Kakav filter za ulje za Mazda 6.

6 Station Wagon (GJ, GL) 2012-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.5 66 mm - -

6 Limuzina (GJ, GL) 2012-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 (GJ2, GL2, GL6) 65 mm - 68 mm
2.0 (GJ2, GL2, GL6) 65 mm - 66 mm
2.0 (GJ2, GL2, GL6) 66 mm - -

6 Station Wagon (GH) 2007-2013

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.2 D 70 mm - 76 mm
2.2 D 73 mm - -
2.2 D 75 mm 57 mm 80 mm
2.2 D - - 80 mm
2.2 D 80 mm - 76 mm
2.2 D 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.2 D 72 mm - -
2.2 D 74 mm - 80 mm
2.2 D 74 mm - 76 mm
2.2 D 66 mm 62 mm 68,0 mm
2.2 MZR-CD 75 mm 57 mm 80 mm
2.2 MZR-CD 70 mm - 76 mm
2.2 MZR-CD 80 mm - 76 mm
2.2 MZR-CD - - 80 mm
2.2 MZR-CD 73 mm - -
2.2 MZR-CD 76 mm 61 mm 80 mm
2.2 MZR-CD 72 mm - -
2.2 MZR-CD 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.2 MZR-CD 74 mm - 76 mm
2.2 MZR-CD 74 mm - 80 mm
Prikaži više

6 Limuzina (GH) 2007-2013

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 MZR-CD 66 mm 62 mm 68,0 mm
2.0 MZR-CD 73 mm - -
2.0 MZR-CD 75 mm 57 mm 80 mm
2.0 MZR-CD 74 mm - 80 mm
2.0 MZR-CD 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.0 MZR-CD 72 mm - -
2.0 MZR-CD 80 mm - 76 mm
2.0 MZR-CD 74 mm - 76 mm
2.0 MZR-CD - - 80 mm
2.0 MZR-CD 70 mm - 76 mm
Prikaži više

6 Limuzina (GG) 2002-2008

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 DI - - 80 mm
2.0 DI 74 mm - 76 mm
2.0 DI 75 mm 57 mm 80 mm
2.0 DI 74 mm 65 mm 81,5 mm
2.0 DI 72 mm - -
2.0 DI 70 mm - 76 mm
2.0 DI 74 mm - 80 mm
2.0 DI 76 mm 61 mm 80 mm
2.0 DI 80 mm - 76 mm
2.0 DI 73 mm - -
Prikaži više

6 Hatchback (GG) 2002-2008

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 93 mm 70 mm 77,0 mm
2.0 89 mm 69 mm 75 mm
2.0 72 mm - -
2.0 - - 76 mm
2.0 93 mm - 78,5 mm
2.0 85 mm - 76 mm
2.0 93 mm 62 mm 76 mm
2.0 93 mm - -
2.0 85 mm - 76.5 mm
2.0 92 mm - 75 mm
Prikaži više

6 Station Wagon (GJ, GL) 2012-2020

Modifikacija
2.5
Visina
66 mm

6 Limuzina (GJ, GL) 2012-2020

Modifikacija
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
Visina
65 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
Visina
65 mm
Vanjski promjer
66 mm
Modifikacija
2.0 (GJ2, GL2, GL6)
Visina
66 mm

6 Station Wagon (GH) 2007-2013

Modifikacija
2.2 D
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
73 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 D
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
72 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 D
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
68,0 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
73 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
72 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.2 MZR-CD
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Prikaži više

6 Limuzina (GH) 2007-2013

Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
68,0 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
73 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 MZR-CD
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

6 Limuzina (GG) 2002-2008

Modifikacija
2.0 DI
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 DI
Visina
73 mm
Prikaži više

6 Hatchback (GG) 2002-2008

Modifikacija
2.0
Visina
93 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
2.0
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0
Visina
72 mm
Modifikacija
2.0
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
93 mm
Vanjski promjer
78,5 mm
Modifikacija
2.0
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
93 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
93 mm
Modifikacija
2.0
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
2.0
Visina
92 mm
Vanjski promjer
75 mm
Prikaži više