Kakav filter za ulje za Hyundai Coupe.

COUPE (GK) 2001-2012

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 16V 75 mm 57 mm 80 mm
1.6 16V 74 mm - 76 mm
1.6 16V - - 80 mm
1.6 16V 76 mm 61 mm 80 mm
1.6 16V 80 mm - 76 mm
1.6 16V 74 mm 65 mm 81,5 mm
1.6 16V 74 mm - 80 mm
1.6 16V 70 mm - 76 mm
1.6 16V 72 mm - -
2.0 70 mm - 76 mm
2.0 72 mm - -
2.0 74 mm - 80 mm
2.0 - - 80 mm
2.0 74 mm - 76 mm
2.0 76 mm 61 mm 80 mm
2.0 75 mm 57 mm 80 mm
2.0 80 mm - 76 mm
2.0 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.0 GLS 72 mm - -
2.0 GLS 76 mm 61 mm 80 mm
2.0 GLS - - 80 mm
2.0 GLS 74 mm - 76 mm
2.0 GLS 74 mm - 80 mm
2.0 GLS 70 mm - 76 mm
2.0 GLS 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.0 GLS 80 mm - 76 mm
2.0 GLS 75 mm 57 mm 80 mm
Prikaži više

COUPE (RD) 1996-2002

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 i 16V 72 mm - -
1.6 i 16V 76 mm 61 mm 80 mm
1.6 i 16V - - 80 mm
1.6 i 16V 74 mm - 76 mm
1.6 i 16V 74 mm - 80 mm
1.6 i 16V 70 mm - 76 mm
1.6 i 16V 74 mm 65 mm 81,5 mm
1.6 i 16V 87 mm - 68 mm
1.6 i 16V 75 mm 57 mm 80 mm
Prikaži više

COUPE (GK) 2001-2012

Modifikacija
1.6 16V
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 16V
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 16V
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 GLS
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Prikaži više

COUPE (RD) 1996-2002

Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
72 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
87 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.6 i 16V
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Prikaži više