Kakav filter za ulje za BMW 5-Series.

5 Station Wagon (G31) 2017-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
518 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm

5 Station Wagon (F11) 2009-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
520 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
520 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
520 d 133 mm - -
520 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
520 d 133 mm 18 mm 53 mm
520 i 78 mm 36 / 41 mm 73 mm
520 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
520 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
520 i 79 mm 42 mm 73 mm
523 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
523 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
523 i 79 mm 42 mm 74 mm
523 i 79 mm - -
523 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
523 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
523 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
523 i 79 mm 42 mm 73 mm
535 d 156 mm - 71 mm
535 d 155 mm - -
535 d 155 mm 28 / 31 mm 63,5 mm
535 d 157 mm 31 mm 63.8 mm
535 d 156 mm 28 mm 71 mm
535 d 155 mm 28 / 31 mm 63 mm
550 i 110 mm 29 mm 75 mm
550 i 110 mm 28 / 28 mm 75,2 mm
Prikaži više

5 (G30, F90) 2016-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
518 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
520 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
525 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
M5 Competition 110 mm 28 / 28 mm 75,2 mm
M5 Competition 110 mm 29 mm 75 mm

5 Gran Turismo (F07) 2009-2017

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
530 d 261 mm 93 mm 108 mm
530 d 260 mm - -
530 d 260 mm 92 mm 108 mm
530 d 262 mm 92 mm 108 mm
530 d 260 mm 93 mm 108 mm
530 d 261 mm - -
535 i xDrive 79 mm 42 mm 74 mm
535 i xDrive 79 mm 41 mm 75,0 mm
535 i xDrive 79 mm - -
535 i xDrive 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
535 i xDrive 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
535 i xDrive 79 mm 41 mm 73,5 mm
535 i xDrive 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
535 i xDrive 79 mm 42 mm 73 mm
Prikaži više

5 (F10) 2009-2016

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
518 d 133 mm - -
518 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
518 d 133 mm 18 mm 53 mm
518 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
520 i 178 mm 93 mm 108 mm
520 i 210 mm - -
520 i 219 mm - -
520 i 210 mm 62 mm 93 mm
520 i 178 mm - -
520 i 169 mm - -
520 i 179 mm - -
528 i xDrive 79 mm 41 mm 73,5 mm
528 i xDrive 79 mm 41 mm 75,0 mm
528 i xDrive 78 mm 36 / 41 mm 75 mm
528 i xDrive 79 mm 42 mm 73 mm
528 i xDrive 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
528 i xDrive 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
528 i xDrive 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
528 i xDrive 79 mm - -
535 d xDrive 133 mm - -
535 d xDrive 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
535 d xDrive 133 mm 18 mm 53 mm
535 d xDrive 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
535 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
535 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
535 i 79 mm - -
535 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
535 i 78 mm 36 / 41 mm 75 mm
550 i 110 mm 29 mm 75 mm
550 i 110 mm 28 / 28 mm 75,2 mm
Prikaži više

5 Station Wagon (E61) 2004-2010

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
520 i 79 mm 31 mm 72 mm
520 i 80 mm 32 mm 72 mm
520 i 80 mm - -
520 i 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
520 i 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
520 i 82 mm 32 mm 72,5 mm
523 i 79 mm - -
523 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
523 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
523 i 79 mm 42 mm 73 mm
523 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
523 i 79 mm 42 mm 74 mm
523 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
523 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
525 d xDrive 153 mm - -
525 d xDrive 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
525 d xDrive 154 mm 31 mm 65,5 mm
525 d xDrive 153 mm 31 mm 64.5 mm
525 d xDrive 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
525 d xDrive 153 mm 31 mm 65 mm
525 d xDrive 152 mm 31 mm 65 mm
525 d xDrive 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
530 d 220 mm - -
530 d 145 mm - 104 mm
530 d 146 mm - -
530 d 220 mm 55 / 55 mm 111,0 mm
530 d 220 mm 56 / 56 mm 113 mm
530 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
530 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
530 i 79 mm - -
530 i 79 mm 42 mm 74 mm
530 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
530 i 79 mm 42 mm 73 mm
530 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
530 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
535 d 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
535 d 153 mm 31 mm 65 mm
535 d 153 mm 31 mm 64.5 mm
535 d 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
535 d 154 mm 31 mm 65,5 mm
535 d 152 mm 31 mm 65 mm
535 d 153 mm - -
535 d 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
Prikaži više

