Kakav zupčasti kaiš za Alfa Romeo 159.

Kod motora
1.7 (939B1.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
171
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
 
Kod motora
1.8 (939A4.000)
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
146
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STDM
Kod motora
1.8 (939A4000)
Godina proizvodnje
2008-2010
Broj zubaca
146
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
1.9 (939A1.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
190
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STDN
Kod motora
1.9 (939A2.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (937A8.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
1.9 (939A2000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (939B3.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
2.0 (939B3000)
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B4000)
Godina proizvodnje
2010-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B3.000(170))
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B3.000/F)
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B5.000(170))
Godina proizvodnje
2009-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B4.000(136))
Godina proizvodnje
2010-2012
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.4 (939A9.000)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A3.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
2.4 (939A3000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A9000)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.7 (939B1.000) 2009-2011 171 24 mm 8.035 N / mm CPI
1.8 (939A4.000) 2008-2010 146 24 mm 8 N / mm STDM
1.8 (939A4000) 2008-2010 146 24 mm - -
1.9 (939A1.000) 2006-2011 190 24 mm 8 N / mm STDN
1.9 (939A2.000) 2006-2011 199 24 mm - -
1.9 (937A8.000) 2006-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
1.9 (939A2000) 2006-2011 199 24 mm - -
2.0 (939B3.000) 2009-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.0 (939B3000) 2009-2012 199 24 mm - -
2.0 (939B4000) 2010-2012 199 24 mm - -
2.0 (939B3.000(170)) 2009-2012 199 24 mm - -
2.0 (939B3.000/F) 2009-2012 199 24 mm - -
2.0 (939B5.000(170)) 2009-2012 199 24 mm - -
2.0 (939B4.000(136)) 2010-2012 199 24 mm - -
2.4 (939A9.000) 2007-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A3.000) 2006-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.4 (939A3000) 2006-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A9000) 2007-2011 199 24 mm - -