Kakav filter za ulje za Ford Fusion.

FUSION (JU_) 2002-2012

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 76 mm - -
1.6 75 mm 63 mm 76 mm
1.6 123 mm 62 mm 76 mm
1.6 121 mm 70 mm 75 mm
1.6 86 mm 70 mm 75 mm
1.6 73 mm - -
1.6 74 mm - 76 mm
1.6 87 mm - -
1.6 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.6 87 mm - 77 mm
1.6 77 mm - 77.6 mm
1.6 32 mm - -
1.6 35 mm - -
1.6 204 mm - 56 mm
1.6 120 mm 72 mm 76 mm
1.6 100 mm - -
1.6 25 mm - -
1.6 55 mm 12 mm -
1.6 - 22 mm 57 mm
1.6 - 17 mm -
1.6 - - 63 mm
1.6 74 mm - 63,5 mm
1.6 31 mm - -
1.6 15 mm - -
1.6 - 17 mm 47,0 mm
1.6 43 mm - -
1.6 81 mm - -
1.6 - 22 mm 73 mm
1.6 - 12 mm 40,0 mm
1.6 - 12 mm 60,0 mm
1.6 18 mm - -
1.6 - 29 mm -
1.6 - - 39,0 mm
1.6 200 mm - -
1.6 81 mm 203 mm 204,3 mm
1.6 365 mm - -
1.6 - 6 mm 11,040 mm
1.6 175 mm - -
1.6 - - 210 mm
1.6 - 12 mm 22,8 mm
1.6 16 mm 5 mm 10,7 mm
1.6 - 38 mm 52 mm
1.6 - 33 mm 47 mm
1.6 - 80 mm 96,5 mm
1.6 - 80 mm -
1.6 367 mm - 258 mm
1.6 1762 mm - 258 mm
1.6 61 mm - -
1.6 42 mm - -
1.6 - 21 mm 68 mm
1.6 - 19 mm 60 mm
1.6 34 mm - -
1.6 30 mm - -
1.6 205 mm - 55 mm
1.6 - 12 mm 60 mm
1.6 76 mm 70 mm 76,5 mm
1.6 6 mm 38 mm 52 mm
1.6 5 mm 33 mm 47 mm
1.6 - 8 mm 61 mm
1.6 - 17 mm 47 mm
1.6 - - 39 mm
1.6 - 29 mm -
1.6 204 mm - 56,0 mm
1.6 75 mm - 78,5 mm
1.6 205 mm 7 mm -
1.6 85 mm - -
1.6 - - 243 mm
1.6 55 mm 21 mm 50 mm
1.6 - 39 mm 72 mm
1.6 58 mm - -
1.6 - 153 mm -
1.6 63 mm 24 mm 65 mm
1.6 - 12 mm 40,4 mm
1.6 - 22 / 21 mm 72,4 mm
1.6 - 11 mm -
1.6 83 mm - -
1.6 40 mm - -
1.6 - 12 / 20 mm -
1.6 - - 258,0 mm
1.6 - - 56,5 mm
1.6 74 mm - 76,0 mm
1.6 - 29 mm 53,0 mm
1.6 57 mm - -
1.6 - - 17,46 mm
1.6 - 21 mm 57,6 mm
1.6 - 12 mm 43,5 mm
1.6 - 12 mm 60,4 mm
1.6 - 29 mm 53 mm
1.6 43 mm 136 mm -
1.6 85 mm 21 mm -
1.6 84 mm 19 mm -
1.6 88 mm 18 mm -
1.6 195 mm 14 mm -
1.6 - - 60 mm
1.6 - - 62 mm
1.6 180 mm - -
1.6 - 48 mm 71,9 mm
1.6 37 mm 39 mm 72 mm
1.6 130 mm 21 mm -
1.6 196 mm 14 mm -
1.6 55 mm - -
1.6 558 mm - -
1.6 537 mm - -
1.6 148 mm - -
1.6 500 mm - -
1.6 - 45 mm -
1.6 - - 258 mm
1.6 205 mm - -
1.6 74 mm - 79 mm
1.6 27 mm - -
1.6 49 mm - -
1.6 - - 28 mm
1.6 26 mm - -
1.6 - 19 mm -
1.6 36 mm - -
1.6 37 mm - -
1.6 - 14 mm -
1.6 87 mm - 131 mm
1.6 88 mm - 106 mm
1.6 190 mm - -
1.6 - 12 mm -
1.6 - 38 mm -
1.6 33 mm - -
1.6 - 16 mm -
1.6 - 12 mm -
1.6 - 6 mm -
1.6 36 mm 35 mm -
1.6 84 mm - -
1.6 72 mm 22 mm -
1.6 19 mm 45 mm -
1.6 70 mm 12 mm -
1.6 170 mm - -
1.6 82 mm - -
1.6 45 mm 17 mm -
1.6 48 mm 12 mm -
1.6 47 mm 8 mm -
1.6 88 mm - -
1.6 - - 202,0 mm
1.6 - - 220,0 mm
1.6 82 mm - 56,5 mm
1.6 10 mm - -
1.6 122 mm - 77,0 mm
1.6 - - 48,0 mm
1.6 - 39 mm 72,0 mm
1.6 205 mm - 50 mm
1.6 74 mm - 75 mm
1.6 - - 8 mm
1.6 - - 17,5 mm
1.6 88 mm 18 mm -
1.6 43 mm - 258 mm
1.6 - 21 mm 57,0 mm
1.6 205 mm 8 mm 50 mm
1.6 - 45 mm 75,0 mm
1.6 - 57 mm 80,0 mm
1.6 16 mm - -
1.6 75 mm - -
1.6 - 8 mm 61,0 mm
1.6 - - 28,0 mm
1.6 19 mm - 46 mm
1.6 - 45 mm 75 mm
1.6 17 mm - 45 mm
1.6 56 mm - -
1.6 - - 75,6 mm
1.6 97 mm 18 mm -
1.6 204 mm 10 mm -
1.6 70 mm - 60 mm
1.6 86 mm - -
1.6 - 14 mm 22 mm
1.6 25 mm - 57 mm
1.6 37 mm 28 mm 53 mm
1.6 85 mm 28 mm -
1.6 85 mm 18 mm -
1.6 206 mm 7 mm 55 mm
1.6 122 mm - -
1.6 - 135 mm 212 mm
1.6 43 mm - 258,0 mm
1.6 - 12 mm 41 mm
1.6 - 22 mm 73,5 mm
1.6 210 mm - 50 mm
1.6 92 mm 72 mm 78 mm
1.6 - 17 mm 16,5 mm
1.6 230 mm - -
1.6 123 mm 61 mm 76,0 mm
1.6 - 13 mm 23 mm
1.6 - 48 mm -
1.6 - 21 mm -
1.6 - 26 mm 60,0 mm
1.6 282 mm - -
1.6 206 mm 8 mm 50 mm
1.6 125 mm - 76 mm
1.6 66 mm - -
1.6 - 12 mm -
1.6 - 22 mm -
1.6 202 mm - -
1.6 - 12 mm -
1.6 - - 16,5 mm
1.6 - 25 mm 55 mm
1.6 - 22 mm 22 mm
1.6 206 mm 7 mm -
1.6 120 mm 71 mm -
1.6 92 mm 71 mm -
1.6 120 mm 71 mm -
1.6 - 29 mm 72 mm
1.6 538 mm - -
1.6 44 mm - -
1.6 - - 134 mm
1.6 - - 139 mm
1.6 - - 113 mm
1.6 109 mm - -
1.6 274 mm - -
1.6 26 mm - 44 mm
1.6 19 mm 45 mm 75 mm
1.6 122 mm 62 mm 76 mm
1.6 3 mm 13 mm 23 mm
1.6 74 mm - 78,3 mm
1.6 - 50 mm 75 mm
1.6 - 50 mm 76 mm
1.6 - 13 mm 22,4 mm
1.6 16 mm - 16,2 mm
1.6 16 mm - 23 mm
1.6 13 mm - -
1.6 - 50 mm 79,0 mm
1.6 405 mm - -
1.6 73 mm - 79 mm
1.6 91 mm - 79 mm
1.6 79 mm - 79 mm
1.6 - 29 mm 52 mm
1.6 - - 215 mm
1.6 - 29 mm 53,00 mm
