Kakav zupčasti kaiš za Alfa Romeo Spider.

Kod motora
1.7 (939B1.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
171
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
 
Kod motora
2.0 (AR16201)
Godina proizvodnje
1996-2004
Broj zubaca
126
Širina
15 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
DSTDN
Kod motora
2.0 (AR32310)
Godina proizvodnje
1996-2004
Broj zubaca
126
Širina
15 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
DSTDN
Kod motora
2.0 (AR32301)
Godina proizvodnje
1998-2003
Broj zubaca
168
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (937A1.000)
Godina proizvodnje
2003-2004
Broj zubaca
168
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B3.000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
8.035 N / mm
Profil
CPI
Kod motora
2.0 (939B3000)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (937A1000)
Godina proizvodnje
2003-2004
Broj zubaca
168
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (939B3.000/F)
Godina proizvodnje
2009-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.4 (939A3.000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A3000)
Godina proizvodnje
2006-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (939A9000)
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
199
Širina
24 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora
3.0 (AR16105)
Godina proizvodnje
2001-2003
Broj zubaca
185
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
 
Kod motora
3.2 (936A6.000)
Godina proizvodnje
2003-2004
Broj zubaca
185
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
3.2 (936A6000)
Godina proizvodnje
2003-2004
Broj zubaca
185
Širina
28 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 3.2
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.7 (939B1.000) 2009-2011 171 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.0 (AR16201) 1996-2004 126 15 mm 8 N / mm DSTDN
2.0 (AR32310) 1996-2004 126 15 mm 8 N / mm DSTDN
2.0 (AR32301) 1998-2003 168 24 mm - -
2.0 (937A1.000) 2003-2004 168 24 mm - -
2.0 (939B3.000) 2009-2011 199 24 mm 8.035 N / mm CPI
2.0 (939B3000) 2009-2011 199 24 mm - -
2.0 (937A1000) 2003-2004 168 24 mm - -
2.0 (939B3.000/F) 2009-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A3.000) 2006-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A3000) 2006-2011 199 24 mm - -
2.4 (939A9000) 2008-2011 199 24 mm - -
3.0 (AR16105) 2001-2003 185 28 mm 9.525 N / mm HTD
3.2 (936A6.000) 2003-2004 185 28 mm 9.525 N / mm HTD
3.2 (936A6000) 2003-2004 185 28 mm - -