5 (E60) 2001-2010

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
520 d 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
520 d 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
520 d 172 mm - -
520 d 155 mm 27 mm 64,3 mm
520 d 154 mm 31 mm 64 mm
520 d 172 mm 22 / 25 mm 63,5 mm
520 d 155 mm 31 / 31 mm 64 mm
520 d 155 mm 31 mm 64,0 mm
520 d 155 mm - -
520 d 155 mm 31 mm 63.5 mm
520 d 155 mm 31 mm 63,5 mm
523 i 220 mm 56 / 56 mm 113 mm
523 i 145 mm - 104 mm
525 d 153 mm 31 mm 64.5 mm
525 d 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
525 d 153 mm 31 mm 65 mm
525 d 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
525 d 153 mm - -
525 d 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
525 d 152 mm 31 mm 65 mm
525 d 281 mm 45 / 45 mm 90 mm
525 d 281 mm 45 / 43 mm 90,0 mm
525 d 154 mm 31 mm 65,5 mm
525 d xDrive 153 mm - -
525 d xDrive 153 mm 31 mm 64.5 mm
525 d xDrive 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
525 d xDrive 153 mm 31 mm 65 mm
525 d xDrive 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
525 d xDrive 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
525 d xDrive 154 mm 31 mm 65,5 mm
525 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
525 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
525 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
525 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
525 i 79 mm - -
525 i 79 mm 42 mm 73 mm
525 i 79 mm 42 mm 74 mm
525 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
530 i 261 mm 93 mm 108 mm
530 i 260 mm - -
530 i 260 mm 92 mm 108 mm
530 i 262 mm 92 mm 108 mm
530 i 260 mm 93 mm 108 mm
530 i 261 mm - -
530 xd 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
530 xd 152 mm 31 mm 65 mm
530 xd 153 mm 31 mm 64.5 mm
530 xd 153 mm 31 mm 65 mm
530 xd 153 mm - -
530 xd 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
530 xd 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
530 xd 154 mm 31 mm 65,5 mm
530 xi 171 mm 63 mm 93 mm
545 i 260 mm - -
545 i 261 mm - -
545 i 261 mm 93 mm 108 mm
545 i 262 mm 92 mm 108 mm
Prikaži više

5 Station Wagon (E39) 1996-2004

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
523 i 104 mm - -
523 i 2 mm 7 mm 12 mm
523 i 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
523 i 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm

5 (E39) 1995-2003

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
525 tds 159 mm 36 mm 82,5 mm
525 tds 159 mm - -
525 tds 160 mm 29 mm 83 mm
525 tds 159 mm 36 mm 83,2 mm
525 tds 160 mm 36 / 36 mm 83 mm
525 tds 159 mm 29 / 29 mm 83,0 mm
525 tds 160 mm 37 mm 82 mm
525 tds 160 mm 36 mm 83,2 mm
528 i 95 mm 62 mm 93 mm
528 i 86 mm - -
528 i 107 mm - -
528 i 260 mm - -
535 i 211 mm 28 / 40 mm 83,0 mm
535 i 210 mm 28 / 39 mm 80 mm
540 i 104 mm - -
540 i 95 mm - -
540 i 107 mm - -
Prikaži više

5 (E34) 1987-1995

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
530 i 171 mm - -
530 i - 134 mm -
530 i 193 mm 13 / 64 mm 120,0 mm
M5 - 134 mm -
M5 128 mm 28 mm 81 mm
M5 127 mm 28 mm 82 mm
M5 249 mm - -
M5 128 mm 28 mm 82,5 mm
M5 128 mm 29 mm 83 mm
M5 128 mm - -
M5 127 mm - 82 mm
M5 248 mm 13 / 56 mm 120 mm
M5 162 mm 28 / 25 mm 83 mm
M5 129 mm 28 / 28 mm 81 mm
M5 127 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
M5 270 mm 64 / 56 mm 120,0 mm
Prikaži više

5 (E28) 1980-1987

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
518 i 93 mm - -
518 i 89 mm - -
518 i 87 mm - 77 mm
518 i 119 mm - 76 mm
518 i 92 mm - 76 mm
518 i 123 mm 62 mm 76 mm
518 i 80 mm 31 mm 62,0 mm
518 i 93 mm 62 mm 76 mm
518 i 120 mm 69 mm 75 mm
518 i 122 mm - 76.5 mm
518 i 122 mm - 76 mm
518 i 87 mm 71 mm 76,0 mm
524 d 182 mm 21 / 21 mm 91,0 mm
524 d 183 mm - -
524 d 184 mm 22 mm 91,0 mm
524 d 183 mm 32 mm 91 mm
524 d 182 mm 22 mm 91 mm
535 i 127 mm 28 mm 82 mm
535 i 128 mm 28 mm 82,5 mm
535 i 128 mm - -
535 i 128 mm 28 mm 81 mm
535 i 162 mm 28 / 25 mm 83 mm
535 i 128 mm 29 mm 83 mm
535 i 127 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
535 i 129 mm 28 / 28 mm 81 mm
535 i 127 mm - 82 mm
535 i, M 535 i 202 mm 14 / 14 mm 110 mm
535 i, M 535 i - 115 mm -
535 i, M 535 i 196 mm - -
535 i, M 535 i 198 mm 23 / 23 mm 83,5 mm
535 i, M 535 i - 134 mm -
535 i, M 535 i 195 mm 23 / 23 mm 78 mm
535 i, M 535 i 202 mm 13 / 13 mm 109,0 mm
M5 127 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
M5 128 mm 29 mm 83 mm
M5 127 mm - 82 mm
M5 129 mm 28 / 28 mm 81 mm
M5 128 mm 28 mm 82,5 mm
M5 128 mm - -
M5 128 mm 28 mm 81 mm
M5 127 mm 28 mm 82 mm
Prikaži više

