Kakav filter za ulje za BMW 3-Series.

3 Station Wagon (F31) 2011-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 d 133 mm - -
316 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
316 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
316 d 133 mm 18 mm 53 mm
316 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
318 d xDrive 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
320 i xDrive 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
325 d 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
330 i xDrive 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
335 i xDrive 78 mm 36 / 41 mm 75 mm
335 i xDrive 79 mm 42 mm 73 mm
335 i xDrive 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
335 i xDrive 79 mm - -
335 i xDrive 79 mm 41 mm 75,0 mm
335 i xDrive 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
335 i xDrive 79 mm 41 mm 73,5 mm
Prikaži više

3 Gran Turismo (F34) 2012-2020

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 d 133 mm - -
318 d 133 mm 18 mm 53 mm
318 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
318 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
325 d 133 mm - -
325 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
325 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
325 d 133 mm 18 mm 53 mm
328 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
328 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
328 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
328 i 79 mm 42 mm 73 mm
330 d 133 mm - -
330 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
330 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
330 d 133 mm 18 mm 53 mm
Prikaži više

3 (F30, F80) 2011-2018

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 d 133 mm 18 mm 53 mm
316 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
316 d 133 mm - -
316 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
320 d xDrive 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
320 d xDrive 133 mm 18 mm 53 mm
320 d xDrive 133 mm - -
320 d xDrive 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
325 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
325 d 133 mm - -
325 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
325 d 133 mm 18 mm 53 mm
330 e 133 mm 16 / 20 mm 53,0 mm
335 i 152 mm 66 mm 102 mm
335 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
335 i 78 mm 36 / 41 mm 75 mm
335 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
335 i 79 mm 42 mm 73 mm
335 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
335 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
335 i 79 mm - -
335 i 152 mm - -
Prikaži više

3 Coupe (E92) 2005-2013

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 i 80 mm - -
316 i 82 mm 32 mm 72,5 mm
316 i 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
316 i 80 mm 31 mm 72,2 mm
316 i 80 mm 28 mm 73 mm
316 i 79 mm 31 mm 72 mm
316 i 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
316 i 80 mm 32 mm 72 mm
320 d 248 mm 13 / 56 mm 120 mm
320 d 147 mm 55 / 55 mm 115 mm
320 d xDrive 172 mm - -
320 d xDrive 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
320 d xDrive 172 mm 22 / 25 mm 63,5 mm
325 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
325 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
325 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
325 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
325 i 79 mm 42 mm 73 mm
325 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
325 i 79 mm 42 mm 74 mm
325 i 79 mm - -
328 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
328 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
328 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
328 i 79 mm - -
328 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
328 i 79 mm 42 mm 74 mm
328 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
328 i 79 mm 42 mm 73 mm
330 xi 79 mm - -
330 xi 79 mm 41 mm 75,0 mm
330 xi 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
330 xi 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
330 xi 79 mm 42 mm 73 mm
330 xi 79 mm 41 mm 73,5 mm
330 xi 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
330 xi 79 mm 42 mm 74 mm
335 d 153 mm - -
335 d 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
335 d 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
335 d 153 mm 31 mm 65 mm
335 d 154 mm 31 mm 65,5 mm
335 d 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
335 d 153 mm 31 mm 64.5 mm
Prikaži više

3 Convertible (E93) 2006-2013

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
320 d 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
320 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
320 d 172 mm 22 / 25 mm 63,5 mm
320 d 172 mm - -
320 d 133 mm - -
320 d 155 mm 31 / 31 mm 64 mm
320 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
323 i 79 mm - -
323 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
323 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
323 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
323 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
325 i 79 mm 42 mm 74 mm
325 i 79 mm - -
325 i 79 mm 41 mm 73,5 mm
325 i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
325 i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
325 i 248 mm 13 / 56 mm 120 mm
325 i 79 mm 41 mm 75,0 mm
325 i 79 mm 42 mm 73 mm
325 i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
325 i 147 mm 55 / 55 mm 115 mm
328i 147 mm 55 / 55 mm 115 mm
328i 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
328i 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
328i 79 mm - -
328i 79 mm 41 mm 75,0 mm
328i 248 mm 13 / 56 mm 120 mm
328i 79 mm 42 mm 74 mm
328i 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
328i 79 mm 42 mm 73 mm
328i 79 mm 41 mm 73,5 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (E91) 2004-2012

