Kakav filter za ulje za Mercedes-Benz A-Class.

A-CLASS (W176) 2012-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
A 250 (176.050) 86 mm 28 / 33 mm 71,0 mm
A 250 (176.050) 86 mm 29 / 31 mm 71 mm
A 250 (176.050) 85 mm 32 mm 64 mm

A-CLASS (W169) 2004-2012

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
A 200 (169.033, 169.333) 89 mm 9 / 27 mm 57,1 mm
A 200 (169.033, 169.333) 87 mm - -
A 200 (169.033, 169.333) 90 mm - 57 mm
A 200 (169.033, 169.333) 89 mm 27 mm 57,5 mm
A 200 (169.033, 169.333) 90 mm 9 mm 57,5 mm
A 200 (169.033, 169.333) 90 mm 27 / 27 mm 57 mm
A 200 (169.033, 169.333) 90 mm 9 mm 57 mm
Prikaži više

A-CLASS (W168) 1997-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
A 170 CDI (168.008) 116 mm 22 / 22 mm 53 mm
A 170 CDI (168.008) 115 mm 21 mm 52,0 mm
A 170 CDI (168.008) 116 mm - -
A 170 CDI (168.008) 116 mm 17 mm 52 mm
A 170 CDI (168.008) 116 mm 16 / 16 mm 53,0 mm
A 170 CDI (168.008) 116 mm 16 mm 53 mm
A 170 CDI (168.008) 116 mm 21 mm 52 mm
A 170 CDI (168.008) 118 mm 15 mm 53 mm
Prikaži više

A-CLASS (W176) 2012-2020

Modifikacija
A 250 (176.050)
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 33 mm
Vanjski promjer
71,0 mm
Modifikacija
A 250 (176.050)
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 31 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
A 250 (176.050)
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
64 mm

A-CLASS (W169) 2004-2012

Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
9 / 27 mm
Vanjski promjer
57,1 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
87 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
90 mm
Vanjski promjer
57 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
57,5 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
90 mm
Unutarnji promjer (1/2)
9 mm
Vanjski promjer
57,5 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
90 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 27 mm
Vanjski promjer
57 mm
Modifikacija
A 200 (169.033, 169.333)
Visina
90 mm
Unutarnji promjer (1/2)
9 mm
Vanjski promjer
57 mm
Prikaži više

A-CLASS (W168) 1997-2005

Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 22 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
52,0 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Unutarnji promjer (1/2)
17 mm
Vanjski promjer
52 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 16 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
116 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
52 mm
Modifikacija
A 170 CDI (168.008)
Visina
118 mm
Unutarnji promjer (1/2)
15 mm
Vanjski promjer
53 mm
Prikaži više