Kakav filter za ulje za Fiat Tipo.

TIPO Station Wagon (356_) 2016-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.4 (356WXF1B) 83 mm 24 mm 64,8 mm
1.4 (356WXF1B) 84 mm 48 mm 65 mm
1.4 (356WXF1B) 85 mm 25 mm 65 mm
1.4 (356WXF1B) 82 mm - -
1.4 (356WXF1B) 81 mm 24 / 24 mm 65,0 mm
1.4 (356WXF1B) - 27 mm 65 mm
1.4 (356WXF1B) 83 mm 27 / 27 mm 65 mm
1.4 LPG (356WXF1B) 81 mm 24 / 24 mm 65,0 mm
1.4 LPG (356WXF1B) 84 mm 48 mm 65 mm
1.4 LPG (356WXF1B) 83 mm 24 mm 64,8 mm
1.4 LPG (356WXF1B) 82 mm - -
1.4 LPG (356WXF1B) 85 mm 25 mm 65 mm
1.4 LPG (356WXF1B) 83 mm 27 / 27 mm 65 mm
Prikaži više

TIPO Limuzina (356_) 2015-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 D (356SXG1B) 100 mm 25 mm 72,1 mm
1.6 D (356SXG1B) 100 mm - -
1.6 D (356SXG1B) 99 mm - -
1.6 D (356SXG1B) 101 mm 22 mm 72 mm

TIPO (160_) 1987-1997

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.7 D (160.AG) 93 mm - -
1.7 D (160.AG) 98 mm 69 mm 75 mm
1.7 D (160.AG) 100 mm - 76 mm
1.7 D (160.AG) 100 mm 71 mm 76 mm
1.7 D (160.AG) 100 mm - -
1.7 D (160.AG) 100 mm 62 mm 76 mm
1.7 D (160.AG) 101 mm - 76 mm
1.7 D (160.AG) 100 mm 71 mm 76,0 mm
1.8 i.e 100 mm - -
1.8 i.e 100 mm 71 mm 76,0 mm
1.8 i.e 119 mm - -
1.8 i.e 121 mm 70 mm 75 mm
1.8 i.e 100 mm - 78 mm
1.8 i.e 100 mm 71 mm 76 mm
1.8 i.e 100 mm - 76 mm
1.8 i.e 101 mm - 76 mm
1.8 i.e. 89 mm 69 mm 75 mm
1.8 i.e. 100 mm 71 mm 76,0 mm
1.8 i.e. 100 mm 62 mm 76 mm
1.8 i.e. 100 mm - 78 mm
1.8 i.e. 100 mm - -
1.8 i.e. 98 mm 69 mm 75 mm
1.8 i.e. 101 mm - 76 mm
1.8 i.e. 100 mm 71 mm 76 mm
1.8 i.e. 96 mm - -
1.8 i.e. 100 mm - 76 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 98 mm 69 mm 75 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 101 mm - 76 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 102 mm 71 mm 93,0 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 93 mm - -
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 100 mm 71 mm 76 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 100 mm - -
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 89 mm 69 mm 75 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 100 mm - 78 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 100 mm 62 mm 76 mm
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) 100 mm - 76 mm
Prikaži više

TIPO Station Wagon (356_) 2016-2020

Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
24 mm
Vanjski promjer
64,8 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
84 mm
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
82 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
81 mm
Unutarnji promjer (1/2)
24 / 24 mm
Vanjski promjer
65,0 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 (356WXF1B)
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 27 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
81 mm
Unutarnji promjer (1/2)
24 / 24 mm
Vanjski promjer
65,0 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
84 mm
Unutarnji promjer (1/2)
48 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
24 mm
Vanjski promjer
64,8 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
82 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
85 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
1.4 LPG (356WXF1B)
Visina
83 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 27 mm
Vanjski promjer
65 mm
Prikaži više

TIPO Limuzina (356_) 2015-2020

Modifikacija
1.6 D (356SXG1B)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
72,1 mm
Modifikacija
1.6 D (356SXG1B)
Visina
100 mm
Modifikacija
1.6 D (356SXG1B)
Visina
99 mm
Modifikacija
1.6 D (356SXG1B)
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
72 mm

TIPO (160_) 1987-1997

Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
93 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
98 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
100 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
101 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.7 D (160.AG)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
100 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
119 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
121 mm
Unutarnji promjer (1/2)
70 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
100 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e
Visina
101 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
98 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
101 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
96 mm
Modifikacija
1.8 i.e.
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
98 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
101 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
93,0 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
93 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
100 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
89 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
100 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
100 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)
Visina
100 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više