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 d 172 mm - 63.5 mm
316 d 133 mm - -
316 d 133 mm 18 mm 53 mm
316 d 153 mm 25 mm 63 mm
316 d 172 mm 22 / 25 mm 63,5 mm
316 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
316 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
316 d 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
318 i 102 mm 22 / 22 mm 72,0 mm
318 i 101 mm - -
318 i - 24 mm 76 mm
318 i 101 mm 27 / 27 mm 73 mm
320 i 80 mm 32 mm 72 mm
320 i 79 mm 31 mm 71 mm
320 i 79 mm 31 mm 72 mm
320 i 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
320 i 82 mm 32 mm 72,5 mm
320 i 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
320 i 80 mm 28 mm 73 mm
320 i 80 mm 31 mm 72,2 mm
320 i 80 mm - -
330 d 155 mm - -
330 d 155 mm 28 / 31 mm 63,5 mm
330 d 156 mm - 71 mm
330 d 157 mm 31 mm 63.8 mm
330 d 155 mm 28 / 31 mm 63 mm
330 d 156 mm 28 mm 71 mm
330 xd 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
330 xd 153 mm 31 mm 64.5 mm
330 xd 152 mm 31 mm 65 mm
330 xd 153 mm - -
330 xd 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
330 xd 153 mm 31 mm 65 mm
330 xd 154 mm 31 mm 65,5 mm
330 xd 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
330 xi 79 mm 41 mm 73,5 mm
330 xi 79 mm 41 mm 75,0 mm
330 xi 79 mm - -
330 xi 79 mm 42 mm 73 mm
330 xi 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
330 xi 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
330 xi 79 mm 42 mm 74 mm
330 xi 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
335 i xDrive 79 mm 41 / 42 mm 73,5 mm
335 i xDrive 79 mm 41 mm 75,0 mm
335 i xDrive 79 mm 42 mm 74 mm
335 i xDrive 77 mm 41 / 41 mm 74,0 mm
335 i xDrive 79 mm - -
335 i xDrive 79 mm 41 mm 73,5 mm
335 i xDrive 79 mm 42 mm 73 mm
335 i xDrive 79 mm 41 / 41 mm 74 mm
Prikaži više

3 (E90) 2004-2012

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 d 172 mm 22 / 25 mm 63,5 mm
316 d 153 mm 25 mm 63 mm
316 d 133 mm - -
316 d 172 mm - -
316 d 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
316 d 172 mm - 63.5 mm
316 d 133 mm 16 / 18 mm 53,0 mm
316 d 133 mm 18 mm 53 mm
316 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
320 d 154 mm 31 mm 64 mm
320 d 155 mm 31 mm 64,0 mm
320 d 155 mm 31 / 31 mm 64 mm
320 d 155 mm - -
320 d 172 mm - 63.5 mm
320 d 134 mm 18 / 18 mm 54 mm
320 d 172 mm 26 / 26 mm 64 mm
320 d 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
320 d 155 mm 27 mm 64,3 mm
320 d 155 mm 31 mm 63.5 mm
320 d 155 mm 31 mm 63,5 mm
330 d 153 mm 31 mm 64.5 mm
330 d 153 mm - -
330 d 153 mm 31 mm 65 mm
330 d 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
330 d 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
330 d 154 mm 31 mm 65,5 mm
330 d 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
330 d 152 mm 31 mm 65 mm
Prikaži više

3 Convertible (E46) 2000-2007

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 Ci 79 mm 31 mm 72 mm
318 Ci 80 mm 28 mm 73 mm
318 Ci 82 mm 32 mm 72,5 mm
318 Ci 79 mm 31 mm 71 mm
318 Ci 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
318 Ci 80 mm 31 mm 72,2 mm
318 Ci 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
318 Ci 80 mm - -
318 Ci 80 mm 32 mm 72 mm
M3 3.2 109 mm 28 mm 81,0 mm
M3 3.2 109 mm - -
M3 3.2 109 mm 28 mm 82 mm
M3 3.2 110 mm 28 mm 82 mm
M3 3.2 109 mm 34 / 28 mm 82,0 mm
M3 3.2 110 mm 27 mm 82 mm
M3 3.2 110 mm 28 / 28 mm 81 mm
M3 3.2 210 mm 41 mm 89,0 mm
M3 3.2 210 mm 45 / 41 mm 89 mm
Prikaži više

3 Coupe (E46) 1999-2006

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 Ci 102 mm 18 mm 65 mm
318 Ci 104 mm 25 mm 64,0 mm
318 Ci 105 mm - -
318 Ci 103 mm 25 mm 64,5 mm
318 Ci 103 mm 21 mm 65 mm
318 Ci 104 mm 25 mm 64 mm
318 Ci 102 mm 25 / 25 mm 64 mm
318 Ci 102 mm 18 / 18 mm 65,0 mm
320 Cd 155 mm 31 mm 63.5 mm
320 Cd 155 mm 31 mm 63,5 mm
320 Cd 155 mm - -
320 Cd 155 mm 27 mm 64,3 mm
320 Cd 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
320 Cd 155 mm 31 / 31 mm 64 mm
320 Cd 155 mm 31 mm 64,0 mm
320 Cd 154 mm 31 mm 64 mm
328 Ci 228 mm - -
328 Ci 229 mm 93 mm 108 mm
328 Ci 348 mm - 138 mm
330 Cd 153 mm 31 mm 65 mm
330 Cd 153 mm 31 mm 64.5 mm
330 Cd 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
330 Cd 153 mm - -
330 Cd 152 mm 31 mm 65 mm
330 Cd 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
330 Cd 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
330 Cd 154 mm 31 mm 65,5 mm
330 Ci 104 mm 42 mm 82 mm
330 Ci 104 mm 42 mm 84 mm
330 Ci 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
330 Ci 2 mm 7 mm 12 mm
330 Ci 105 mm 42 mm 83 mm
330 Ci 104 mm - -
330 Ci 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
330 Ci 106 mm 42 mm 84,0 mm
330 Ci 108 mm 40 mm 82.8 mm
330 Ci 104 mm 43 mm 83 mm
M3 262 mm 92 mm 108 mm
M3 260 mm - -
M3 260 mm 93 mm 108 mm
M3 261 mm 93 mm 108 mm
M3 260 mm 92 mm 108 mm
M3 261 mm - -
Prikaži više

3 Station Wagon (E46) 1999-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 d 155 mm 31 mm 63,5 mm
318 d 115 mm 31 mm 65 mm
318 d 115 mm 31 / 31 mm 64,3 mm
318 d 155 mm 31 mm 63.5 mm
318 d 115 mm 33 / 26 mm 64 mm
318 d 155 mm 27 mm 64,3 mm
318 d 115 mm 31 / 31 mm 64 mm
318 d 155 mm 31 / 31 mm 63,5 mm
318 d 115 mm 32 mm 64 mm
318 d 155 mm - -
318 d 155 mm 31 mm 64,0 mm
318 d 155 mm 31 / 31 mm 64 mm
318 d 115 mm 31 mm 63,5 mm
318 d 154 mm 31 mm 64 mm
318 d 115 mm 31 mm 64,0 mm
325 i 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
325 i 104 mm 42 mm 84 mm
325 i 2 mm 7 mm 12 mm
325 i 105 mm 42 mm 83 mm
325 i 106 mm 42 mm 84,0 mm
325 i 104 mm 43 mm 83 mm
325 i 104 mm - -
325 i 108 mm 40 mm 82.8 mm
325 i 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
325 i 104 mm 42 mm 82 mm
330 xi 104 mm 42 mm 84 mm
330 xi 104 mm - -
330 xi 108 mm 40 mm 82.8 mm
330 xi 106 mm 42 mm 84,0 mm
330 xi 104 mm 43 mm 83 mm
330 xi 104 mm 42 mm 82 mm
330 xi 105 mm 42 mm 83 mm
330 xi 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
330 xi 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
330 xi 2 mm 7 mm 12 mm
Prikaži više

