Važno znati
Dimenzije i zapremine
Specifikacije
Delovi i oprema
Naslovna >>> >>> >>> Savana

Potrošnja goriva GMC Savana

Godina Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja Godišnja potrošnja
2013Savana 1500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2013Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2013Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2013Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2013Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2013Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2013Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2013Savana 2500 2WD (putnički) 4.8 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2013Savana 3500 2WD (putnički) 4.8 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2013Savana 2500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2013Savana 3500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2013Savana 2500 2WD Dorađeni (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2012Savana 1500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2012Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2012Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2012Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2012Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2012Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2012Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2012Savana 2500 2WD (putnički) 4.8 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2012Savana 3500 2WD (putnički) 4.8 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2012Savana 2500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2012Savana 2500 2WD (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2012Savana 2500 2WD Dorađeni (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2012Savana 3500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2012Savana 3500 2WD (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954770 l
2011Savana 1500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2011Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2011Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2011Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2011Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2011Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2011Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2011Savana 1500 2WD (putnički) 4.8 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2011Savana 2500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-953975 l
2011Savana 3500 2WD (putnički) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2011Savana 2500 2WD (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2011Savana 2500 2WD Dorađeni (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2011Savana 3500 2WD (teretni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 6-brzinaBenzin 92 ili АI-954293 l
2010Savana 1500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2010Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2010Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2010Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2010Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2010Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2010Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2009Savana 1500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2009Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2009Savana 1500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2009Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2009Savana 1500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2009Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2009Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2009Savana 1500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2009Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2009Savana 1500 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2009Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2009Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km15.73 l/100 km3657 l
2009Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km15.73 l/100 km3657 l
2008Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9515.73 l/100 km13.88 l/100 km11.8 l/100 km3021 l
2008Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2008Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2008Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2008Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2008Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2008Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2008Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2008Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2008Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2008Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2008Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2008Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2007Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953180 l
2007Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km12.42 l/100 km3498 l
2007Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km12.42 l/100 km3498 l
2007Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953498 l
2007Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2007Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2007Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2007Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2007Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2007Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2007Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2007Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2007Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-953657 l
2006Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km12.42 l/100 km3498 l
2006Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2006Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2006Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2006Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2006Savana 1500 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2006Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2006Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2006Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km14.75 l/100 km13.11 l/100 km3180 l
2005Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km12.42 l/100 km3498 l
2005Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2005Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 15/25 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2005Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2004Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2004Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2004Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2004Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2004Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2004Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2004Savana 15/25 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2004Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2004Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2004Savana (teretni) (Dvogorivni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 (95) ili gas4293 l
2004Savana Teretni (samo prirodni gas) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineGas21.45 l/100 km19.67 l/100 km15.73 l/100 km0 l
2004Savana Putnički (Dvogorivni) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 (95) ili gas4293 l
2004Savana Putnički (samo prirodni gas) 6.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineGas21.45 l/100 km19.67 l/100 km15.73 l/100 km0 l
2003Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2003Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
2003Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2003Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2003Savana 15/25 2WD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2003Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2003Savana 1500/2500 AWD (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2003Savana 15/25 AWD Dorađeni (teretni) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km18.15 l/100 km14.75 l/100 km3975 l
2003Savana 1500 AWD (putnički) 5.3 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km18.15 l/100 km14.75 l/100 km3975 l
2002Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2002Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2002Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2002Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2002Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2002Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2001Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2001Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2001Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2001Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2001Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2001Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km18.15 l/100 km14.75 l/100 km3975 l
2000Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2000Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
2000Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2000Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
2000Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
2000Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
1999Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
1999Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
1999Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1999Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
1999Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1999Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
1998Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
1998Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.11 l/100 km3498 l
1998Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1998Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1998Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
1998Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1997Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1997Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1997Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1997Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1997Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1997Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1996Savana 1500/2500 2WD (teretni) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1996Savana 1500/2500 2WD (putnički) 4.3 L, 6 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9516.86 l/100 km15.73 l/100 km13.88 l/100 km3498 l
1996Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9518.15 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1996Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km13.88 l/100 km3657 l
1996Savana 1500/2500 2WD (teretni) 5.7 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9519.67 l/100 km16.86 l/100 km14.75 l/100 km3657 l
1996Savana 1500/2500 2WD (putnički) 5.0 L, 8 cilindra, Automatski menjać 4-brzineBenzin 92 ili АI-9521.45 l/100 km18.15 l/100 km14.75 l/100 km3975 l

Ili izaberite drugi model: