Kakav filter za ulje za Chevrolet Tacuma.

TACUMA MPV (U100) 2005-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
1.6 89 mm - -
1.6 79 mm - 77 mm
1.6 86 mm 71 mm 76,5 mm
1.6 80 mm - -
1.6 87 mm - 76 mm
1.6 98 mm 69 mm 75 mm
1.6 - - 75 mm
1.6 79 mm 62 mm 76 mm
1.6 85 mm - 76 mm
1.6 87 mm - -
1.6 92 mm - 78 mm
2.0 79 mm 62 mm 76 mm
2.0 92 mm - 78 mm
2.0 80 mm - -
2.0 - - 75 mm
2.0 87 mm - -
2.0 89 mm - -
2.0 79 mm - 77 mm
2.0 86 mm 71 mm 76,5 mm
2.0 85 mm - 76 mm
2.0 98 mm 69 mm 75 mm
2.0 87 mm - 76 mm
Prikaži više

TACUMA MPV (U100) 2005-2020

Modifikacija
1.6
Visina
89 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
1.6
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,5 mm
Modifikacija
1.6
Visina
80 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
98 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
1.6
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
1.6
Visina
87 mm
Modifikacija
1.6
Visina
92 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
92 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
2.0
Visina
80 mm
Modifikacija
2.0
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0
Visina
87 mm
Modifikacija
2.0
Visina
89 mm
Modifikacija
2.0
Visina
79 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
2.0
Visina
86 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,5 mm
Modifikacija
2.0
Visina
85 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
2.0
Visina
98 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
2.0
Visina
87 mm
Vanjski promjer
76 mm
Prikaži više

Ili izaberite drugi model Chevrolet