3 Kompaktan (E46) 2001-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 ti 80 mm 31 mm 72,2 mm
318 ti 80 mm - -
318 ti 80 mm 28 mm 73 mm
318 ti 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
318 ti 79 mm 31 mm 71 mm
318 ti 79 mm 31 mm 72 mm
318 ti 80 mm 32 mm 72 mm
318 ti 82 mm 32 mm 72,5 mm
318 ti 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
Prikaži više

3 (E46) 1998-2005

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 i 104 mm 25 mm 64,0 mm
316 i 103 mm 25 mm 64,5 mm
316 i 105 mm - -
316 i 104 mm 25 mm 64 mm
316 i 102 mm 18 / 18 mm 65,0 mm
316 i 102 mm 25 / 25 mm 64 mm
316 i 103 mm 21 mm 65 mm
316 i 102 mm 18 mm 65 mm
318 d 171 mm 34 / 34 mm 82,5 mm
318 d 169 mm - -
318 d 169 mm 36 / 36 mm 83 mm
318 i 80 mm 32 mm 72 mm
318 i 80 mm - -
318 i 80 mm 28 mm 73 mm
318 i 80 mm 31 mm 72,2 mm
318 i 79 mm 31 mm 72 mm
318 i 79 mm 31 / 31 mm 72 mm
318 i 79 mm 31 mm 71 mm
318 i 80 mm 31 / 31 mm 72,5 mm
318 i 82 mm 32 mm 72,5 mm
320 d 116 mm 31 mm 64.5 mm
320 d 115 mm - -
320 d 115 mm 32 mm 64 mm
320 d 115 mm 31 / 31 mm 64,3 mm
320 d 115 mm 31 mm 65 mm
320 d 115 mm 31 / 31 mm 64 mm
320 d 115 mm 31 mm 64,0 mm
320 d 115 mm 33 / 26 mm 64 mm
320 d 115 mm 31 mm 63,5 mm
323 i 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
323 i 104 mm - -
330 d 153 mm 31 / 31 mm 64,5 mm
330 d 153 mm 31 mm 65 mm
330 d 153 mm - -
330 d 154 mm 31 mm 65,5 mm
330 d 153 mm 31 mm 64.5 mm
330 d 78 mm 28 mm 68 mm
330 d 153 mm 27 / 33 mm 64,5 mm
330 d 153 mm 31 / 31 mm 64 mm
330 i 104 mm 42 mm 84 mm
330 i 108 mm 40 mm 82.8 mm
330 i 104 mm 43 mm 83 mm
330 i 104 mm - -
330 i 2 mm 7 mm 12 mm
330 i 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
330 i 104 mm 42 mm 82 mm
330 i 106 mm 42 mm 84,0 mm
330 i 105 mm 42 mm 83 mm
330 i 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
Prikaži više

3 Kompaktan (E36) 1994-2001

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 ti 103 mm 21 mm 65 mm
318 ti 105 mm - -
318 ti 102 mm 18 / 18 mm 65,0 mm
318 ti 102 mm 18 mm 65 mm
318 ti 104 mm 25 mm 64,0 mm
318 ti 103 mm 25 mm 64,5 mm
318 ti 104 mm 25 mm 64 mm
318 ti 102 mm 25 / 25 mm 64 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (E36) 1994-1999

