Kakav zupčasti kaiš za Fiat Ducato.

Kod motora
1.9 (DJY)
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
136
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (280A1000)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
173
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (149B1.000)
Godina proizvodnje
1987-1990
Broj zubaca
170
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STDN
Kod motora
1.9 (230A2.000)
Godina proizvodnje
1994-1999
Broj zubaca
173
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (230A3.000)
Godina proizvodnje
1994-1999
Broj zubaca
173
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (230A4.000)
Godina proizvodnje
1994-1999
Broj zubaca
173
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (280A1.000)
Godina proizvodnje
1989-1994
Broj zubaca
173
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
STDN
Kod motora
1.9 (230A3000)
Godina proizvodnje
1994-2002
Broj zubaca
173
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (230A4000)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
173
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (149B1000)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
170
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (XUD9A)
Godina proizvodnje
1999-2002
Broj zubaca
136
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (XUD9TEF/W3)
Godina proizvodnje
1999-2002
Broj zubaca
136
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (DHX)
Godina proizvodnje
1998-2001
Broj zubaca
136
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (RFW)
Godina proizvodnje
1994-2002
Broj zubaca
114
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
2.0 (RFL)
Godina proizvodnje
2002-2006
Broj zubaca
114
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (RHV)
Godina proizvodnje
2002-2006
Broj zubaca
141
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (XU102CU)
Godina proizvodnje
1994-1995
Broj zubaca
114
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (XU10J2U)
Godina proizvodnje
1994-1995
Broj zubaca
114
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.3 (F1AE0481D)
Godina proizvodnje
2006-2013
Broj zubaca
178
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.3 (F1AE0481C)
Godina proizvodnje
2002-2007
Broj zubaca
178
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.3 (F1AE3481D)
Godina proizvodnje
2010-2013
Broj zubaca
178
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.3 (F1AE3481E)
Godina proizvodnje
2011-2013
Broj zubaca
178
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.3 (F1AE0481N)
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
178
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.3
Kod motora
2.4 (814421)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.4 (814061)
Godina proizvodnje
1986-1990
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.4
Kod motora
2.5 (8144.67)
Godina proizvodnje
1987
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAH
Kod motora
2.5 (CRD93L(U25-661))
Godina proizvodnje
1987
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
LAH
Kod motora
2.5 (814067)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (814047)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (814047R)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (814467)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (814027)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (8140-67)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (8140-47)
Godina proizvodnje
1997-1998
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (CRD93)
Godina proizvodnje
1986-1994
Broj zubaca
118
Širina
31, 8 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (8144-67)
Godina proizvodnje
1990-1994
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (8144-21)
Godina proizvodnje
1991-1994
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora
2.8 (8140.63)
Godina proizvodnje
1998
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.8 (8140.43)
Godina proizvodnje
1998
Broj zubaca
154
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.8 (814043S)
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (814043)
Godina proizvodnje
1998-2004
Broj zubaca
154
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (8140-43S)
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (8140-43(122))
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
154
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (814043N)
Godina proizvodnje
2004-2006
Broj zubaca
152
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (814063)
Godina proizvodnje
1998-2001
Broj zubaca
153
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.8 (8140-43)
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
154
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.8
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.9 (DJY) 1998-2000 136 25.4 mm - -
1.9 (280A1000) 1990-1994 173 25 mm - -
1.9 (149B1.000) 1987-1990 170 25 mm 8 N / mm STDN
1.9 (230A2.000) 1994-1999 173 25, 4 mm - -
1.9 (230A3.000) 1994-1999 173 25, 4 mm - -
1.9 (230A4.000) 1994-1999 173 25, 4 mm - -
1.9 (280A1.000) 1989-1994 173 25 mm 8 N / mm STDN
1.9 (230A3000) 1994-2002 173 25 mm - -
1.9 (230A4000) 1994-1998 173 25 mm - -
1.9 (149B1000) 1990-1994 170 25 mm - -
1.9 (XUD9A) 1999-2002 136 25, 4 mm - -
1.9 (XUD9TEF/W3) 1999-2002 136 25, 4 mm - -
1.9 (DHX) 1998-2001 136 25.4 mm - -
2.0 (RFW) 1994-2002 114 25 mm 9.525 N / mm HTD
2.0 (RFL) 2002-2006 114 25.4 mm - -
2.0 (RHV) 2002-2006 141 25.4 mm - -
2.0 (XU102CU) 1994-1995 114 25, 4 mm - -
2.0 (XU10J2U) 1994-1995 114 25, 4 mm - -
2.3 (F1AE0481D) 2006-2013 178 30 mm - -
2.3 (F1AE0481C) 2002-2007 178 30 mm - -
2.3 (F1AE3481D) 2010-2013 178 30 mm - -
2.3 (F1AE3481E) 2011-2013 178 30 mm 9.525 N / mm CPPN
2.3 (F1AE0481N) 2007-2011 178 30 mm - -
2.4 (814421) 1986-1990 153 30 mm - -
2.4 (814061) 1986-1990 152 30 mm - -
2.5 (8144.67) 1987-1987 152 30 mm 9.525 N / mm LAH
2.5 (CRD93L(U25-661)) 1987-1987 152 30 mm 9.525 N / mm LAH
2.5 (814067) 1994-1998 152 30 mm - -
2.5 (814047) 1994-1998 153 30 mm - -
2.5 (814047R) 1994-1998 153 30 mm - -
2.5 (814467) 1990-1994 152 30 mm - -
2.5 (814027) 1990-1994 153 30 mm - -
2.5 (8140-67) 1994-1998 152 30 mm - -
2.5 (8140-47) 1997-1998 153 30 mm - -
2.5 (CRD93) 1986-1994 118 31, 8 mm - -
2.5 (8144-67) 1990-1994 152 30 mm - -
2.5 (8144-21) 1991-1994 153 30 mm - -
2.8 (8140.63) 1998-1998 153 30 mm 9.525 N / mm CPPN
2.8 (8140.43) 1998-1998 154 30 mm 9.525 N / mm CPPN
2.8 (814043S) 2000-2007 152 30 mm - -
2.8 (814043) 1998-2004 154 30 mm - -
2.8 (8140-43S) 2000-2007 152 30 mm - -
2.8 (8140-43(122)) 2000-2007 154 30 mm - -
2.8 (814043N) 2004-2006 152 30 mm - -
2.8 (814063) 1998-2001 153 30 mm - -
2.8 (8140-43) 1998-2000 154 30 mm - -