Kakav zupčasti kaiš za Alfa Romeo Brera.

Kod motora
1.7 (939B1.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
171
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
 
Kod motora
2.0 (939B3.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
2.0 (939B3000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B3.000(170))
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.4 (939A3.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
2.4 (939A9.000)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A3000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A9000)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.7 (939B1.000) 2009-2011 171 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.0 (939B3.000) 2009-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.0 (939B3000) 2009-2011 199 24 mm - -
2.0 (939B3.000(170)) 2009-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A3.000) 2006-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.4 (939A9.000) 2007-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A3000) 2006-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A9000) 2007-2011 199 24 mm - -