Kakav zupčasti kaiš za Renault Grand Modus.

Kod motora
1.1 (D4F740)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (D4F784)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (D4F764)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (D4F.7.40)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (D4F.7.64)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (D4F.7.84)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
95
Širina
23, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.1
Kod motora
1.5 (K9K760)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K766)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K772)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K762)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K764)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K768)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K752)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.70(90))
Godina proizvodnje
2010-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K770)
Godina proizvodnje
2010-2012
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.66)
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.72/F)
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.52)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.62)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.64)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.5 (K9K.7.68)
Godina proizvodnje
2008
Broj zubaca
123
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.5
Kod motora
1.6 (K4M790)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M791)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M800)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M801)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M.7.90)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M.7.91)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M.8.00)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (K4M.8.01)
Godina proizvodnje
2008-2012
Broj zubaca
132
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.1 (D4F740) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F784) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F764) 2008-2012 95 23.4 mm - -
1.1 (D4F.7.40) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.1 (D4F.7.64) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.1 (D4F.7.84) 2008-2012 95 23, 4 mm - -
1.5 (K9K760) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K766) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K772) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K762) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K764) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K768) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K752) 2008-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.70(90)) 2010-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K770) 2010-2012 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.66) 2008-2011 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.72/F) 2008-2011 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.52) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.62) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.64) 2008-2008 123 27 mm - -
1.5 (K9K.7.68) 2008-2008 123 27 mm - -
1.6 (K4M790) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M791) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M800) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M801) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.7.90) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.7.91) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.8.00) 2008-2012 132 27 mm - -
1.6 (K4M.8.01) 2008-2012 132 27 mm - -