1.6 - 39 mm 72,00 mm
1.6 - - 137 mm
1.6 - 12 mm -
1.6 - - 27,95 mm
1.6 - - 75,4 mm
1.6 85 mm 19 mm -
1.6 84 mm 21 mm -
1.6 198 mm 14 mm -
1.6 - 25 mm 138 mm
1.6 - 21 mm 57 mm
1.6 - 39 mm 54,5 mm
1.6 75 mm - 76 mm
1.6 83 mm 16 mm -
1.6 89 mm 19 mm -
1.6 84 mm 18 mm -
1.6 83 mm 21 mm -
1.6 210 mm 10 mm -
1.6 54 mm - -
1.6 - - 14,45 mm
1.6 - 62 mm 100,0 mm
1.6 - - 54,5 mm
1.6 - - 141,0 mm
1.6 - - 116,0 mm
1.6 - - 110,0 mm
1.6 - 12 mm 49,0 mm
1.6 - 22 mm 72,0 mm
1.6 123 mm - 78,2 mm
1.6 74 mm - 78,0 mm
1.6 - 36 mm 80,0 mm
1.6 - - 37,0 mm
1.6 - - 36,0 mm
1.6 - - 39,5 mm
1.6 - 38 mm 52,0 mm
1.6 - - 62,0 mm
1.6 206 mm - 50 mm
1.6 93 mm 61 mm 76 mm
1.6 74 mm - 77 mm
1.6 37 mm 29 mm 53 mm
1.6 60 mm 55 mm 90 mm
1.6 - 6 mm 12,03 mm
1.6 - 6 mm 12,08 mm
1.6 - 6 mm 11,09 mm
1.6 - 6 mm 11,04 mm
1.6 49 mm 12 mm 64 mm
1.6 50 mm - 63 mm
1.6 48 mm - 63 mm
1.6 36 mm - 62 mm
1.6 - 43 mm 53 mm
1.6 6 mm 38 mm 52,00 mm
1.6 19 mm 80 mm 182 mm
1.6 5 mm 33 mm 47,00 mm
1.6 86 mm 69 mm -
1.6 - - 131.2 mm
1.6 - 44 mm 60,5 mm
1.6 - - 50,5 mm
1.6 122 mm - 76,0 mm
1.6 75 mm - 76,0 mm
1.6 207 mm - -
1.6 93 mm - 76 mm
1.6 123 mm - 76 mm
1.6 - - 26,82 mm
1.6 - 25 mm 131+79,5 mm
1.6 74 mm - -
1.6 - - 60,00 mm
1.6 - - 62,00 mm
1.6 - 6 mm 40,5 mm
1.6 - 6 mm 11,11 mm
1.6 350 mm - -
1.6 - 21 mm -
1.6 - - 112 mm
1.6 81 mm - 223 mm
1.6 - 24 mm -
1.6 - - 7 mm
1.6 27 mm - 62,5 mm
1.6 48 mm - 62,3 mm
1.6 - 48 mm 76,2 mm
1.6 160 mm - -
1.6 43 mm 146 mm 257,9 mm
1.6 121 mm - 76 mm
1.6 79 mm - 76 mm
1.6 123 mm 62 mm -
1.6 - - 138 mm
1.6 - - 141 mm
1.6 107 mm - -
1.6 106 mm - -
1.6 106 mm 19 mm -
1.6 74 mm - 78.3 mm
1.6 76 mm - 76,5 mm
1.6 - - 135 mm
1.6 55 mm 12 mm 49 mm
1.6 - 12 mm 26 mm
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
1.6 120 mm - 76 mm
1.6 205 mm 8 mm 56 mm
1.6 75 mm 63 mm -
1.6 - 62 mm 100 mm
1.6 530 mm - -
1.6 499 mm - -
1.6 96 mm - -
1.6 - 22 / 21 mm 72 mm
1.6 70 mm 12 mm 60 mm
1.6 55 mm 12 mm 41 mm
1.6 206 mm - -
1.6 - - 75.6 mm
1.6 118 mm - 76 mm
1.6 76 mm - 76.5 mm
1.6 - 48 mm 76.5 mm
1.6 - 8 mm 62 mm
1.6 - - 131 mm
1.6 204 mm - 56,2 mm
1.6 73 mm - 78.3 mm
1.6 49 mm 18 mm -
1.6 - 54 / 54 mm 14 mm
1.6 65 mm 22 mm -
1.6 69 mm 12 mm -
1.6 - 28 mm -
1.6 70 mm - -
1.6 81 mm 203 mm -
1.6 108 mm - -
1.6 79 mm - -
1.6 580 mm - -
1.6 93 mm - -
1.6 - 35 / 62 mm 100 mm
1.6 - 25 / 37 mm -
1.6 - 39 mm 55 mm
1.6 74 mm 39 mm 131 mm
1.6 - 12 mm 40,2 mm
1.6 - 22 mm 72,2 mm
1.6 206 mm - 55 mm
1.6 - - 114 mm
1.6 43 mm 63 mm 258 mm
1.6 85 mm - 73.5 mm
1.6 - 39 mm 70 mm
1.6 222 mm - -
1.6 - 39 mm 37 mm
1.6 96 mm 21 mm -
1.6 121 mm 70 mm 76 mm
1.6 86 mm 18 mm -
1.6 89 mm 20 mm -
1.6 82 mm 67 mm -
1.6 - - 360 mm
1.6 86 mm 78 mm 78 mm
1.6 16 mm 5 mm 10.7 mm
1.6 36 mm - 54.5 mm
1.6 - - 26.2 mm
1.6 47 mm 8 mm 61 mm
1.6 19 mm 80 mm 182,00 mm
1.6 119 mm - 76 mm
1.6 - 36 mm 102.5 mm
1.6 81 mm 203 mm 204.3 mm
1.6 - - 140 mm
1.6 - 44 mm 82.50 mm
1.6 - - 75,2 mm
1.6 86 mm - 66 mm
1.6 198 mm 14 mm -
1.6 - 11 mm 60,00 mm
1.6 - 12 mm 40,5 mm
1.6 116 mm - -
1.6 - 20 mm -
1.6 100 mm 20 mm -
1.6 - 12 mm 40 mm
1.6 73 mm 12 mm 100 mm
1.6 50 mm 12 mm 90 mm
1.6 146 mm 22 mm -
1.6 82 mm 21 mm -
1.6 - - 72 mm
1.6 49 mm 12 mm -
1.6 205 mm - 50.0 mm
1.6 123 mm 61 mm 76.0 mm
1.6 88 mm 21 mm -
1.6 20 mm - 34 mm
1.6 - 15 mm 58 mm
1.6 - 11 mm 26,8 mm
1.6 92 mm - -
1.6 - 36 mm 80 mm
1.6 89 mm 62 mm 76 mm
1.6 93 mm 62 mm 76 mm
1.6 125 mm - 78 mm
1.6 73 mm - 78 mm
1.6 - 35 mm 100 mm
1.6 - 43 mm 51 mm
1.6 - 42 mm 48 mm
1.6 - 10 mm 45 mm
1.6 - - 75,5 mm
1.6 - 21 mm 50 mm
1.6 - - 11,04 mm
1.6 86 mm 18 mm -
1.6 47 mm - -
1.6 260 mm - -
1.6 605 mm - -
1.6 1117 mm - -
1.6 880 mm - -
1.6 385 mm - -
1.6 174 mm - -
1.6 225 mm - -
1.6 172 mm - -
1.6 50 mm - -
1.6 - - 73,3 mm
1.6 74 mm 62 mm 76 mm
1.6 - - 220 mm
1.6 361 mm - -
1.6 147 mm - -
1.6 358 mm - -
1.6 132 mm - -
1.6 90 mm - -
1.6 91 mm 62 mm -
1.6 78 mm 52 mm -
1.6 79 mm 62 mm -
1.6 75 mm 72 mm -
1.6 75 mm - 66 mm
1.6 96 mm 72 mm 93 mm
1.6 71 mm 62 mm 65,5 mm
1.6 85 mm 69 mm 75 mm
1.6 - 80 mm 168 mm
1.6 81 mm - 243 mm
Prikaži više

FUSION (JU_) 2002-2012

Modifikacija
1.6
Visina
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
77 mm
Vanjski promjer
