Preporučeni kapacitet, napon, i dimenzije akumulatorskih baterija za Audi