Kakav filter za ulje za Ford Capri.

CAPRI III (GECP) 1978-1987

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.3 87 mm 71 mm 76,0 mm
1.3 95 mm - 95 mm
1.3 91 mm - 78 mm
1.3 85 mm 69 mm 75 mm
1.3 80 mm - -
1.3 75 mm - 76 mm
1.3 97 mm - -
1.3 85 mm - 76 mm
2.0 96 mm 72 mm 94 mm
2.0 95 mm - 95 mm
2.0 102 mm 71 mm 93,0 mm
2.0 95 mm 62 mm 93 mm
2.0 102 mm 72 / 62 mm 95 mm
2.0 96 mm - -
3.0 97 mm - -
3.0 96 mm - -
3.0 94 mm - 95 mm
3.0 96 mm 72 mm 94 mm
3.0 95 mm - 95 mm
3.0 96 mm - 96 mm
3.0 95 mm 62 mm 93 mm
3.0 102 mm 71 mm 93,0 mm
3.0 102 mm 72 / 62 mm 95 mm
Prikaži više

CAPRI II (GECP) 1974-1977

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 96 mm - 96 mm
1.6 96 mm - -
1.6 94 mm - 95 mm
1.6 96 mm 72 mm 94 mm
1.6 95 mm - 95 mm
1.6 102 mm 72 / 62 mm 95 mm
1.6 95 mm 62 mm 93 mm
1.6 102 mm 71 mm 93,0 mm
1.6 97 mm - -
3.0 95 mm 62 mm 93 mm
3.0 96 mm - 96 mm
3.0 95 mm - 95 mm
3.0 102 mm 71 mm 93,0 mm
3.0 96 mm - -
3.0 97 mm - -
3.0 94 mm - 95 mm
3.0 96 mm 72 mm 94 mm
3.0 102 mm 72 / 62 mm 95 mm
Prikaži više

CAPRI III (GECP) 1978-1987

Modifikacija
1.3
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.3
Visina
95 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.3
Visina
91 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.3
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.3
Visina
80 mm
Modifikacija
1.3
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.3
Visina
97 mm
Modifikacija
1.3
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
96 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
94 mm
Modifikacija
2.0
Visina
95 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
2.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
2.0
Visina
95 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
2.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 / 62 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
2.0
Visina
96 mm
Modifikacija
3.0
Visina
97 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Modifikacija
3.0
Visina
94 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
94 mm
Modifikacija
3.0
Visina
95 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Vanjski promjer
96 mm
Modifikacija
3.0
Visina
95 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
3.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
3.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 / 62 mm
Vanjski promjer
95 mm
Prikaži više

CAPRI II (GECP) 1974-1977

Modifikacija
1.6
Visina
96 mm
Vanjski promjer
96 mm
Modifikacija
1.6
Visina
96 mm
Modifikacija
1.6
Visina
94 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.6
Visina
96 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
94 mm
Modifikacija
1.6
Visina
95 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.6
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 / 62 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
1.6
Visina
95 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
1.6
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
1.6
Visina
97 mm
Modifikacija
3.0
Visina
95 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Vanjski promjer
96 mm
Modifikacija
3.0
Visina
95 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
3.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Modifikacija
3.0
Visina
97 mm
Modifikacija
3.0
Visina
94 mm
Vanjski promjer
95 mm
Modifikacija
3.0
Visina
96 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 mm
Vanjski promjer
94 mm
Modifikacija
3.0
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
72 / 62 mm
Vanjski promjer
95 mm
Prikaži više