Kakav interkuler kod Iveco Daily.

Kod motora
0.0 (814007)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814021)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814027)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (8140275)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814027S)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (8140478)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814047R)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814047S)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814067)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814047)
Godina proizvodnje
1990-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
0.0 (814043)
Godina proizvodnje
1999-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (814043B)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (814043C)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (814043S)
Godina proizvodnje
1999-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (814063)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (814043N)
Godina proizvodnje
2003-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1A0481M)
Godina proizvodnje
2003-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481A)
Godina proizvodnje
2003-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481B)
Godina proizvodnje
2003-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481A)
Godina proizvodnje
2005-2006
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481B)
Godina proizvodnje
2005-2006
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481F)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481G)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481GA)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE0481H)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481F)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481H)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CCNG)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0441)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481FA)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481HA)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE0481HC)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE3481A)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE3481B)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1AE3481C)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481C)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481D)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481J)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481K)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481L)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
0.0 (F1CE3481Y)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Ostali motori 0.0
Kod motora
2.3 (F1A0481M)
Godina proizvodnje
2003-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481A)
Godina proizvodnje
2003-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481B)
Godina proizvodnje
2003-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481F)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481G)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481GA)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE0481H)
Godina proizvodnje
2006-2010
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE3481A)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE3481B)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.3 (F1AE3481C)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Ostali motori 2.3
Kod motora
2.5 (814007)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814021)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814027)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (8140275)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814027S)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (8140478)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814047R)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814047S)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814067)
Godina proizvodnje
1989-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Kod motora
2.5 (814047)
Godina proizvodnje
1990-1996
Visina
630 mm
Širina
220 mm
Dubina
63 mm
Ostali motori 2.5
Kod motora
2.8 (8140.43C)
Godina proizvodnje
1999
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (8140.43S)
Godina proizvodnje
1999
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (8140.63.)
Godina proizvodnje
1999
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814043)
Godina proizvodnje
1999-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814043B)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814043C)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814043S)
Godina proizvodnje
1999-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814063)
Godina proizvodnje
1999-2003
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
2.8 (814043N)
Godina proizvodnje
2003-2005
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Ostali motori 2.8
Kod motora
3.0 (F1CE0481A)
Godina proizvodnje
2005-2006
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481B)
Godina proizvodnje
2005-2006
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481F)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481H)
Godina proizvodnje
2006-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CCNG)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0441)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481FA)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481HA)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE0481HC)
Godina proizvodnje
2009-2011
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481C)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481D)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481J)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481K)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481L)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Kod motora
3.0 (F1CE3481Y)
Godina proizvodnje
2011-2014
Visina
475 mm
Širina
192 mm
Dubina
65 mm
Ostali motori 3.0
Kod motora Godina proizvodnje Visina Širina Dubina
0.0 (814007) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814021) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814027) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (8140275) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814027S) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (8140478) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814047R) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814047S) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814067) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814047) 1990-1996 630 mm 220 mm 63 mm
0.0 (814043) 1999-2005 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (814043B) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (814043C) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (814043S) 1999-2005 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (814063) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (814043N) 2003-2005 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1A0481M) 2003-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481A) 2003-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481B) 2003-2010 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481A) 2005-2006 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481B) 2005-2006 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481F) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481G) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481GA) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE0481H) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481F) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481H) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CCNG) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0441) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481FA) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481HA) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE0481HC) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE3481A) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE3481B) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1AE3481C) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481C) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481D) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481J) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481K) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481L) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
0.0 (F1CE3481Y) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1A0481M) 2003-2011 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481A) 2003-2011 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481B) 2003-2010 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481F) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481G) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481GA) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE0481H) 2006-2010 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE3481A) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE3481B) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
2.3 (F1AE3481C) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
2.5 (814007) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814021) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814027) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (8140275) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814027S) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (8140478) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814047R) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814047S) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814067) 1989-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.5 (814047) 1990-1996 630 mm 220 mm 63 mm
2.8 (8140.43C) 1999-1999 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (8140.43S) 1999-1999 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (8140.63.) 1999-1999 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814043) 1999-2005 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814043B) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814043C) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814043S) 1999-2005 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814063) 1999-2003 475 mm 192 mm 65 mm
2.8 (814043N) 2003-2005 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481A) 2005-2006 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481B) 2005-2006 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481F) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481H) 2006-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CCNG) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0441) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481FA) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481HA) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE0481HC) 2009-2011 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481C) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481D) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481J) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481K) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481L) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm
3.0 (F1CE3481Y) 2011-2014 475 mm 192 mm 65 mm

Ili izaberite drugi model Iveco