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
325 tds 157 mm 28 mm 88.5 mm
325 tds 160 mm 29 mm 83 mm
325 tds 157 mm 27 / 27 mm 89,0 mm
325 tds 158 mm - -
325 tds 157 mm 28 mm 89,0 mm
325 tds 160 mm 37 mm 82 mm
325 tds 160 mm 28 mm 82 mm
325 tds 158 mm 28 / 28 mm 88 mm
325 tds 158 mm 28 mm 82 mm
325 tds 159 mm - -
325 tds 159 mm 29 / 29 mm 83,0 mm
325 tds 159 mm 36 mm 82,5 mm
325 tds 159 mm 36 mm 83,2 mm
325 tds 160 mm 36 / 36 mm 83 mm
325 tds 160 mm 36 mm 83,2 mm
325 tds 157 mm 28 mm 82 mm
Prikaži više

3 Coupe (E36) 1991-1999

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
325 i 109 mm 28 mm 81,0 mm
325 i 109 mm - -
325 i 110 mm 28 mm 82 mm
325 i 109 mm 28 mm 82 mm
325 i 109 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
325 i 110 mm 27 mm 82 mm
325 i 110 mm 28 / 28 mm 81 mm
325is 109 mm - -
325is 109 mm 28 mm 82 mm
325is 109 mm 28 mm 81,0 mm
325is 110 mm 27 mm 82 mm
325is 109 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
325is 110 mm 28 mm 82 mm
325is 110 mm 28 / 28 mm 81 mm
Prikaži više

3 (E36) 1990-1998

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
323 i 2.5 109 mm 28 / 28 mm 82,0 mm
323 i 2.5 109 mm - -
323 i 2.5 109 mm 28 mm 81,0 mm
323 i 2.5 104 mm 42 mm 84 mm
323 i 2.5 104 mm 42 mm 82 mm
323 i 2.5 104 mm 42 / 42 mm 83 mm
323 i 2.5 104 mm 43 mm 83 mm
323 i 2.5 104 mm - -
323 i 2.5 104 mm 42 / 42 mm 83,5 mm
323 i 2.5 106 mm 42 mm 84,0 mm
323 i 2.5 110 mm 28 mm 82 mm
323 i 2.5 2 mm 7 mm 12 mm
323 i 2.5 105 mm 42 mm 83 mm
323 i 2.5 108 mm 40 mm 82.8 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (E30) 1987-1994

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
316 i 88 mm 27 mm 81,5 mm
316 i 105 mm - -
316 i 88 mm 28 mm 84.5 mm
316 i 88 mm 28 mm 82,5 mm
316 i 102 mm 18 / 18 mm 65,0 mm
316 i 88 mm - -
316 i 88 mm 28 mm 83 mm
316 i 88 mm 27 mm 80 mm
316 i 88 mm 27 / 27 mm 82,0 mm
316 i 89 mm 28 / 28 mm 81 mm
316 i 88 mm 27 mm 81 mm
316 i 88 mm 28 mm 82 mm
Prikaži više

3 (E30) 1982-1992

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
318 i 88 mm 27 mm 81,5 mm
318 i 105 mm - -
318 i 88 mm 28 mm 82,5 mm
318 i 88 mm 28 mm 82 mm
318 i 88 mm 27 / 27 mm 82,0 mm
318 i 88 mm - -
318 i 88 mm 28 mm 83 mm
318 i 88 mm 28 mm 84.5 mm
318 i 88 mm 27 mm 80 mm
318 i 88 mm 27 mm 81 mm
318 i 89 mm 28 / 28 mm 81 mm
325 e 2.7 120 mm 71 mm 76,0 mm
325 e 2.7 122 mm - 76.5 mm
325 e 2.7 123 mm 62 mm 76 mm
325 e 2.7 119 mm - -
325 e 2.7 119 mm - 76 mm
325 e 2.7 120 mm 69 mm 75 mm
325 e 2.7 123 mm - -
325 e 2.7 122 mm - 76 mm
325 e 2.7 120 mm 62 / 71 mm 76 mm
325es 2.7 123 mm - -
325es 2.7 122 mm - 76.5 mm
325es 2.7 120 mm 71 mm 76,0 mm
325es 2.7 120 mm 62 / 71 mm 76 mm
325es 2.7 122 mm - 76 mm
325es 2.7 119 mm - -
325es 2.7 119 mm - 76 mm
325es 2.7 123 mm 62 mm 76 mm
325es 2.7 120 mm 69 mm 75 mm
M3 2.3 93 mm - -
M3 2.3 87 mm - 77 mm
M3 2.3 89 mm - -
M3 2.3 92 mm - 76 mm
M3 2.3 87 mm 71 mm 76,0 mm
M3 2.3 80 mm 31 mm 62,0 mm
M3 2.3 93 mm 62 mm 76 mm
M3 EVO II 2.5 89 mm - -
M3 EVO II 2.5 93 mm - -
M3 EVO II 2.5 92 mm - 76 mm
M3 EVO II 2.5 87 mm 71 mm 76,0 mm
M3 EVO II 2.5 80 mm 31 mm 62,0 mm
M3 EVO II 2.5 93 mm 62 mm 76 mm
M3 EVO II 2.5 87 mm - 77 mm
Prikaži više

