Kakav zupčasti kaiš za Mazda E Series.

Kod motora
2.0 (FE61)
Godina proizvodnje
1985-1988
Broj zubaca
109
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FE18)
Godina proizvodnje
1985-1989
Broj zubaca
108
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FEY9)
Godina proizvodnje
1994-1998
Broj zubaca
108
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FEBN)
Godina proizvodnje
1989-1995
Broj zubaca
108
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FE-BN)
Godina proizvodnje
1985-1989
Broj zubaca
108
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FE-EP)
Godina proizvodnje
1985-1989
Broj zubaca
108
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FEY7)
Godina proizvodnje
1988-1989
Broj zubaca
108
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.0 (FE57)
Godina proizvodnje
1985-1988
Broj zubaca
109
Širina
19 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.0
Kod motora
2.2 (R207)
Godina proizvodnje
1988-2003
Broj zubaca
162
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R281)
Godina proizvodnje
1988-2003
Broj zubaca
162
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R2-TW)
Godina proizvodnje
1991-2002
Broj zubaca
164
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R2-72)
Godina proizvodnje
1997-2002
Broj zubaca
162
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R21N)
Godina proizvodnje
1997-2002
Broj zubaca
162
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R2N5)
Godina proizvodnje
1997-2002
Broj zubaca
162
Širina
25 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R2-TV)
Godina proizvodnje
1991-1998
Broj zubaca
164
Širina
25, 4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R213)
Godina proizvodnje
1985-1988
Broj zubaca
164
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Kod motora
2.2 (R254)
Godina proizvodnje
1985-1988
Broj zubaca
164
Širina
25.4 mm
Min.čvrstoća veza
-
Profil
-
Ostali motori 2.2
Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
2.0 (FE61) 1985-1988 109 19 mm - -
2.0 (FE18) 1985-1989 108 25.4 mm - -
2.0 (FEY9) 1994-1998 108 25.4 mm - -
2.0 (FEBN) 1989-1995 108 25.4 mm - -
2.0 (FE-BN) 1985-1989 108 25, 4 mm - -
2.0 (FE-EP) 1985-1989 108 25, 4 mm - -
2.0 (FEY7) 1988-1989 108 25.4 mm - -
2.0 (FE57) 1985-1988 109 19 mm - -
2.2 (R207) 1988-2003 162 25 mm - -
2.2 (R281) 1988-2003 162 25 mm - -
2.2 (R2-TW) 1991-2002 164 25, 4 mm - -
2.2 (R2-72) 1997-2002 162 25, 4 mm - -
2.2 (R21N) 1997-2002 162 25 mm - -
2.2 (R2N5) 1997-2002 162 25 mm - -
2.2 (R2-TV) 1991-1998 164 25, 4 mm - -
2.2 (R213) 1985-1988 164 25.4 mm - -
2.2 (R254) 1985-1988 164 25.4 mm - -