77.6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
32 mm
Modifikacija
1.6
Visina
35 mm
Modifikacija
1.6
Visina
204 mm
Vanjski promjer
56 mm
Modifikacija
1.6
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
100 mm
Modifikacija
1.6
Visina
25 mm
Modifikacija
1.6
Visina
55 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
57 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
31 mm
Modifikacija
1.6
Visina
15 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Vanjski promjer
47,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Modifikacija
1.6
Visina
81 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
40,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
60,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
18 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
39,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
200 mm
Modifikacija
1.6
Visina
81 mm
Unutarnji promjer (1/2)
203 mm
Vanjski promjer
204,3 mm
Modifikacija
1.6
Visina
365 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
11,040 mm
Modifikacija
1.6
Visina
175 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
210 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
22,8 mm
Modifikacija
1.6
Visina
16 mm
Unutarnji promjer (1/2)
5 mm
Vanjski promjer
10,7 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
38 mm
Vanjski promjer
52 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
33 mm
Vanjski promjer
47 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
80 mm
Vanjski promjer
96,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
367 mm
Vanjski promjer
258 mm
Modifikacija
1.6
Visina
1762 mm
Vanjski promjer
258 mm
Modifikacija
1.6
Visina
61 mm
Modifikacija
1.6
Visina
42 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Vanjski promjer
60 mm
Modifikacija
1.6
Visina
34 mm
Modifikacija
1.6
Visina
30 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Vanjski promjer
55 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
60 mm
Modifikacija
1.6
Visina
76 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
76,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
6 mm
Unutarnji promjer (1/2)
38 mm
Vanjski promjer
52 mm
Modifikacija
1.6
Visina
5 mm
Unutarnji promjer (1/2)
33 mm
Vanjski promjer
47 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
61 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Vanjski promjer
47 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
39 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Modifikacija
1.6
Visina
204 mm
Vanjski promjer
56,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Vanjski promjer
78,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
243 mm
Modifikacija
1.6
Visina
55 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
1.6
Visina
58 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
153 mm
Modifikacija
1.6
Visina
63 mm
Unutarnji promjer (1/2)
24 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
40,4 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 21 mm
Vanjski promjer
72,4 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
11 mm
Modifikacija
1.6
Visina
83 mm
Modifikacija
1.6
Visina
40 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 / 20 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
258,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
56,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
57 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
17,46 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
57,6 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
43,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
60,4 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Unutarnji promjer (1/2)
136 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
84 mm
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Modifikacija
1.6
Visina
88 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
195 mm
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
60 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
62 mm
Modifikacija
1.6
Visina
180 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Vanjski promjer
71,9 mm
Modifikacija
1.6
Visina
37 mm
