3.0 (ASN)
Godina proizvodnje
2004-2005
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
3.0 (ASB)
Godina proizvodnje
2004-2010
Broj zubaca
83
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
3.0 (BBJ)
Godina proizvodnje
2004-2006
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 3.0
Kod motora
3.7 (BFL)
Godina proizvodnje
2002-2006
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
3.7 (AEW)
Godina proizvodnje
1995-1999
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
3.7 (AKC)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
3.7 (AQG)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
3.7 (AKJ)
Godina proizvodnje
1995-1999
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 3.7
Kod motora
3.9 (ASE)
Godina proizvodnje
2003-2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
 
Kod motora
4.0 (ASE)
Godina proizvodnje
2003-2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora
4.1 (BVN)
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.1 (BMC)
Godina proizvodnje
2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Ostali motori 4.1
Kod motora
4.2 (BFM)
Godina proizvodnje
2002-2010
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (AEM)
Godina proizvodnje
1994-1995
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (BVN)
Godina proizvodnje
2005-2010
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.2 (ABZ)
Godina proizvodnje
1994-1999
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.2 (AKG)
Godina proizvodnje
1994-1999
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.2 (AQH)
Godina proizvodnje
1999-2001
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (AQF)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (AUW)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (AHC)
Godina proizvodnje
1996-1999
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (AKH)
Godina proizvodnje
1996-1999
Broj zubaca
299
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Kod motora
4.2 (BMC)
Godina proizvodnje
2005
Broj zubaca
83
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
4.2 (AUX)
Godina proizvodnje
1998
Broj zubaca
253
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STD
Ostali motori 4.2
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
2.8 (AAH) 1994-1996 239 25 mm 8 N / mm STD
2.8 (ACK) 1995-2003 253 30 mm - -
2.8 (AMX) 1995-2003 253 30 mm - -
2.8 (APR) 1995-2003 253 30 mm - -
2.8 (AQD) 1995-2003 253 30 mm - -
2.8 (ALG) 1995-2002 253 30 mm - -
3.0 (ASN) 2004-2005 281 30 mm 8 N / mm STD
3.0 (ASB) 2004-2010 83 24 mm 9.525 N / mm HTDA
3.0 (BBJ) 2004-2006 281 30 mm - -
3.7 (BFL) 2002-2006 253 30 mm 8 N / mm STD
3.7 (AEW) 1995-1999 299 30 mm 8 N / mm STD
3.7 (AKC) 1998-2002 253 30 mm 8 N / mm STD
3.7 (AQG) 1998-2002 253 30 mm 8 N / mm STD
3.7 (AKJ) 1995-1999 299 30 mm - -
3.9 (ASE) 2003-2005 83 30 mm 9.525 N / mm HTDA
4.0 (ASE) 2003-2005 83 30 mm - -
4.1 (BVN) 2005-2010 83 30 mm - -
4.1 (BMC) 2005-2005 83 30 mm 9.525 N / mm HTDA
4.2 (BFM) 2002-2010 253 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (AEM) 1994-1995 299 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (BVN) 2005-2010 83 30 mm - -
4.2 (ABZ) 1994-1999 253 30 mm - -
4.2 (AKG) 1994-1999 299 30 mm - -
4.2 (AQH) 1999-2001 253 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (AQF) 1998-2002 253 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (AUW) 1998-2002 253 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (AHC) 1996-1999 299 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (AKH) 1996-1999 299 30 mm 8 N / mm STD
4.2 (BMC) 2005-2005 83 30 mm - -
4.2 (AUX) 1998-1998 253 30 mm 8 N / mm STD