3 (E21) 1975-1984

Modifikacija Visina Unutarnji promjer (1/2) Vanjski promjer
323 i 122 mm - 76.5 mm
323 i 89 mm - -
323 i 119 mm - 76 mm
323 i 119 mm - -
323 i 122 mm - 76 mm
323 i 123 mm 62 mm 76 mm
323 i 120 mm 62 / 71 mm 76 mm
323 i 120 mm 71 mm 76,0 mm
323 i 120 mm 69 mm 75 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (F31) 2011-2020

Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
316 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
318 d xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
320 i xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
330 i xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
78 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 41 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Prikaži više

3 Gran Turismo (F34) 2012-2020

Modifikacija
318 d
Visina
133 mm
Modifikacija
318 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
318 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
318 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Modifikacija
325 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
328 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
330 d
Visina
133 mm
Modifikacija
330 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
330 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
330 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Prikaži više

3 (F30, F80) 2011-2018

Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
316 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
133 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Modifikacija
325 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
325 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
330 e
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 20 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
335 i
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
66 mm
Vanjski promjer
102 mm
Modifikacija
335 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
335 i
Visina
78 mm
Unutarnji promjer (1/2)
36 / 41 mm
Vanjski promjer
75 mm
Modifikacija
335 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
335 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
335 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
335 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
335 i
Visina
79 mm
Modifikacija
335 i
Visina
152 mm
Prikaži više

3 Coupe (E92) 2005-2013

Modifikacija
316 i
Visina
80 mm
Modifikacija
316 i
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
316 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
316 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72,2 mm
Modifikacija
316 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
316 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
316 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
316 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
320 d
Visina
248 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 56 mm
Vanjski promjer
120 mm
Modifikacija
320 d
Visina
147 mm
Unutarnji promjer (1/2)
55 / 55 mm
Vanjski promjer
115 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
172 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d xDrive
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 25 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Modifikacija
328 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
328 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
335 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
335 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Prikaži više

3 Convertible (E93) 2006-2013

Modifikacija
320 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
320 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 25 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
320 d
Visina
172 mm
Modifikacija
320 d
Visina
133 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
323 i
Visina
79 mm
Modifikacija
323 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
323 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
323 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
323 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
248 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 56 mm
Vanjski promjer
120 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
325 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
325 i
Visina
147 mm
Unutarnji promjer (1/2)
55 / 55 mm
Vanjski promjer
115 mm
Modifikacija
328i
Visina
147 mm
Unutarnji promjer (1/2)
55 / 55 mm
Vanjski promjer
115 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
328i
Visina
248 mm
Unutarnji promjer (1/2)
13 / 56 mm
Vanjski promjer
120 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
328i
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
328i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (E91) 2004-2012

Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
316 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 25 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
316 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 i
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 22 mm
Vanjski promjer
72,0 mm
Modifikacija
318 i
Visina
101 mm
Modifikacija
318 i
Unutarnji promjer (1/2)
24 mm
Vanjski promjer
76 mm
Modifikacija
318 i
Visina
101 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 27 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
320 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
320 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
320 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
320 i
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
320 i
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
320 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
320 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
320 i
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72,2 mm
Modifikacija
320 i
Visina
80 mm
Modifikacija
330 d
Visina
155 mm
Modifikacija
330 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
156 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
330 d
Visina
157 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.8 mm
Modifikacija
330 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 31 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
330 d
Visina
156 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
330 xd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 42 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
75,0 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
74 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
77 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74,0 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
73,5 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
335 i xDrive
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 / 41 mm
Vanjski promjer
74 mm
Prikaži više