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
1.6
Visina
130 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
196 mm
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Modifikacija
1.6
Visina
55 mm
Modifikacija
1.6
Visina
558 mm
Modifikacija
1.6
Visina
537 mm
Modifikacija
1.6
Visina
148 mm
Modifikacija
1.6
Visina
500 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
45 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
258 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
27 mm
Modifikacija
1.6
Visina
49 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
28 mm
Modifikacija
1.6
Visina
26 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Modifikacija
1.6
Visina
36 mm
Modifikacija
1.6
Visina
37 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
131 mm
Modifikacija
1.6
Visina
88 mm
Vanjski promjer
106 mm
Modifikacija
1.6
Visina
190 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
38 mm
Modifikacija
1.6
Visina
33 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
16 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
36 mm
Unutarnji promjer (1/2)
35 mm
Modifikacija
1.6
Visina
84 mm
Modifikacija
1.6
Visina
72 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
19 mm
Unutarnji promjer (1/2)
45 mm
Modifikacija
1.6
Visina
70 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Visina
170 mm
Modifikacija
1.6
Visina
82 mm
Modifikacija
1.6
Visina
45 mm
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Modifikacija
1.6
Visina
48 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Visina
47 mm
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Modifikacija
1.6
Visina
88 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
202,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
220,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
82 mm
Vanjski promjer
56,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
10 mm
Modifikacija
1.6
Visina
122 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
48,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
72,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
8 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
17,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
88 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Vanjski promjer
258 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
57,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
45 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
57 mm
Vanjski promjer
80,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
16 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
61,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
28,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
19 mm
Vanjski promjer
46 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
45 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
17 mm
Vanjski promjer
45 mm
Modifikacija
1.6
Visina
56 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75,6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
97 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
204 mm
Unutarnji promjer (1/2)
10 mm
Modifikacija
1.6
Visina
70 mm
Vanjski promjer
60 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Vanjski promjer
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
25 mm
Vanjski promjer
57 mm
Modifikacija
1.6
Visina
37 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Vanjski promjer
55 mm
Modifikacija
1.6
Visina
122 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
135 mm
Vanjski promjer
212 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Vanjski promjer
258,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
41 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
210 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Visina
92 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Vanjski promjer
16,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
230 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
13 mm
Vanjski promjer
23 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
26 mm
Vanjski promjer
60,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
282 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Visina
125 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
66 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
202 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
16,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
55 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Modifikacija
1.6
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Modifikacija
1.6
Visina
92 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Modifikacija
1.6
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
1.6
Visina
538 mm
Modifikacija
1.6
Visina
44 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
134 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
139 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
113 mm
Modifikacija
1.6
Visina
109 mm
Modifikacija
1.6
Visina
274 mm
Modifikacija
1.6
Visina
26 mm
Vanjski promjer
44 mm
Modifikacija
1.6
Visina
19 mm
Unutarnji promjer (1/2)
45 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
3 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 mm
Vanjski promjer
23 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
78,3 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
50 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
50 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
13 mm
Vanjski promjer
22,4 mm
Modifikacija
1.6
Visina
16 mm
Vanjski promjer
16,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
16 mm
Vanjski promjer
23 mm
Modifikacija
1.6
Visina
13 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
50 mm
Vanjski promjer
79,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
405 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
91 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
52 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
215 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
53,00 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
72,00 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
137 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
27,95 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75,4 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Modifikacija
1.6
Visina
84 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
198 mm
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
138 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
57 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
54,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 mm
Modifikacija
1.6
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Modifikacija
1.6
Visina
84 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
210 mm
Unutarnji promjer (1/2)
10 mm
Modifikacija
1.6
Visina
54 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
14,45 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
100,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
54,5 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
141,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
116,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
110,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
49,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
72,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Vanjski promjer
78,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
78,0 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
80,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
37,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
36,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
39,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
38 mm
Vanjski promjer
52,0 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Visina
93 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
37 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
1.6
Visina
60 mm
Unutarnji promjer (1/2)
55 mm
Vanjski promjer
90 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
12,03 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
12,08 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
11,09 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
11,04 mm
Modifikacija
1.6
Visina
49 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
1.6
Visina
50 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
1.6
Visina
48 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
1.6
Visina
36 mm
Vanjski promjer
62 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
43 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
1.6
Visina
6 mm
Unutarnji promjer (1/2)
38 mm
Vanjski promjer
52,00 mm
Modifikacija
1.6
Visina
19 mm
Unutarnji promjer (1/2)
80 mm
Vanjski promjer
182 mm
Modifikacija
1.6
Visina
5 mm
Unutarnji promjer (1/2)
33 mm
Vanjski promjer
47,00 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
131.2 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
44 mm
Vanjski promjer
60,5 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
50,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
207 mm
Modifikacija
1.6
Visina
93 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
26,82 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
131+79,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
60,00 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
62,00 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
40,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
6 mm
Vanjski promjer
11,11 mm
Modifikacija
1.6
Visina
350 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
112 mm
Modifikacija
1.6
Visina
81 mm
Vanjski promjer
223 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
24 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
7 mm
Modifikacija
1.6
Visina
27 mm
Vanjski promjer
62,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
48 mm
Vanjski promjer
62,3 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Vanjski promjer
76,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
160 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Unutarnji promjer (1/2)
146 mm
Vanjski promjer
257,9 mm
Modifikacija
1.6
Visina
121 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
138 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
141 mm
Modifikacija
1.6
Visina
107 mm
Modifikacija
1.6
Visina
106 mm
Modifikacija
1.6
Visina
106 mm
Unutarnji promjer (1/2)
19 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Vanjski promjer
78.3 mm
Modifikacija
1.6
Visina
76 mm
Vanjski promjer
76,5 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
135 mm
Modifikacija
1.6
Visina
55 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
49 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
26 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
120 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
56 mm
Modifikacija
1.6
Visina
75 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
100 mm
Modifikacija
1.6
Visina
530 mm
Modifikacija
1.6
Visina
499 mm
Modifikacija
1.6
Visina
96 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 21 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
1.6
Visina
70 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
60 mm
Modifikacija
1.6
Visina
55 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
41 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75.6 mm
Modifikacija
1.6
Visina
118 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
76 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
62 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
131 mm
Modifikacija
1.6
Visina
204 mm
Vanjski promjer
56,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
78.3 mm
Modifikacija
1.6
Visina
49 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
54 / 54 mm
Vanjski promjer
14 mm
Modifikacija
1.6
Visina
65 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
69 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Modifikacija
1.6
Visina
70 mm
Modifikacija
1.6
Visina
81 mm
Unutarnji promjer (1/2)
203 mm
Modifikacija
1.6
Visina
108 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Modifikacija
1.6
Visina
580 mm
Modifikacija
1.6
Visina
93 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
35 / 62 mm
Vanjski promjer
100 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
25 / 37 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
55 mm
Modifikacija
1.6
Visina
74 mm
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
131 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
40,2 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
72,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
206 mm
Vanjski promjer
55 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
114 mm
Modifikacija
1.6
Visina
43 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
258 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Vanjski promjer
73.5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
70 mm
Modifikacija
1.6
Visina
222 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
37 mm
Modifikacija
1.6
Visina
96 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
20 mm
Modifikacija
1.6
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
67 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
360 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
78 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.6
Visina
16 mm
Unutarnji promjer (1/2)
5 mm
Vanjski promjer
10.7 mm
Modifikacija
1.6
Visina
36 mm
Vanjski promjer
54.5 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
26.2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
47 mm
Unutarnji promjer (1/2)
8 mm
Vanjski promjer
61 mm
Modifikacija
1.6
Visina
19 mm
Unutarnji promjer (1/2)
80 mm
Vanjski promjer
182,00 mm
Modifikacija
1.6
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
102.5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
81 mm
Unutarnji promjer (1/2)
203 mm
Vanjski promjer
204.3 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
140 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
44 mm
Vanjski promjer
82.50 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75,2 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Vanjski promjer
66 mm
Modifikacija
1.6
Visina
198 mm
Unutarnji promjer (1/2)
14 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
11 mm
Vanjski promjer
60,00 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
40,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
116 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
20 mm
Modifikacija
1.6
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
20 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
40 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
100 mm
Modifikacija
1.6
Visina
50 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Vanjski promjer
90 mm
Modifikacija
1.6
Visina
146 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Modifikacija
1.6
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
1.6
Visina
49 mm
Unutarnji promjer (1/2)
12 mm
Modifikacija
1.6
Visina
205 mm
Vanjski promjer
50.0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
61 mm
Vanjski promjer
76.0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
88 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Modifikacija
1.6
Visina
20 mm
Vanjski promjer
34 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
15 mm
Vanjski promjer
58 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
11 mm
Vanjski promjer
26,8 mm
Modifikacija
1.6
Visina
92 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
93 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
125 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.6
Visina
73 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
35 mm
Vanjski promjer
100 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
43 mm
Vanjski promjer
51 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
48 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
10 mm
Vanjski promjer
45 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75,5 mm
Modifikacija
1.6
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
50 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
11,04 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Modifikacija
1.6
Visina
47 mm
Modifikacija
1.6
Visina
260 mm
Modifikacija
1.6
Visina
605 mm
Modifikacija
1.6
Visina
1117 mm
Modifikacija
1.6
Visina
880 mm
Modifikacija
1.6
Visina
385 mm
Modifikacija
1.6
Visina
174 mm
Modifikacija
1.6
Visina
225 mm
Modifikacija
1.6
Visina
172 mm
Modifikacija
1.6
Visina
50 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
73,3 mm