Kakav filter za ulje za Daihatsu Hijet.

HIJET Putnički kombi 1986-1990

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.0 (S85) 66 mm 63 / 55 mm 68 mm
1.0 (S85) - - 68 mm
1.0 (S85) 75 mm - 76 mm
1.0 (S85) 65 mm 54 mm 66 mm
1.0 (S85) 72 mm - 84 mm
1.0 (S85) 65 mm 63 mm 69,5 mm
1.0 (S85) 66 mm - -
1.0 (S85) 72 mm - -
1.0 (S85) 71 mm - 68 mm
1.0 (S85) 66 mm 62 mm 68,0 mm
1.0 (S85) 74 mm - 80 mm
Prikaži više

HIJET Kombi (S8_) 1986-1990

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.0 (S85) 74 mm - 80 mm
1.0 (S85) 71 mm - 68 mm
1.0 (S85) 66 mm 63 / 55 mm 68 mm
1.0 (S85) 65 mm 54 mm 66 mm
1.0 (S85) 65 mm 63 mm 69,5 mm
1.0 (S85) 75 mm - 76 mm
1.0 (S85) 72 mm - -
1.0 (S85) 66 mm - -
1.0 (S85) - - 68 mm
1.0 (S85) 72 mm - 84 mm
1.0 (S85) 66 mm 62 mm 68,0 mm
Prikaži više

HIJET Putnički kombi 1986-1990

Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 / 55 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
65 mm
Unutarnji promjer (1/2)
54 mm
Vanjski promjer
66 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
72 mm
Vanjski promjer
84 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
65 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
69,5 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
72 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
71 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
68,0 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Prikaži više

HIJET Kombi (S8_) 1986-1990

Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
74 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
71 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 / 55 mm
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
65 mm
Unutarnji promjer (1/2)
54 mm
Vanjski promjer
66 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
65 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
69,5 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
75 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
72 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Vanjski promjer
68 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
72 mm
Vanjski promjer
84 mm
Modifikacija
1.0 (S85)
Visina
66 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
68,0 mm
Prikaži više