Kakav zupčasti kaiš za Subaru Impreza.

Kod motora
1.5 (EL154)
Godina proizvodnje
2006-2012
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora
1.6 (EJ16E)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ENA)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ENM)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ENW)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ERA)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ERM)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16ERW)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ16(161))
Godina proizvodnje
2000-2003
Broj zubaca
223
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ161NA)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ161NM)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ161NW)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ161RM)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.6 (EJ161RW)
Godina proizvodnje
1994-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.6
Kod motora
1.8 (EJ18E)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ18ERW)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ181RW)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ181RX)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ18ENW)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ18ENX)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ18ERA)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
1.8 (EJ18ERX)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 1.8
Kod motora
2.0 (EJ204)
Godina proizvodnje
2005-2012
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20G)
Godina proizvodnje
1993-1998
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ205)
Godina proizvodnje
1998-2007
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20)
Godina proizvodnje
1996-2007
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (EJ20(Turbo))
Godina proizvodnje
1996
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
8 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.0 (EJ207)
Godina proizvodnje
2001-2005
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ201)
Godina proizvodnje
1998-2006
Broj zubaca
223
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20T)
Godina proizvodnje
2000-2005
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20E)
Godina proizvodnje
1995-2005
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20E(201))
Godina proizvodnje
2000-2003
Broj zubaca
223
Širina
27 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20T(205))
Godina proizvodnje
2000-2003
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20GN)
Godina proizvodnje
1994-2000
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (EJ20EN)
Godina proizvodnje
1998-1999
Broj zubaca
211
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.5 (EJ257)
Godina proizvodnje
2008-2011
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (EJ255)
Godina proizvodnje
2005-2011
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (EJ255(230))
Godina proizvodnje
2007-2011
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (EJ25T)
Godina proizvodnje
2005-2007
Broj zubaca
281
Širina
30 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.5 (EL154) 2006-2012 281 30 mm - -
1.6 (EJ16E) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ENA) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ENM) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ENW) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ERA) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ERM) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16ERW) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ16(161)) 2000-2003 223 27 mm - -
1.6 (EJ161NA) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ161NM) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ161NW) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ161RM) 1994-1996 211 30 mm - -
1.6 (EJ161RW) 1994-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18E) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18ERW) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ181RW) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ181RX) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18ENW) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18ENX) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18ERA) 1993-1996 211 30 mm - -
1.8 (EJ18ERX) 1993-1996 211 30 mm - -
2.0 (EJ204) 2005-2012 281 30 mm - -
2.0 (EJ20G) 1993-1998 281 30 mm - -
2.0 (EJ205) 1998-2007 281 30 mm - -
2.0 (EJ20) 1996-2007 211 30 mm 8 N / mm HTDA
2.0 (EJ20(Turbo)) 1996-1996 281 30 mm 8 N / mm HTDA
2.0 (EJ207) 2001-2005 281 30 mm - -
2.0 (EJ201) 1998-2006 223 27 mm - -
2.0 (EJ20T) 2000-2005 281 30 mm - -
2.0 (EJ20E) 1995-2005 211 30 mm - -
2.0 (EJ20E(201)) 2000-2003 223 27 mm - -
2.0 (EJ20T(205)) 2000-2003 281 30 mm - -
2.0 (EJ20GN) 1994-2000 281 30 mm - -
2.0 (EJ20EN) 1998-1999 211 30 mm - -
2.5 (EJ257) 2008-2011 281 30 mm - -
2.5 (EJ255) 2005-2011 281 30 mm - -
2.5 (EJ255(230)) 2007-2011 281 30 mm - -
2.5 (EJ25T) 2005-2007 281 30 mm - -

Ili izaberite drugi model Subaru