Kakav zupčasti kaiš za Hyundai Coupe.

Kod motora
1.6 (G4GR)
Godina proizvodnje
1998-2002
Broj zubaca
105
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (G4ED-G)
Godina proizvodnje
2006
Broj zubaca
105
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.6 (4G61)
Godina proizvodnje
1998-2001
Broj zubaca
111
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
1.6 (G4EDG)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
105
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (G4GRE2)
Godina proizvodnje
2002-2009
Broj zubaca
105
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (1.6L-ALPHADOHC)
Godina proizvodnje
2006-2009
Broj zubaca
105
Širina
22 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (G4GRE6)
Godina proizvodnje
1997-2001
Broj zubaca
111
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
2.0 (G4GC)
Godina proizvodnje
2001-2008
Broj zubaca
113
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (G4GF)
Godina proizvodnje
1996-2005
Broj zubaca
113
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (G4GC-G)
Godina proizvodnje
2003-2008
Broj zubaca
113
Širina
25.5 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (G4DF)
Godina proizvodnje
1999-2002
Broj zubaca
113
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (G4GCG-141)
Godina proizvodnje
2002-2009
Broj zubaca
113
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (2.0L-BETA)
Godina proizvodnje
2005-2009
Broj zubaca
113
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (G4GCG-E4)
Godina proizvodnje
2005-2009
Broj zubaca
113
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.7 (G6BAG)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.7 (G6BA-G)
Godina proizvodnje
2007
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.7 (G6BA-G-167)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.7 (G6BA)
Godina proizvodnje
2002-2008
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.7 (2.7L-DELTA)
Godina proizvodnje
2007-2008
Broj zubaca
207
Širina
32 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.7
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.6 (G4GR) 1998-2002 105 22 mm - -
1.6 (G4ED-G) 2006-2006 105 22 mm 9.525 N / mm HTDA
1.6 (4G61) 1998-2001 111 25 mm 9.525 N / mm HTDA
1.6 (G4EDG) 2002-2008 105 22 mm - -
1.6 (G4GRE2) 2002-2009 105 22 mm - -
1.6 (1.6L-ALPHADOHC) 2006-2009 105 22 mm - -
1.6 (G4GRE6) 1997-2001 111 25, 4 mm - -
2.0 (G4GC) 2001-2008 113 25.4 mm - -
2.0 (G4GF) 1996-2005 113 25.4 mm - -
2.0 (G4GC-G) 2003-2008 113 25.5 mm 9.525 N / mm HTDA
2.0 (G4DF) 1999-2002 113 25.4 mm - -
2.0 (G4GCG-141) 2002-2009 113 25, 4 mm - -
2.0 (2.0L-BETA) 2005-2009 113 25, 4 mm - -
2.0 (G4GCG-E4) 2005-2009 113 25, 4 mm - -
2.7 (G6BAG) 2002-2008 207 32 mm - -
2.7 (G6BA-G) 2007-2007 207 32 mm 8 N / mm HTDA
2.7 (G6BA-G-167) 2002-2008 207 32 mm - -
2.7 (G6BA) 2002-2008 207 32 mm - -
2.7 (2.7L-DELTA) 2007-2008 207 32 mm - -