Kakav zupčasti kaiš za Peugeot 206.

Kod motora
1.1 (HFX(TU1JP))
Godina proizvodnje
1999-2002
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
1.1 (HFZ(TU1JP))
Godina proizvodnje
1999
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
1.1 (TU1JP(HFX))
Godina proizvodnje
1998-2006
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.1 (TU1JP)
Godina proizvodnje
1998-2006
Broj zubaca
100
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.1
Kod motora
1.4 (DV4TD)
Godina proizvodnje
2001-2009
Broj zubaca
144
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (ET3J4)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
135
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (TU3JP)
Godina proizvodnje
1998-2009
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (KFW(TU3JP))
Godina proizvodnje
1999-2003
Broj zubaca
108
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
1.4 (KFV(TU3A))
Godina proizvodnje
2002-2003
Broj zubaca
108
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTD
Kod motora
1.4 (8HX(DV4TD))
Godina proizvodnje
2002-2003
Broj zubaca
144
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.4 (KFU(ET3J4))
Godina proizvodnje
2003
Broj zubaca
135
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.4 (TU3A)
Godina proizvodnje
1998-2009
Broj zubaca
104
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.4 (TU3JP(KFW))
Godina proizvodnje
2002-2007
Broj zubaca
108
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.4
Kod motora
1.6 (TU5JP4)
Godina proizvodnje
2000-2008
Broj zubaca
134
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (DV6TED4)
Godina proizvodnje
2003-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (DV6TED4/F)
Godina proizvodnje
2004-2007
Broj zubaca
137
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (TU5JP)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
101
Širina
17 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.9 (DW8)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
140
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.9 (WJZ(DW8))
Godina proizvodnje
1998-2000
Broj zubaca
140
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
1.9 (DW8B)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
140
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.9
Kod motora
2.0 (DW10TD)
Godina proizvodnje
1999-2007
Broj zubaca
141
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (RFN(EW10J4))
Godina proizvodnje
2004
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (RFK(EW10J4S))
Godina proizvodnje
2004
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (RHY(DW10TD))
Godina proizvodnje
2004
Broj zubaca
141
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
CPPN
Kod motora
2.0 (EW10J4)
Godina proizvodnje
1999-2007
Broj zubaca
153
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EW10J4S)
Godina proizvodnje
2003-2007
Broj zubaca
153
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.1 (HFX(TU1JP)) 1999-2002 100 17 mm 9.525 N / mm HTD
1.1 (HFZ(TU1JP)) 1999-1999 100 17 mm 9.525 N / mm HTD
1.1 (TU1JP(HFX)) 1998-2006 100 17 mm - -
1.1 (TU1JP) 1998-2006 100 17 mm - -
1.4 (DV4TD) 2001-2009 144 25.4 mm - -
1.4 (ET3J4) 2003-2008 135 25.4 mm - -
1.4 (TU3JP) 1998-2009 104 17 mm - -
1.4 (KFW(TU3JP)) 1999-2003 108 17 mm 9.525 N / mm HTD
1.4 (KFV(TU3A)) 2002-2003 108 17 mm 9.525 N / mm HTD
1.4 (8HX(DV4TD)) 2002-2003 144 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.4 (KFU(ET3J4)) 2003-2003 135 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.4 (TU3A) 1998-2009 104 17 mm - -
1.4 (TU3JP(KFW)) 2002-2007 108 17 mm - -
1.6 (TU5JP4) 2000-2008 134 25.4 mm - -
1.6 (DV6TED4) 2003-2007 137 25 mm - -
1.6 (DV6TED4/F) 2004-2007 137 25 mm - -
1.6 (TU5JP) 1998-2002 101 17 mm - -
1.9 (DW8) 1998-2002 140 25, 4 mm - -
1.9 (WJZ(DW8)) 1998-2000 140 25 mm 9.525 N / mm CPPN
1.9 (DW8B) 1998-2002 140 25, 4 mm - -
2.0 (DW10TD) 1999-2007 141 25.4 mm - -
2.0 (RFN(EW10J4)) 2004-2004 153 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (RFK(EW10J4S)) 2004-2004 153 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (RHY(DW10TD)) 2004-2004 141 25 mm 9.525 N / mm CPPN
2.0 (EW10J4) 1999-2007 153 25.4 mm - -
2.0 (EW10J4S) 2003-2007 153 25 mm - -