3 (E90) 2004-2012

Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
22 / 25 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
316 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
63 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
316 d
Visina
172 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
16 / 18 mm
Vanjski promjer
53,0 mm
Modifikacija
316 d
Visina
133 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
53 mm
Modifikacija
316 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
320 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Modifikacija
320 d
Visina
172 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
320 d
Visina
134 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
54 mm
Modifikacija
320 d
Visina
172 mm
Unutarnji promjer (1/2)
26 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
64,3 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
320 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
330 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 d
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Prikaži više

3 Convertible (E46) 2000-2007

Modifikacija
318 Ci
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
73 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
82 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
71 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
79 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
72,2 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
72,5 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
80 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
80 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
72 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
109 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
81,0 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
109 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
109 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
109 mm
Unutarnji promjer (1/2)
34 / 28 mm
Vanjski promjer
82,0 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
110 mm
Unutarnji promjer (1/2)
28 / 28 mm
Vanjski promjer
81 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
210 mm
Unutarnji promjer (1/2)
41 mm
Vanjski promjer
89,0 mm
Modifikacija
M3 3.2
Visina
210 mm
Unutarnji promjer (1/2)
45 / 41 mm
Vanjski promjer
89 mm
Prikaži više

3 Coupe (E46) 1999-2006

Modifikacija
318 Ci
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
105 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
103 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
103 mm
Unutarnji promjer (1/2)
21 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
25 / 25 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 Ci
Visina
102 mm
Unutarnji promjer (1/2)
18 / 18 mm
Vanjski promjer
65,0 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
64,3 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
320 Cd
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
328 Ci
Visina
228 mm
Modifikacija
328 Ci
Visina
229 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
328 Ci
Visina
348 mm
Vanjski promjer
138 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64.5 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
152 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 / 33 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
153 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,5 mm
Modifikacija
330 Cd
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65,5 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
2 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Vanjski promjer
12 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
105 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83,5 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
106 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84,0 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
108 mm
Unutarnji promjer (1/2)
40 mm
Vanjski promjer
82.8 mm
Modifikacija
330 Ci
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
43 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
M3
Visina
262 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
M3
Visina
260 mm
Modifikacija
M3
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
M3
Visina
261 mm
Unutarnji promjer (1/2)
93 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
M3
Visina
260 mm
Unutarnji promjer (1/2)
92 mm
Vanjski promjer
108 mm
Modifikacija
M3
Visina
261 mm
Prikaži više

3 Station Wagon (E46) 1999-2005

Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
65 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64,3 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63.5 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
33 / 26 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
27 mm
Vanjski promjer
64,3 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
32 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
318 d
Visina
155 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 / 31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
63,5 mm
Modifikacija
318 d
Visina
154 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64 mm
Modifikacija
318 d
Visina
115 mm
Unutarnji promjer (1/2)
31 mm
Vanjski promjer
64,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83,5 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84 mm
Modifikacija
325 i
Visina
2 mm
Unutarnji promjer (1/2)
7 mm
Vanjski promjer
12 mm
Modifikacija
325 i
Visina
105 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
325 i
Visina
106 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84,0 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
43 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Modifikacija
325 i
Visina
108 mm
Unutarnji promjer (1/2)
40 mm
Vanjski promjer
82.8 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 / 42 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
325 i
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
104 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
108 mm
Unutarnji promjer (1/2)
40 mm
Vanjski promjer
82.8 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
106 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
84,0 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
43 mm
Vanjski promjer
83 mm
Modifikacija
330 xi
Visina
104 mm
Unutarnji promjer (1/2)
42 mm
Vanjski promjer
82 mm
Modifikacija