Kakav filter za ulje za Hyundai Accent.

ACCENT IV Limuzina (RB) 2010-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.4 70 mm - 76 mm
1.4 72 mm - -
1.4 75 mm 57 mm 80 mm
1.4 - - 80 mm
1.4 74 mm - 76 mm
1.4 76 mm 61 mm 80 mm
1.4 80 mm - 76 mm
1.4 74 mm 65 mm 81,5 mm
Prikaži više

ACCENT II (LC) 1999-2006

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.5 76 mm 61 mm 80 mm
1.5 74 mm - 76 mm
1.5 74 mm 65 mm 81,5 mm
1.5 72 mm - -
1.5 74 mm - 80 mm
1.5 - - 80 mm
1.5 75 mm 57 mm 80 mm
1.5 80 mm - 76 mm
1.6 70 mm - 76 mm
1.6 74 mm 65 mm 81,5 mm
1.6 72 mm - -
1.6 - - 80 mm
1.6 75 mm 57 mm 80 mm
1.6 87 mm - 68 mm
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 76 mm 61 mm 80 mm
1.6 74 mm - 80 mm
Prikaži više

ACCENT I (X-3) 1994-2000

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.5 16V 72 mm - -
1.5 16V 75 mm 57 mm 80 mm

ACCENT IV Limuzina (RB) 2010-2020

Modifikacija
1.4
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
72 mm
Modifikacija
1.4
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.4
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.4
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.4
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.4
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Prikaži više

ACCENT II (LC) 1999-2006

Modifikacija
1.5
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.5
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.5
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
1.5
Visina
72 mm
Modifikacija
1.5
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.5
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.5
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.5
Visina
80 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
65 mm
Vanjski promjer
81,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
72 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Prikaži više

ACCENT I (X-3) 1994-2000

Modifikacija
1.5 16V
Visina
72 mm
Modifikacija
1.5 16V
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80 mm