Naslovna >>> >>> >>> Azure/Continental

Potrošnja goriva Bentley Azure/Continental

Godina Modifikacija Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2008Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2008Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2008Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2008Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2008Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2007Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2007Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2007Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2007Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2007Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2006Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2006Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2006Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2006Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2006Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2005Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2005Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2005Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2005Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2005Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2004Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2004Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2004Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2004Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2004Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2003Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2003Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2003Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2003Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2003Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2002Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2002Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2002Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2002Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2002Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2002Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2001Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2001Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2001Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2001Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2001Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2000Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
2000Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
2000Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2000Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
2000Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1999Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1999Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1999Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1999Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1999Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1998Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1998Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1998Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1998Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1998Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1997Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1997Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1997Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1997Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1997Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1996Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1996Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1996Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1996Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1996Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1995Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1995Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1995Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1995Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1995Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1994Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1994Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1994Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1994Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1994Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1993Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1993Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1993Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1993Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1993Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1992Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1992Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1992Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1992Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe R (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe T (Model sa dvoja vrata)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Model sa dvoja vrata Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (92)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (96)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (98)23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Le Mans Series LE (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1992Azure/Continental Kupe Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać23.37 l/100 km15.63 l/100 km11.03 l/100 km
1991Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1991Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1991Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1991Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1991Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1990Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1990Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1990Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1990Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1990Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1989Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1989Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1989Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1989Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1989Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1988Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1988Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1988Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1988Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1988Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1987Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1987Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1987Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1987Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1987Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1986Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1986Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1986Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1986Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1986Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1985Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1985Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1985Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1985Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1985Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1984Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1984Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1984Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1984Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1984Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1983Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1983Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1983Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1983Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1983Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1982Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1982Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1982Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1982Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1982Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1981Azure/Continental Kabriolet Model sa dvoja vrata (95)21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1981Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać25.65 l/100 km17.23 l/100 km12.36 l/100 km
1981Azure/Continental Kabriolet 6.7 V8 (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać (06)24.08 l/100 km16.28 l/100 km11.74 l/100 km
1981Azure/Continental Kabriolet Final Series (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km
1981Azure/Continental Kabriolet Mulliner (Model sa dvoja vrata) Automatski menjać21.65 l/100 km14.84 l/100 km10.93 l/100 km

Ili izaberite drugi model: