Kakav zupčasti kaiš za Alfa Romeo Alfasud.

Kod motora
1.3 (AR30168)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
98
Širina
17.00 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora
1.4 (AR30168)
Godina proizvodnje
1980-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.4 (AS30156)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (AS30164)
Godina proizvodnje
1980-1984
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (AS30168)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.5 (AR30146)
Godina proizvodnje
1981-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AS30124)
Godina proizvodnje
1980-1985
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AR30128)
Godina proizvodnje
1980-1982
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Kod motora
1.5 (AS30128)
Godina proizvodnje
1980-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AS30146)
Godina proizvodnje
1982-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AR30182)
Godina proizvodnje
1983-1987
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AS30198)
Godina proizvodnje
1983-1984
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AS30126)
Godina proizvodnje
1980-1983
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (AS30133)
Godina proizvodnje
1981-1983
Broj zubaca
98
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.5
Kod motora
1.7 (AR30550)
Godina proizvodnje
1988-1989
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.7 (AR30558)
Godina proizvodnje
1988-1989
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LA
Ostali motori 1.7
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.3 (AR30168) 1982-1987 98 17.00 mm - -
1.4 (AR30168) 1980-1987 98 17 mm 9.525 N / mm LA
1.4 (AS30156) 1980-1984 98 17 mm - -
1.4 (AS30164) 1980-1984 98 17 mm - -
1.4 (AS30168) 1982-1987 98 17 mm - -
1.5 (AR30146) 1981-1987 98 17 mm - -
1.5 (AS30124) 1980-1985 98 17 mm - -
1.5 (AR30128) 1980-1982 98 17 mm 9.525 N / mm LA
1.5 (AS30128) 1980-1987 98 17 mm - -
1.5 (AS30146) 1982-1987 98 17 mm - -
1.5 (AR30182) 1983-1987 98 17 mm - -
1.5 (AS30198) 1983-1984 98 17 mm - -
1.5 (AS30126) 1980-1983 98 17 mm - -
1.5 (AS30133) 1981-1983 98 17 mm - -
1.7 (AR30550) 1988-1989 100 17 mm - -
1.7 (AR30558) 1988-1989 100 17 mm 9.525 N / mm LA