Važno znati
Dimenzije i zapremine
Specifikacije
Delovi i oprema
Naslovna >>> >>> >>> 9-3

Kakav filter za vazduh za Saab 9-3.

Zapremina motoraBroj motoraGodina proizvodnjeKakav
2.8B284L2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

1.9Z19DTH2012

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

Z19DT2012

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:534 mm

Visina: 55 mm

Z19DTR2012

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

A19DTR2012

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

Z19D2011

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 54 mm

2.0B207R2012

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

A20NFT2012

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

B207L2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

B207E2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

B204E2003

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2002

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2001

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B204L2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B205E2003

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2002

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2001

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B205L2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B204R2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B205R2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B2042002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B2052002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2001

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B204I1999

Dužina: 282 mm

Širina:160 mm

Visina: 57 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina:160 mm

Visina: 57 mm

1.8B207E2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

B207L2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

B207R2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2010

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

A20NFT2011

Dužina: 297 mm

Širina:234 mm

Visina: 44 mm

Z18XE2010

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2009

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2008

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2007

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2006

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2005

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2004

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina: 234 mm

Visina: 44 mm

B204L2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B204R2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B205L2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B205R2003

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B204E2003

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2002

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

B205E2003

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

2002

Dužina: 306 mm

Širina:150 mm

Visina: 57 mm

B2042002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B2052002

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

2.2D223L2004

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

2003

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

2002

Dužina: 297 mm

Širina: 534 mm

Visina: 55 mm

2001

Dužina: 303 mm

Širina: 174 mm

Visina: 42 mm

2000

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

1999

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

1998

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

X22DTH2000

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

1999

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

1998

Dužina: 301 mm

Širina: 174 mm

Visina: 46 mm

2.3B2352000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B235R2000

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

B234I1999

Dužina: 282 mm

Širina: 159 mm

Visina: 58 mm

1998

Dužina: 282 mm

Širina: 160 mm

Visina: 57 mm

Ili izaberite drugi model: