Kakav filter za ulje za Audi A6.

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 TDI 100 mm 28 / 28 mm 63 mm
2.0 TDI 101 mm 21 mm 65 mm
2.0 TDI 101 mm - -
2.0 TDI 101 mm 22 / 22 mm 65,0 mm
3.0 TDI 128 mm 29 / 29 mm 76 mm
3.0 TDI 128 mm - -
3.0 TDI 127 mm - -
3.0 TDI 127 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
3.0 TDI quattro 123 mm 31 / 31 mm 64 mm
3.0 TDI quattro 127 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
3.0 TDI quattro 128 mm - -
3.0 TDI quattro 127 mm - -
3.0 TDI quattro 128 mm 29 / 29 mm 76 mm
3.0 TFSI quattro 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
3.0 TFSI quattro 154 mm 31 mm 65 mm
3.0 TFSI quattro 155 mm - -
3.0 TFSI quattro 156 mm 31 mm 64 mm
3.0 TFSI quattro 155 mm 31 mm 64 mm
Prikaži više

A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
3.0 TDI quattro 128 mm 29 / 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 128 mm - -
3.0 TDI quattro 123 mm 31 / 31 mm 64 mm
3.0 TDI quattro 127 mm 28 / 28 mm 76,0 mm

A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 TDI 104 mm 33 mm 65 mm
2.0 TDI 103 mm 21 / 27 mm 65 mm
2.0 TDI 101 mm 25 mm 65,0 mm
2.0 TDI 102 mm - -
2.0 TFSI hybrid 140 mm - -
2.0 TFSI hybrid 123 mm - -
2.0 TFSI hybrid 142 mm - -
2.0 TFSI hybrid 143 mm 62 mm 76 mm
2.8 FSI 155 mm 31 mm 64 mm
2.8 FSI 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
2.8 FSI 154 mm 31 mm 65 mm
2.8 FSI 155 mm - -
2.8 FSI 156 mm 31 mm 64 mm
3.0 TDI quattro 127 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
3.0 TDI quattro 127 mm - -
3.0 TDI quattro 128 mm - -
3.0 TDI quattro 128 mm 29 / 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 123 mm 31 / 31 mm 64 mm
3.0 TFSI quattro 154 mm 31 mm 65 mm
3.0 TFSI quattro 156 mm 31 mm 64 mm
3.0 TFSI quattro 155 mm - -
3.0 TFSI quattro 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
3.0 TFSI quattro 155 mm 31 mm 64 mm
Prikaži više

A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.8 FSI 155 mm - -
2.8 FSI 154 mm 31 mm 65 mm
2.8 FSI 155 mm 31 mm 64 mm
2.8 FSI 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
2.8 FSI 156 mm 31 mm 64 mm
3.2 FSI quattro 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
3.2 FSI quattro 154 mm 31 mm 65 mm
3.2 FSI quattro 155 mm - -
3.2 FSI quattro 155 mm 31 mm 64 mm
3.2 FSI quattro 156 mm 31 mm 64 mm
Prikaži više

A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
3.0 TDI quattro 200 mm 29 / 29 mm 72 mm
3.0 TDI quattro 200 mm 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 181 mm - -
3.0 TDI quattro 200 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
3.0 TDI quattro 182 mm 29 mm 76 mm

A6 (4F2, C6) 2004-2011

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.7 TDI quattro 200 mm 29 / 29 mm 72 mm
2.7 TDI quattro 182 mm 29 mm 76 mm
2.7 TDI quattro 181 mm - -
2.7 TDI quattro 200 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
2.7 TDI quattro 200 mm 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 200 mm 28 / 28 mm 76,0 mm
3.0 TDI quattro 182 mm 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 200 mm 28 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 200 mm 29 / 29 mm 72 mm
3.0 TDI quattro 200 mm 29 mm 76 mm
3.0 TDI quattro 181 mm - -
3.0 TDI quattro 200 mm 29 mm 71 mm
S6 quattro 128 mm 26 mm 68 mm
S6 quattro 129 mm 26 / 26 mm 65 mm
S6 quattro 128 mm 26 mm 64 mm
S6 quattro 110 mm - -
S6 quattro 128 mm 18 / 26 mm 68,5 mm
S6 quattro 128 mm 20 mm 68,5 mm
Prikaži više

A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.8 T 150 mm - 95 mm
1.8 T 151 mm - 93 mm
1.8 T 122 mm - 76 mm
1.8 T 142 mm - 93 mm
1.8 T 148 mm - -
1.8 T 150 mm 63 mm 93 mm
1.8 T 119 mm - -
1.8 T 119 mm - 76 mm
1.8 T 122 mm 70 mm 77,0 mm
1.8 T 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
1.8 T 123 mm - -
1.8 T 150 mm - -
1.8 T 123 mm 62 mm 76 mm
1.8 T 120 mm - 78 mm
1.8 T 120 mm 72 mm 79 mm
1.8 T quattro 151 mm - -
1.8 T quattro 151 mm - 93 mm
1.8 T quattro 150 mm - 95 mm
1.8 T quattro 142 mm - 93 mm
1.8 T quattro 120 mm - 78 mm
1.8 T quattro 122 mm 70 mm 77,0 mm
1.8 T quattro 122 mm - 76 mm
1.8 T quattro 119 mm - -
1.8 T quattro 150 mm 63 mm 93 mm
1.8 T quattro 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
1.8 T quattro 120 mm 72 mm 79 mm
1.8 T quattro 123 mm 62 mm 76 mm
1.8 T quattro 148 mm - -
1.8 T quattro 123 mm - -
1.8 T quattro 119 mm - 76 mm
1.8 T quattro 150 mm - -
2.7 T quattro 114 mm 62 mm 93 mm
2.7 T quattro 132 mm - 93 mm
2.7 T quattro 112 mm - -
2.7 T quattro 114 mm 71 mm 93,0 mm
2.7 T quattro 119 mm - 86 mm
2.7 T quattro 114 mm - -
2.8 114 mm 62 mm 93 mm
2.8 112 mm - -
2.8 119 mm - 86 mm
2.8 137 mm - 93 mm
2.8 132 mm - 93 mm
2.8 137 mm 71 mm 93 mm
2.8 114 mm - -
3.7 quattro 111 mm 39 / 23 mm 83,0 mm
3.7 quattro 203 mm - 80 mm
3.7 quattro 190 mm 62 mm 76 mm
3.7 quattro 110 mm 39 mm 83 mm
Prikaži više

A6 (4B2, C5) 1997-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 120 mm - 78 mm
2.0 123 mm 62 mm 76 mm
2.0 122 mm - 76 mm
2.0 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
2.0 119 mm - 76 mm
2.0 123 mm - -
2.0 120 mm 72 mm 79 mm
2.0 119 mm - -
2.0 122 mm 70 mm 77,0 mm
Prikaži više

A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 16V 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
2.0 16V 123 mm 62 mm 76 mm
2.0 16V 122 mm - 76 mm
2.0 16V 122 mm 70 mm 77,0 mm
2.0 16V 120 mm - 78 mm
2.0 16V 122 mm - 78 mm
2.0 16V 123 mm - -
2.0 16V 120 mm 72 mm 79 mm
2.0 16V 119 mm - -
2.0 16V 119 mm - 76 mm
2.6 114 mm 62 mm 93 mm
2.6 122 mm - 76 mm
2.6 122 mm 70 mm 77,0 mm
2.6 112 mm - -
2.6 119 mm - 76 mm
2.6 132 mm - 93 mm
2.6 114 mm - -
2.6 123 mm 62 mm 76 mm
2.6 119 mm - -
2.6 120 mm - 78 mm
2.6 123 mm - -
2.6 120 mm 72 mm 79 mm
2.6 137 mm 71 mm 93 mm
2.6 137 mm - 93 mm
2.6 119 mm - 86 mm
2.6 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
2.6 quattro 122 mm 70 mm 77,0 mm
2.6 quattro 112 mm - -
2.6 quattro 132 mm - 93 mm
2.6 quattro 120 mm 72 mm 79 mm
2.6 quattro 119 mm - 86 mm
2.6 quattro 123 mm 62 mm 76 mm
2.6 quattro 119 mm - 76 mm
2.6 quattro 114 mm - -
2.6 quattro 120 mm - 78 mm
2.6 quattro 119 mm - -
2.6 quattro 114 mm 62 mm 93 mm
2.6 quattro 123 mm - -
2.6 quattro 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
2.6 quattro 122 mm - 76 mm
2.8 quattro 114 mm 62 mm 93 mm
2.8 quattro 132 mm - 93 mm
2.8 quattro 114 mm 71 mm 93,0 mm
2.8 quattro 112 mm - -
2.8 quattro 119 mm - 86 mm
2.8 quattro 114 mm - -
Prikaži više

A6 (4A2, C4) 1994-1997

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
2.0 120 mm 71 mm 76,0 mm
2.0 120 mm - 76 mm
2.0 120 mm - 78 mm
2.0 119 mm - -
2.0 119 mm - 76 mm
2.0 123 mm - -
2.0 123 mm 62 mm 76 mm
2.0 120 mm 72 mm 79 mm
2.0 122 mm 70 mm 77,0 mm
2.0 122 mm - 76 mm
2.0 123 mm 71 mm 76 mm
2.0 123 mm 71 / 61 mm 75 mm
2.0 122 mm - 78 mm
Prikaži više

A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018

Modifikacija
2.0 TDI
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
101 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 22 mm
Vanjski promjer
65,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI
Visina
128 mm
Modifikacija
3.0 TDI
Visina
127 mm
Modifikacija
3.0 TDI
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
127 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Prikaži više

A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012-2018

Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm

A6 (4G2, 4GC, C7) 2010-2018

Modifikacija
2.0 TDI
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
33 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
103 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 / 27 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
65,0 mm
Modifikacija
2.0 TDI
Visina
102 mm
Modifikacija
2.0 TFSI hybrid
Visina
140 mm
Modifikacija
2.0 TFSI hybrid
Visina
123 mm
Modifikacija
2.0 TFSI hybrid
Visina
142 mm
Modifikacija
2.0 TFSI hybrid
Visina
143 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
127 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
3.0 TFSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Prikaži više

A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011

Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
2.8 FSI
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.2 FSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
3.2 FSI quattro
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
3.2 FSI quattro
Visina
155 mm
Modifikacija
3.2 FSI quattro
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
3.2 FSI quattro
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Prikaži više

A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011

Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
181 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
182 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

A6 (4F2, C6) 2004-2011

Modifikacija
2.7 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
2.7 TDI quattro
Visina
182 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.7 TDI quattro
Visina
181 mm
Modifikacija
2.7 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
2.7 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
182 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
181 mm
Modifikacija
3.0 TDI quattro
Visina
200 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
129 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
110 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 26 mm
Vanjski promjer
68,5 mm
Modifikacija
S6 quattro
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
20 mm
Vanjski promjer
68,5 mm
Prikaži više

A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005

Modifikacija
1.8 T
Visina
150 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
151 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
142 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
148 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
150 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
119 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
123 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
150 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.8 T
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
151 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
151 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
150 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
142 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
119 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
150 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
148 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
123 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 T quattro
Visina
150 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
132 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
112 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
119 mm
Vanjski promjer
86 mm
Modifikacija
2.7 T quattro
Visina
114 mm
Modifikacija
2.8
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8
Visina
112 mm
Modifikacija
2.8
Visina
119 mm
Vanjski promjer
86 mm
Modifikacija
2.8
Visina
137 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8
Visina
132 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8
Visina
137 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8
Visina
114 mm
Modifikacija
3.7 quattro
Visina
111 mm
Unutarnji promjer (1/2)
39 / 23 mm
Vanjski promjer
83,0 mm
Modifikacija
3.7 quattro
Visina
203 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
3.7 quattro
Visina
190 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
3.7 quattro
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
39 mm
Vanjski promjer
83 mm
Prikaži više

A6 (4B2, C5) 1997-2005

Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
2.0
Visina
119 mm
Modifikacija
2.0
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Prikaži više

A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997

Modifikacija
2.0 16V
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
122 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
123 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
119 mm
Modifikacija
2.0 16V
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
2.6
Visina
112 mm
Modifikacija
2.6
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6
Visina
132 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6
Visina
114 mm
Modifikacija
2.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6
Visina
119 mm
Modifikacija
2.6
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.6
Visina
123 mm
Modifikacija
2.6
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
2.6
Visina
137 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6
Visina
137 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6
Visina
119 mm
Vanjski promjer
86 mm
Modifikacija
2.6
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
112 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
132 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
119 mm
Vanjski promjer
86 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
114 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
119 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
123 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.6 quattro
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
132 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
114 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
112 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
119 mm
Vanjski promjer
86 mm
Modifikacija
2.8 quattro
Visina
114 mm
Prikaži više

A6 (4A2, C4) 1994-1997

Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0
Visina
119 mm
Modifikacija
2.0
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
79 mm
Modifikacija
2.0
Visina
122 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
77,0 mm
Modifikacija
2.0
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 / 61 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0
Visina
122 mm
Vanjski promjer
78 mm
Prikaži više

Ili izaberite drugi model Audi