Kakav interkuler kod Nissan NV400.

Kod motora
2.3 (M9T694)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T696)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T698)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T670)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T672)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T676)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T678)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T680)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T686)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T690)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T692)
Godina proizvodnje
2011-2013
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Kod motora
2.3 (M9T)
Godina proizvodnje
2014-2016
Visina
730 mm
Širina
172 mm
Dubina
46 mm
Ostali motori 2.3
Kod motora Godina proizvodnje Visina Širina Dubina
2.3 (M9T694) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T696) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T698) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T670) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T672) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T676) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T678) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T680) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T686) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T690) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T692) 2011-2013 730 mm 172 mm 46 mm
2.3 (M9T) 2014-2016 730 mm 172 mm 46 mm