5 (E12) 1972-1981

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
520 171 mm - -
520 - 134 mm -
520 193 mm 13 / 64 mm 120,0 mm
528 i 270 mm 64 / 56 mm 120,0 mm
528 i 249 mm - -
528 i 248 mm 13 / 56 mm 120 mm
528 i - 134 mm -
Prikaži više

5 Station Wagon (G31) 2017-2020

Modifikacija
518 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm

5 Station Wagon (F11) 2009-2020

Modifikacija
520 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
520 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
520 d
Visina
133 mm
Modifikacija
520 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
520 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
520 i
Visina
78 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 41 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
520 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
520 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
520 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
523 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
535 d
Visina
156 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
535 d
Visina
155 mm
Modifikacija
535 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
535 d
Visina
157 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.8 mm
Modifikacija
535 d
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
535 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 31 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
550 i
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
550 i
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
75,2 mm
Prikaži više

5 (G30, F90) 2016-2020

Modifikacija
518 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
520 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
525 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
M5 Competition
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
75,2 mm
Modifikacija
M5 Competition
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
75 mm
Prikaži više

5 Gran Turismo (F07) 2009-2017

Modifikacija
530 d
Visina
261 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 d
Visina
260 mm
Modifikacija
530 d
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 d
Visina
262 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 d
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 d
Visina
261 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
535 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Prikaži više

5 (F10) 2009-2016

Modifikacija
518 d
Visina
133 mm
Modifikacija
518 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
518 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
518 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
520 i
Visina
178 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
520 i
Visina
210 mm
Modifikacija
520 i
Visina
219 mm
Modifikacija
520 i
Visina
210 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
520 i
Visina
178 mm
Modifikacija
520 i
Visina
169 mm
Modifikacija
520 i
Visina
179 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
78 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 41 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
528 i xDrive
Visina
79 mm
Modifikacija
535 d xDrive
Visina
133 mm
Modifikacija
535 d xDrive
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
535 d xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
535 d xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
535 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
535 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
535 i
Visina
79 mm
Modifikacija
535 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
535 i
Visina
78 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 41 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
550 i
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
550 i
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
75,2 mm
Prikaži više

5 Station Wagon (E61) 2004-2010

Modifikacija
520 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
520 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
520 i
Visina
80 mm
Modifikacija
520 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
520 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
520 i
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
523 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
523 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
530 d
Visina
220 mm
Modifikacija
530 d
Visina
145 mm
Vanjski promjer
104 mm
Modifikacija
530 d
Visina
146 mm
Modifikacija
530 d
Visina
220 mm
Unutarnji promjer (1/2)
55 / 55 mm
Vanjski promjer
111,0 mm
Modifikacija
530 d
Visina
220 mm
Unutarnji promjer (1/2)
56 / 56 mm
Vanjski promjer
113 mm
Modifikacija
530 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
530 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
535 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
535 d
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Modifikacija
535 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Prikaži više

5 (E60) 2001-2010

Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
520 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
520 d
Visina
172 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
64,3 mm
Modifikacija
520 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
520 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 25 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
520 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
523 i
Visina
220 mm
Unutarnji promjer (1/2)
56 / 56 mm
Vanjski promjer
113 mm
Modifikacija
523 i
Visina
145 mm
Vanjski promjer
104 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Modifikacija
525 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
525 d
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
525 d
Visina
281 mm
Unutarnji promjer (1/2)
45 / 45 mm
Vanjski promjer
90 mm
Modifikacija
525 d
Visina
281 mm
Unutarnji promjer (1/2)
45 / 43 mm
Vanjski promjer
90,0 mm
Modifikacija
525 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
525 d xDrive
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
525 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
525 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
530 i
Visina
261 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 i
Visina
260 mm
Modifikacija
530 i
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 i
Visina
262 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 i
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
530 i
Visina
261 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
530 xd
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
530 xi
Visina
171 mm
Unutarnji promjer (1/2)
63 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
545 i
Visina
260 mm
Modifikacija
545 i
Visina
261 mm
Modifikacija
545 i
Visina
261 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
545 i
Visina
262 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Prikaži više

5 Station Wagon (E39) 1996-2004

Modifikacija
523 i
Visina
104 mm
Modifikacija
523 i
Visina
2 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Vanjski promjer
12 mm
Modifikacija
523 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
523 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83,5 mm

5 (E39) 1995-2003

Modifikacija
525 tds
Visina
159 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
82,5 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
159 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
160 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
159 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
83,2 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
160 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 36 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
159 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 / 29 mm
Vanjski promjer
83,0 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
160 mm
Unutarnji promjer (1/2)
37 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
525 tds
Visina
160 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 mm
Vanjski promjer
83,2 mm
Modifikacija
528 i
Visina
95 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
93 mm
Modifikacija
528 i
Visina
86 mm
Modifikacija
528 i
Visina
107 mm
Modifikacija
528 i
Visina
260 mm
Modifikacija
535 i
Visina
211 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 40 mm
Vanjski promjer
83,0 mm
Modifikacija
535 i
Visina
210 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 39 mm
Vanjski promjer
80 mm
Modifikacija
540 i
Visina
104 mm
Modifikacija
540 i
Visina
95 mm
Modifikacija
540 i
Visina
107 mm
Prikaži više

5 (E34) 1987-1995

Modifikacija
530 i
Visina
171 mm
Modifikacija
530 i
Unutarnji promjer (1/2)
134 mm
Modifikacija
530 i
Visina
193 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 64 mm
Vanjski promjer
120,0 mm
Modifikacija
M5
Unutarnji promjer (1/2)
134 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M5
Visina
249 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82,5 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M5
Visina
248 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 56 mm
Vanjski promjer
120 mm
Modifikacija
M5
Visina
162 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 25 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
M5
Visina
129 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
82,0 mm
Modifikacija
M5
Visina
270 mm
Unutarnji promjer (1/2)
64 / 56 mm
Vanjski promjer
120,0 mm
Prikaži više

5 (E28) 1980-1987

Modifikacija
518 i
Visina
93 mm
Modifikacija
518 i
Visina
89 mm
Modifikacija
518 i
Visina
87 mm
Vanjski promjer
77 mm
Modifikacija
518 i
Visina
119 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
518 i
Visina
92 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
518 i
Visina
123 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
518 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
62,0 mm
Modifikacija
518 i
Visina
93 mm
Unutarnji promjer (1/2)
62 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
518 i
Visina
120 mm
Unutarnji promjer (1/2)
69 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
518 i
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76.5 mm
Modifikacija
518 i
Visina
122 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
518 i
Visina
87 mm
Unutarnji promjer (1/2)
71 mm
Vanjski promjer
76,0 mm
Modifikacija
524 d
Visina
182 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 / 21 mm
Vanjski promjer
91,0 mm
Modifikacija
524 d
Visina
183 mm
Modifikacija
524 d
Visina
184 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
91,0 mm
Modifikacija
524 d
Visina
183 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
91 mm
Modifikacija
524 d
Visina
182 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 mm
Vanjski promjer
91 mm
Modifikacija
535 i
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
535 i
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82,5 mm
Modifikacija
535 i
Visina
128 mm
Modifikacija
535 i
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
535 i
Visina
162 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 25 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
535 i
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
535 i
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
82,0 mm
Modifikacija
535 i
Visina
129 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
535 i
Visina
127 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Visina
202 mm
Unutarnji promjer (1/2)
14 / 14 mm
Vanjski promjer
110 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Unutarnji promjer (1/2)
115 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Visina
196 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Visina
198 mm
Unutarnji promjer (1/2)
23 / 23 mm
Vanjski promjer
83,5 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Unutarnji promjer (1/2)
134 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Visina
195 mm
Unutarnji promjer (1/2)
23 / 23 mm
Vanjski promjer
78 mm
Modifikacija
535 i, M 535 i
Visina
202 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 13 mm
Vanjski promjer
109,0 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
82,0 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
29 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M5
Visina
129 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82,5 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Modifikacija
M5
Visina
128 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
M5
Visina
127 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82 mm
Prikaži više

5 (E12) 1972-1981

Modifikacija
520
Visina
171 mm
Modifikacija
520
Unutarnji promjer (1/2)
134 mm
Modifikacija
520
Visina
193 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 64 mm
Vanjski promjer
120,0 mm
Modifikacija
528 i
Visina
270 mm
Unutarnji promjer (1/2)
64 / 56 mm
Vanjski promjer
120,0 mm
Modifikacija
528 i
Visina
249 mm
Modifikacija
528 i
Visina
248 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 56 mm
Vanjski promjer
120 mm
Modifikacija
528 i
Unutarnji promjer (1/2)
134 mm
Prikaži više

Ili izaberite drugi model BMW