Kakav zupčasti kaiš za Mitsubishi L200.

Kod motora
2.0 (4G63)
Godina proizvodnje
1986-1994
Broj zubaca
122
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
 
Kod motora
2.5 (4D56)
Godina proizvodnje
1986-2013
Broj zubaca
163
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56HP)
Godina proizvodnje
2006-2007
Broj zubaca
154
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.5 (4D56T)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
163
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56TD)
Godina proizvodnje
2000-2007
Broj zubaca
163
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
9.525 N / mm
Profil
HTDA
Kod motora
2.5 (4D56DOHC)
Godina proizvodnje
2005-2013
Broj zubaca
99
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56(178))
Godina proizvodnje
2009-2013
Broj zubaca
154
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56T-5(99))
Godina proizvodnje
2001-2006
Broj zubaca
163
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56T-2E)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
163
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.5 (4D56T-5)
Godina proizvodnje
1993-1996
Broj zubaca
163
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.5
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
2.0 (4G63) 1986-1994 122 19 mm - -
2.5 (4D56) 1986-2013 163 25.4 mm - -
2.5 (4D56HP) 2006-2007 154 25.4 mm 9.525 N / mm HTDA
2.5 (4D56T) 1993-1996 163 25, 4 mm - -
2.5 (4D56TD) 2000-2007 163 25 mm 9.525 N / mm HTDA
2.5 (4D56DOHC) 2005-2013 99 19 mm - -
2.5 (4D56(178)) 2009-2013 154 25, 4 mm - -
2.5 (4D56T-5(99)) 2001-2006 163 25, 4 mm - -
2.5 (4D56T-2E) 1993-1996 163 25, 4 mm - -
2.5 (4D56T-5) 1993-1996 163 25, 4 mm - -