Kakav zupčasti kaiš za Renault Safrane.

Kod motora
1.9 (N7Q710)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (N7Q711)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R734)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R735)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R732)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R733)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (N7Q.7.10)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (N7Q.7.11)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R.7.32)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R.7.33)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R.7.38)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (J7R.7.39)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (N7Q710)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N7Q711)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R734)
Godina proizvodnje
1992-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R735)
Godina proizvodnje
1992-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R732)
Godina proizvodnje
1992-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R733)
Godina proizvodnje
1992-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N7Q.7.10)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (N7Q.7.11)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.32)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.33)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.38)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.39)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.34)
Godina proizvodnje
1992-1994
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (J7R.7.35)
Godina proizvodnje
1992-1994
Broj zubaca
116
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.2 (J7T760)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
118
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (J7T761)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
118
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (J7T.7.60)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
118
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (J7T.7.61)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
118
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.2
Kod motora
2.4 (N7U700)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (N7U701)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (S8U762)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (S8U763)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (N7U.7.00)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (N7U.7.01)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (S8U.7.62)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (S8U.7.63)
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora
2.5 (N7U700)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (N7U701)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
142
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (S8U762)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (S8U763)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (N7U.7.00)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (N7U.7.01)
Godina proizvodnje
1996-1998
Broj zubaca
148
Širina
23 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (S8U.7.62)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (S8U.7.63)
Godina proizvodnje
1995-1996
Broj zubaca
95
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.9 (N7Q710) 1996-1998 142 23 mm - -
1.9 (N7Q711) 1996-1998 142 23 mm - -
1.9 (J7R734) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R735) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R732) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R733) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (N7Q.7.10) 1996-1998 148 23 mm - -
1.9 (N7Q.7.11) 1996-1998 148 23 mm - -
1.9 (J7R.7.32) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R.7.33) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R.7.38) 1996-1996 116 19 mm - -
1.9 (J7R.7.39) 1996-1996 116 19 mm - -
2.0 (N7Q710) 1996-1998 142 23 mm - -
2.0 (N7Q711) 1996-1998 142 23 mm - -
2.0 (J7R734) 1992-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R735) 1992-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R732) 1992-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R733) 1992-1996 116 19 mm - -
2.0 (N7Q.7.10) 1996-1998 148 23 mm - -
2.0 (N7Q.7.11) 1996-1998 148 23 mm - -
2.0 (J7R.7.32) 1994-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R.7.33) 1994-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R.7.38) 1994-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R.7.39) 1994-1996 116 19 mm - -
2.0 (J7R.7.34) 1992-1994 116 19 mm - -
2.0 (J7R.7.35) 1992-1994 116 19 mm - -
2.2 (J7T760) 1994-1996 118 19 mm - -
2.2 (J7T761) 1994-1996 118 19 mm - -
2.2 (J7T.7.60) 1994-1996 118 19 mm - -
2.2 (J7T.7.61) 1994-1996 118 19 mm - -
2.4 (N7U700) 1996-1998 142 23 mm - -
2.4 (N7U701) 1996-1998 142 23 mm - -
2.4 (S8U762) 1996-1996 95 19 mm - -
2.4 (S8U763) 1996-1996 95 19 mm - -
2.4 (N7U.7.00) 1996-1998 148 23 mm - -
2.4 (N7U.7.01) 1996-1998 148 23 mm - -
2.4 (S8U.7.62) 1996-1996 95 19 mm - -
2.4 (S8U.7.63) 1996-1996 95 19 mm - -
2.5 (N7U700) 1996-1998 142 23 mm - -
2.5 (N7U701) 1996-1998 142 23 mm - -
2.5 (S8U762) 1995-1996 95 19 mm - -
2.5 (S8U763) 1995-1996 95 19 mm - -
2.5 (N7U.7.00) 1996-1998 148 23 mm - -
2.5 (N7U.7.01) 1996-1998 148 23 mm - -
2.5 (S8U.7.62) 1995-1996 95 19 mm - -
2.5 (S8U.7.63) 1995-1996 95 19 mm - -